Ingen dansk suverænitetsafgivelse i ny EU-traktat

Danmark afgiver ikke nye beføjelser - ny suverænitet - til EU i den nye Lissabon-traktat. Det fastslår Justitsministeriet. Derfor er der ikke behov for en folkeafstemning.

Statsministeren kan godt underskrive EU's nye reformtraktat, Lissabon-traktaten, uden at holde en folkeafstemning først. Det siger Justitsministeriet i en analyse af traktaten. (Foto: AP Graphics © AP)

Der er ikke tale om suverænitetsafgivelse fra Danmark til EU i den nye Lissabon-traktat. Det fastslår Justitsministeriet. Derfor er det ikke nødvendigt at holde en folkeafstemning om traktaten, sådan som Grundloven ellers kræver det.

Det er konklusionen i en 143 sider lang redegørelse, som Justitsministeriet tirsdag har sendt til Folketinget. Heri hedder det i nogle afgørende linier:

Ikke nye beføjelser

- Sammenfattende er det Justitsministeriets opfattelse, at der for Danmarks vedkommende ikke med Lissabon-traktaten overlades nye beføjelser til Unionen.

- Heller ikke andre forhold indebærer, at proceduren i Grundlovens paragraf 20, stk. 2, skal iagttages (fem sjettedeles flertal eller folkeafstemning - red.)

- Justitsministeriet finder desuden, at dansk ratifikation af Lissabon-traktaten ikke rejser andre spørgsmål i forhold til Grundloven.

På den baggrund konkluderer Justitsministeriet, at traktaten kan ratificeres (godkendes) efter Grundlovens almindelige regler, når det gælder udenrigspolitikken, nemlig af regeringen med Folketingets samtykke.

EU Ikke ind på nye områder

I analysen skriver Justitsministeriet, at EU med den nye traktat ikke breder sig ind over nye emneområder, og EU overtager heller ikke nye beføjelser fra Danmark

Det tilføjes, at selvom Unionen nu går fra enstemmighed til flertalsafgørelser på en række områder, ændrer det ikke noget: EU har allerede i forvejen overtaget beføjelserne på de pågældende områder.

Ikke nyt, men tydeligere

Justitsministeriets eksperter nævner, at traktaten medfører ændringer indenfor social sikring, intellektuelle rettigheder, energipolitik, civilbeskyttelse og internationale aftaler.

Men det betyder ikke, at EU får nye beføjelser, fremgår det af analysen. EU kunne allerede i forvejen handle indenfor disse områder - nu får Unionen blot tydeliggjort sit grundlag.

Nyt - men binder ikke borgerne

Som noget nyt indfører traktaten nu også bestemmelser om bl. a. sport, rumpolitik, turisme og administrativt samarbejde. Desuden kommer der en solidaritets-bestemmelse, til brug ved naturkatastrofer og lignende.

Imidlertid kræves der heller ikke her folkeafstemning, fordi Unionen ikke får beføjelser til at fastsætte bestemmelser, der har direkte virkning for EU-borgerne.

JuniBevægelsen: Et bestillingsarbejde

JuniBevægelsen protesterer mod Justitsministeriets redegørelse og kalder den et "bestillingsarbejde", hvor juristerne frikender deres arbejdsgiver, regeringen:

- Lissabon-traktaten har samme indhold som den EU-forfatning, der blev udskrevet folkeafstemning om den 27. september 2005, siger JuniBevægelsens formand Hanne Dahl. Denne danske afstemning blev aflyst, efter at de franske og hollandske vælgere havde stemt nej til traktaten i forsommeren 2005.

Hanne Dahl kalder det et løftebrud, hvis Fogh og de øvrige ja-partier nu aflyser en folkeafstemning.

JuniBevægelsen bebuder en "mod-redegørelse", der vil blive fremlagt onsdag.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter