Indvandrere er en overskudsforretning for kommuner

Tilskud til kommuner med mange indvandrere har været større end udgifterne. Minister varsler ændringer.

Indvandrere har hidtil været en økonomisk gevinst for kommuner, men nu varsler ministeren ændringer. (© Colourbox)

Kommuner med mange indvandrere og efterkommere kan se frem til at få færre penge i den særlige udligningsordning mellem landets kommuner.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) lægger således op til at ændre ordningen, efter at en ny rapport viser, at tilskuddet per indvandrer er væsentligt større end merudgifterne for den enkelte kommune.

- Den nye analyse peger på, at der er behov for ændringer - og den giver et mere solidt grundlag end tidligere analyser. Analysen peger på, at ordningen i dag er for omfattende. Derfor synes jeg, at den skal ændres, så snart det er muligt og hensigtsmæssigt.

- Der vil være virkninger for de enkelte grupper af kommuner og derfor bør ændringerne ske sammen med en fremtidig justering af udligningssystemet, hvor der kan tages højde for det, siger Margrethe Vestager i en pressemeddelelse.

Tilskud mere end fire gange større end udgifter

Rapporten er blandt andet lavet på baggrund af en undersøgelse gennemført af det kommunale forskningsinstitut Kora, som omfatter oplysninger fra 51 kommuner.

I rapporten fremgår det, at mens det nuværende tilskud per indvandrer og efterkommer over 16 år er på 5557 kroner, så er den korrigerede merudgift for kommunen til blandt andet sprogundervisning blot 1300 kroner.

Også for indvandrere og efterkommere i alderen 6-16 år får kommuner med mange indvandrere og efterkommere mere i tilskud, end udgifterne berettiger til. Det omvendte er tilfældet med børn under seks år, hvor tilskuddet ikke rækker til at dække udgifterne.

Vestegnen vil miste penge

Hvis man justerer udligningsordningen, så tilskudsbeløbene stemmer overens med de faktiske udgifter, vil 23 kommuner lide et økonomisk tab, mens de øvrige kommuner vil få en økonomisk gevinst.

Det er især kommunerne på den københavnske vestegn, som vil miste penge. Det største tab vil tilfalde Ishøj Kommune efterfulgt af Albertslund og Brøndby Kommune.

/ritzau/

Facebook
Twitter