Idrætsorganisationer åbner døren: Dømte i Umbrella-sager kan fortsætte i foreningslivet

Et nævn under DIF, DGI og Firmaidrætten har besluttet ikke at udelukke de dømte.

Unge mennesker dømt i de såkaldte Umbrella-sager kan fortsætte med at virke som fx fodboldtrænere trods dommen. Det har et såkaldt udelukkelsesnævn taget stilling til. (Foto: MADS NISSEN © Scanpix)

Selvom flere hundrede unge er dømt for at have delt stærkt krænkende billeder af mindreårige, så kan de fortsat virke som for eksempel fodboldtrænere eller frivillige i en gymnastikforening.

Det har et særligt nævn under Dansk Idrætsforbund (DIF), Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) og Firmaidrætten, der hedder Udelukkelsesnævnet, taget stilling til.

Nævnet skal aktivt modvirke, at der finder seksuelle krænkelser af børn og unge sted i foreningerne, og derfor vil sager om positive børneattester altid blive bragt for Udelukkelsesnævnet.

Og som udgangspunkt vil en dom på en børneattest altid automatisk udelukke den dømte fra idrætsverdenen.

Men i de såkaldte Umbrella-sager er praksis nu ændret.

- Der er jo forskel på, om man distribuerer børneporno og så videresender et billede, man har fået i et øjebliks kådhed, siger DBU-næstformand og DIF-bestyrelsesmedlem Bent Clausen, der også er medlem af nævnet.

- Det er ikke, fordi vi synes, man skal gøre det. Men der er nogle sager, hvor nogle unge mennesker kommer til at gøre det, og der synes vi, at fem eller ti års udelukkelse er en hård dom, siger han.

De unge skal lære takt og tone i foreningslivet

Børneattesten indeholder oplysninger om domme for overtrædelse af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år og børnepornografi.

Myndigheder og foreninger har pligt til at indhente en børneattest for personer, der skal fungere som trænere, instruktører, holdledere, pædagoger eller lærere for børn under 15 år.

Bent Clausen, risikerer I ikke at sende et forkert signal ved fortsat at lade dem være en del af DIF’s foreningsliv?

- Det synspunkt kan man godt have, men vi har det synspunkt at ved at være med i en idrætsforening, kan man være en del af et fællesskab og forhåbentlig også lære, at det skal man lade være med.

Hvorfor skal man kunne arbejde med børn, hvis man har en plet på børneattesten?

- Fordi der er forskel på, om man distribuerer børneporno og så videresender et billede, man har fået i et øjebliks kådhed.

Advokat: De unge er ikke pædofile

Strafferetsadvokat Michael Bjørn Hansen har forsvaret 18 personer i Umbrella-sagerne. Han mener, at børneattesten er irrelevant for sagerne.

- Helt givet. Det er ikke relevant. Det er ikke pædofile personer, siger han.

Flere partier i Folketinget samt Red Barnet siger i dag til DR, at de vil have lavet reglerne om, så en dom i sagerne ikke automatisk kommer på børneattesten. Regeringspartiet Socialdemokratiet afviser derimod at ændre reglerne.

Miriam Michaelsen, der er bistandsadvokat for den forudrettede pige i Umbrella-sagerne, siger til DR, at det i nogle tilfælde godt kan give mening at lade en dommer vurdere, hvorvidt en sag skal noteres på børneattesten.

Men hun advarer om, at der også er dømte i nogle af sagerne, der ikke egner sig til at arbejde med børn.

Miriam Michaelsen har deltaget i et utal af retsmøder, hvor unge drenge har siddet på anklagebænken.

Hun fastholder, at der er sager, hvor hun aldrig ville turde lade drengene arbejde med børn, mens der også er dømte, der har begået deres livs fejltagelse.

- Jeg kan se en lang række sager, hvor det i den grad er en rimelig straf, at det er mennesker, der ikke skal arbejde med børn de næste mange år, siger hun.

De unge, der er blevet dømt i komplekset, får en notits på børneattesten i mellem 10 og 20 år, alt afhængig af om de er idømt en bøde eller en fængselsstraf.

Facebook
Twitter