Indlandsisen er dødsdømt: Her er politikernes løsninger

Selv hvis vi begrænser vores CO2-udledning nu, mister vi stadig indlandsisen i Grønland, konkluderer ny rapport.

Indlandsisens tipping point, punktet hvor indlandsisen smelter om sommeren uden at vokse igen om vinteren, er tættere på, end vi før troede, viser nye beregninger. (Foto: pool © Scanpix)

Det er ikke ligefrem opløftende læsning. Men man har læst det før:

Klimaforandringer har konsekvenser, og vi kommer til at mærke dem på egen krop, før vi måske troede.

Ny forskning viser, at Grønlands indlandsis ikke står til at redde - selv hvis vi overholder målsætningen i Paris-aftalen.

Hvis det holder stik, betyder det stigende havniveau, mere stationært klima, som betyder flere somre med tørke som i år, men det kan også betyde længere perioder med koldere vejr. Og så stiger temperaturer generelt, hvilket betyder, at økosystemet især i havene udfordres og kan jage fisk på flugt.

Det er umuligt at forudsige, hvor hurtigt Arktis smelter, og hvor meget havet kommer til stige, men det står klart, at der skal gøres noget. Men hvad?

Det har vi spurgt alle Folketingets klimaordførere om og givet dem 300 ord til at forklare:

Alternativet

Rasmus Nordqvist, klimaordfører, Alternativet

Rasmus Nordqvist (Foto: Steen Brogaard © Steen Brogaard)

Udmeldinger er jo endnu en en kærkommen lejlighed til huske på, at målet i Paris-aftalen er 1,5 grad, og at der er brug for at handle på det. Vi ved fra IPCC-rapporten fra oktober, at vi kan nå det mål. Alt, det kræver, er blot, at vi gør, hvad vi aldrig har gjort før.

For hver ny melding, der kommer i forhold til klimakrisen, kan vi vælge at gå to veje: Enten at sige vi allerede gør noget, eller bruge det til at sætte turbo på handlingerne, der skal til. Og det er i den grad det sidste, der er brug for.

Derfor bør alle lande komme i gang med en reel omstilling - en omstilling af det helt overordnede system, så vi bliver fossilfrie og her er Alternativets mål, at det skal ske inden 2035.

Det skal være en omstilling, der går hurtigt i forhold til energi, transport og fødevareproduktion. Og ikke mindst sætter gang i afvikling af olie- og gasproduktionen. Her kan Danmark gå i gang med en afvikling af produktionen i Nordsøen, så den er afviklet i løbet af de næste 10 år.

Dansk Folkeparti

Mikkel Dencker, klimaordfører, Dansk Folkeparti

Mikkel Dencker, Dansk Folkeparti. (Foto: Steen Brogaard © Steen Brogaard)

Det vil være en katastrofe, hvis al indlandsisen smelter, når der er tale om så store mængder smeltevand, som ender i havet. Med de vandstandsstigninger, det vil give, vil der være tale om en katastrofe.

Løsningen på klimaproblemerne ligger globalt, så det er dér, indsatsen skal gøres, først og fremmest gennem internationale klimaaftaler. Selvfølgelig skal vi i Danmark løfte vores del af indsatsen, og det, er jeg også sikker på, vil ske med den meget brede enighed, der er om klimapolitikken i Folketinget.

Enhedslisten

Søren Egge Rasmussen, klimaordfører, Enhedslisten

Soren Egge Rasmussen (Foto: Steen Brogaard © Steen Brogaard)

Hver gang, der kommer ny klimaforskning, bliver det mere og mere tydeligt, at vi har kurs direkte mod afgrunden, og at afgrunden er tættere på, end vi troede. Jeg ville ønske, at jeg kunne tro på, at det vil få regeringen og verdens ledere til at vågne op, men det virker som om, at de er fuldstændig resistente over for fakta og forskning.

Forskere har siden halvfemserne råbt vagt i gevær, men alligevel sker der ikke nok. Der er brug for, at verdensbefolkningen – inklusiv den danske – kræver en helt ny kurs og stemmer grønt hver eneste gang.

Den forblændende jagt på vækst skal erstattes af modet til at tage de svære, men rigtige, valg. Jason Box’ resultater viser, at der stadig er en lille chance for, at vi kan redde indlandsisen, og vi skylder de fremtidige generationer at gøre forsøget. Alt andet vil være en skamplet uden lige på vores generation og i særlig grad på os som politikere.

