Ingen spindoktorer i valgkampe

Når statsministeren udskriver valg, underskriver han samtidig spindoktorernes fyresedler. Det har regeringen besluttet efter en anbefaling fra udvalget om spindoktorer. Samtidig udformes snarest en standardkontrakt for spindoktorer.

Ministrenes særlige rådgivere - de såkaldte spindoktorer -bliver fyret eller fritaget for arbejde, når statsministerenudskriver valg.

Det har regeringen besluttet efter anbefaling fra udvalget omspindoktorer med professor, dr.jur. Jens Peter Christensen, ÅrhusUniversitet, som formand.

Fyringen vil komme til at gælde spindoktorer, som ansættesfremover. De nuværende vil blive fritaget for arbejde med løn ogskal forlade ministeriet, når der udskrives valg.

Begrænsede ansættelser

Regeringen tager alle anbefalingerne fra udvalget til efterretningog gennemfører dem straks.

Det drejer sig blandt andet om:

  • Hver minister bør højst ansætte to-tre spindoktorer

  • Nye spindoktorer introduceres ved ansættelsen for degrundlæggende forvaltningsmæssige regler for embedsmænd og praksissamt ministeriets organisation.

  • Regeringen offentliggør snarest en samlet oversigt over sinespindoktorer på Statsministeriets hjemmeside

  • Samtidig udformes snarest en standardkontrakt for de særligerådgivere

Endelig vil regeringen følge udvalgets anbefaling om reglernefor, hvordan ministerierne betjener pressen.

FacebookTwitter