Vi skal have Danmark tilbage som et grønt foregangsland, der kan vise vejen internationalt. Regeringen vil godt sige pæne ord, men ifølge dens egne rådgivere reducerer den klimaindsatsen til en fjerdedel af, hvad den har været i dette årti. Det er håbløst.

I stedet er der brug for at øge både målsætningerne og indsatsen. Hvis vi skal redde indlandsisen og forhindre katastrofale klimaforandringer, der vil drive hundreder af millioner på flugt, kan omstillingen ikke vente på flere kommissioner.

Danmark skal være CO2-neutralt allerede i 2040. Det kræver, at vi forbyder alle nye fossilbiler – inklusiv hybrider – fra 2025, at vi tvinger de store, forurenende virksomheder til at betale for deres CO2-udledninger og til at omlægge til CO2-neutral produktion. Og så skal vi pinedød have taget fat på landbruget. Der skal være langt færre grise og køer og langt mere skov og natur.

Det Konservative Folkeparti

Erik Lund, klimaordfører, Det Konservative Folkeparti

Erik Lund (© folketinget)

Det er virkelig alvorligt, når en forsker kommer med sådan en melding. Vi har kun én jord at bo på, og derfor er det netop vigtigt, at vi sørger for at finde ansvarlige løsninger på problemerne.

Vi var som det første borgerlige parti ude med idéen om, at forbyde salg af benzin- og dieselbiler fra 2030, hvilket vil være et godt skridt på vejen. Derudover vil elbiler fra 1. januar være afgiftsfri op til en nypris på 400.000 kroner, hvilket vil gøre det attraktivt for mange danskere, at skifte til en grøn bil. Generelt skal transportsektoren skubbes i en grønnere retning, hvilket vil gavne både klimaet og folkesundheden.

Vi har derudover med det nye energiforlig sikret udbud af tre nye vindmølleparker, der skal være med til at sikre, at 55 procent af Danmarks energiforbrug er CO2-neutralt i 2030. Med energiforliget afsatte vi yderligere 1 milliard kr. til klimaforskning, således at vi fra statens side hjælper med at sikre grobund for opdagelsen af nye, gode redskaber til at reducere vores udslip med.

Det er også vigtigt at pointere, at Danmark er meget fremme i skoene, når det kommer til den grønne omstilling, og at det er vigtigt, at vi får lande som USA, Kina og Rusland med på vognen. Derfor skal vi fra Danmarks side gøre vores for at binde de store lande op på bindende klimaaftaler, og samtidig gøre vores for, at vi har danske virksomheder, der kan levere grønne løsninger til hele verden.

Med finansloven for 2019 vil vi sætte yderligere 1,1 milliard kroner af i de kommende år til kystbeskyttelse, for det er også vigtigt, at vi kan beskytte os selv og være klar mod voldsommere vejr og havstigninger.

Radikale Venstre

Ida Auken, klimaordfører, Radikale Venstre

Ida Auken (Foto: Steen Brogaard © Steen Brogaard)

Det er en katastrofal nyhed. Det er en af de beskeder, man har gruet for at få. Der har været en risiko i mange år, og nu sker alt det, vi har talt om i 15-20 år. Det er ufatteligt at stå i det nu - alt det, man har kæmpet for at undgå. Nu kan vi kan se konsekvenserne meget tydeligt.

Der skal ske forandringer på meget stor skala. Forandringer tror man ikke på, før man har gjort det og tænker: ”Var det ikke værre end det". Og sådan er det også med klimaet. Vi skal lægge om til vedvarende energi, vi skal bruge el til transport og vi skal ændre på landbruget.

Men vi skal også kigge på, hvordan man trækker CO2 ud af luften. Både med træer og i landbruget, men også hvor vi kigger på at gøre det syntetisk. Ellers får vi for voldsomme problemer, og det bliver svært at se en stabil fremtid for vores børn og børnebørn.

Socialdemokratiet

Jens Joel, klimaordfører, Socialdemokratiet

Jens Joel, Socialdemokratiet. (Foto: Steen Brogaard © Steen Brogaard)

De dystre udsigter for indlandsisen er ekstremt skræmmende. Den voldsomme afsmeltning, som foregår i disse år, burde være et ”wake up call” for selv de mest forbenede klimafornægtere, og ingen ansvarlige politikere kan længere ryste klimakrisens alvor af sig.

Forskernes resultater skriver sig ind i rækken af ekstremt alvorlige forskningsrapporter, vi har modtaget de seneste år, og de sætter en tyk streg under, hvilke alvorlige ændringer, som klimaforandringerne medfører.

Allerede med den udvikling, vi kender nu, vil vores verden blive en anden. Det ville være dybt uansvarligt at sidde disse advarsler fra verdens førende forskere overhørig. Samtidig siger videnskaben klart, at der er stor forskel på en temperaturstigning på 1,5 og 2 grader. Blot en halv grad er afgørende for konsekvenserne, og vi skal handle nu.

For det første skal vi skrue op for tempoet i omstillingen. Derfor foreslår Socialdemokratiet, at vi udfaser de fossile brændsler herhjemme hurtigere, end det hidtil har været aftalt, og hurtigere end regeringen lægger op til. For det andet skal klimaindsatsen omfatte alle sektorer.

Det er ekstremt problematisk, at regeringen i deres nye klimaudspil holder hånden over landbruget og fuldstændig har droppet indsatsen for at spare på energien i vores bygninger, hvor vi bruger 40 procent af vores energi. Og for det tredje er der brug for større internationalt lederskab.

Socialdemokratiet foreslår en ny ”Fremtidsfond” på 20 mia. kr. som Danmark investerer i de endnu ukendte løsninger, der skal give svar på klimakrisen. Socialdemokratiet vil sikre, at Danmark igen bliver en grøn stormagt, så vi både i EU og på globalt plan kan gå foran med det gode eksempel og igen kæmpe side om side med de mest ambitiøse lande for at hæve klimaindsatsen de kommende år.

Socialistisk Folkeparti

Pia Olsen Dyhr, klimaordfører og partiformand, Socialistisk Folkeparti

Pia Olsen Dyhr (Foto: Steen Brogaard © Steen Brogaard)

Det burde få selv den mest faktaresistente kulbaron til at vågne op, når vi hører, at indlandsisen kommer til at forsvinde fuldstændig. Desværre er der mange faktaresistente typer her i Polen, hvor jeg lige nu er til klimatopmøde. Her ser vi, at USA arbejder mod FN’s klimarapporter, og når selv vores egen regering fra et af verdens rigeste og mest grønne lande ikke rigtig tager klimaproblemerne alvorligt, så er vi ilde stedt. Når vækkeuret efterhånden ringer hver anden dag, er det altså på tide at vågne op.

Det er klart, at Danmark alene ikke kan redde indlandsisen, men vi kan gøre meget mere, end vi gør. Der er brug for en seriøs indsats for at få folk til droppe fossilbilerne og vælge elbiler – ikke bare en uforpligtende og luftig vision fra statsministerens side om 1 millioner elbiler på vejene i 2030, som regeringen ikke engang selv vil skrive ind i en aftale. SF har fremlagt en konkret plan for hurtig omstilling til el (og biogas) i transportsektoren. Den skal gennemføres. Og så skal landbruget, som i dag står for næsten en tredjedel af vores klimaforurening, i gang med en seriøs grøn omstilling.

Venstre

Thomas Danielsen, Energi- og klimaordfører, Venstre

Thomas Danielsen (Foto: Steen Brogaard © Steen Brogaard)

Det er endnu en bedrøvelig rapport. Jeg har besøgt det område, der er undersøgt, så det påvirker jo en. Det, der påvirker en, er dels det seriøse arbejde, forskerne har lavet. Men det er ikke et grønlandsk problem. Det er hele verdens problem.

Når andre lande kigger på Danmark, så synes de, vi har en speciel klimadebat, fordi vi er i top blandt de mest ambitiøse, og de kan ikke rigtig se forskel på de forskellige partier. Ja, der er interne slåskampe omkring, om man skal lave ambitionsniveau på den ene procentsats eller den anden. Alle kampene er fine nok, men det vigtige er det internationale udsyn, hvor vi kan flytte noget.

Derfor er klimatopmødet COP24 nu utrolig vigtigt, for der bliver lavet klimaaftaler. Det er ikke så interessant for indlandsisen, hvad vi gør, men om vi kan lave forpligtende aftaler med andre lande. Så batter det noget. Men uanset hvor glade vi er for aftalerne, også fra COP’en, så er det ikke nok. Vi skal op på en anden klinge. Derfor har vi også lavet en klimaambassadør, fordi vi har brug for flere internationale klimaaftaler.

Liberal Alliance takkede nej til at medvirke i artiklen.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk