Inger Støjberg kendt skyldig i Rigsretten - får 60 dages fængsel

Sagen mod Inger Støjberg er danmarkshistoriens blot sjette rigsretssag.

Inger Støjberg, da hun ankom til Rigsretten for at modtage sin dom. (Foto: © Martin Sylvest)

Inger Støjberg er kendt skyldig ved Rigsretten i sagen om den ulovlige instruks.

Hun straffes med fængsel i 60 dage. Fængselsstraffen er ubetinget.

Dommen blev i dag kl. 13 læst op af formanden for Rigsretten, højesteretspræsident Thomas Rørdam.

- Flertallet finder det bevist, at den praksisændring, som Inger Støjberg besluttede, der skulle adminsteres efter, er den, der fremgår af pressemeddelelsen, siger Thomas Rørdam.

Det var den 10. februar 2016, at daværende udlændingeminister Inger Støjberg sendte den pressemeddelelse ud, som endte med at stå centralt i sagen.

Støjberg har selv set den som "politisk kommunikation" og ikke som en juridisk instruks til Udlændingestyrelsen, men Rigsretten havde altså en anden vurdering.

Støjberg selv siger, hun er overrasket over dommen.

- Jeg kan bare sige, at jeg er meget meget overrasket over den her dom. Det er det eneste scenarie, som jeg ikke havde forberedt mig på, fordi jeg mente det var fuldstændigt urealistisk. Men det er der, vi er, og jeg tager min straf, og det gør jeg uden at bøje nakken, og så er det videre, siger Inger Støjberg.

Se Thomas Rørdam læse dommen op her.

25 ud af 26 dommere fandt Støjberg skyldig

I denne sag har der været 26 dommere i Rigsretten. 13 politisk udvalgte og 13 højesteretsdommere. 25 af de 26 dommere er nået til, at hun er skyldig med forsæt.

Det betyder, at retten er nået frem til, at Inger Støjberg havde en intention om at bryde loven.

Inger Støjberg var i Rigsretten tiltalt for at have 'iværksat' og 'fastholdt' en ulovlig ordning om at adskille alle asylpar, hvoraf mindst den ene var mindreårig. Uden individuelle vurderinger og partshøringer, som ellers er et krav, inden man træffer sådanne afgørelser.

Sagen handler om adskillelse af 23 unge asylpar.

- Det er flertallets opfattelse, at den nye indkvarteringsordning uden undtagelser, var ulovlig. Det var den, fordi Udlændingestyrelsen ikke skulle foretage en konkret og individuel ordning, hvor der ikke skulle tages individuelle hensyn, siger Thomas Rørdam.

En dom fra Rigsretten er endelig og kan ikke ankes.

Få et overblik over sagen i grafikken herunder.

Dommere uenige om straf

Inger Støjberg får altså 60 dages ubetinget fængsel. Det betyder med andre ord, at dommen skal afsones.

15 dommere stemte for en ubetinget fængselssdom.

- Af disse har 10 stemt for tre måneders fængsel, mens fem har stemt for 60 dages fængsel. Der er således flertal for en ubetinget fængselsstraf, siger Thomas Rørdam.

Blandt de 11 resterende dommere stemte ni dommere for en straf på 60 dages betinget fængsel, en for bødestraf og en stemte for strafbortfald.

Selv om anklagerne havde argumeneret for, at Støjberg skulle fire måneder i fængsel, var der tilfredshed efter dommen.

- Vi er meget tilfredse. Det er en klar og rigtig dom efter vores opfattelse. Det, der er afgørende, er selvfølgelig, at de er kommet frem til, at Inger Støjberg er skyldig med forsæt. Om det så er to eller fire måneder, det er ikke så afgørende for os, siger anklager Jon Lauritzen.

Støjberg fortryder ikke

Inger Støjberg blev efter domsafsigelsen spurgt om, hvorvidt hun fortryder noget, når hun nu har fået en fængselsdom.

- Nej, der er ikke noget, jeg fortryder. Jeg mener simpelthen, at man har en moralsk og menneskelig forpligtelse til at beskytte pigerne.

Kunne du ikke have beskyttet pigerne, og samtidigt have overholdt loven?

- Nu har Rigsretten talt, og så har Rigsretten talt, og så er den sådan set ikke længere.

Erkender du, at du har gjort noget forkert?

- Der er i hvert fald nogle dommere, der har ment, at jeg gjorde noget forkert. Men jeg vil godt sige, at hvis jeg skulle havde levet med, at jeg ikke havde beskyttet de her piger - det vil jeg faktisk have haft det værre med, end det her, siger Inger Støjberg.

Se Inger Støjberg kommentere dommen:

Notat blev forkastet

Støjbergs forsvarsadvokat, René Offersen, betegner det som en 'hård dom'.

- Det er selvfølgelig set fra vores øjne et skuffende udfald, at Inger Støjberg er blevet dømt, siger han.

En række af forsvarets påstande blev forkastet i Rigsretten. Herunder det meget omtalte notat, hvor der var undtagelser fra reglen om, at asylparrene skulle skilles ad. Rigsretten mener, at notatet mister sin betydning, fordi Støjberg "ændrer beslutningen".

- Flertallet finder det bevist, at notatets ordning blev forladt, siger Rigsrettens formand, Thomas Rørdam.

Det er sjette gang i danmarkshistorien, at Rigsretten har været kaldt sammen for at afgøre en sag. Og blot anden gang inden for de seneste 100 år.

Den seneste dom faldt i 1995, hvor Erik Ninn-Hansen blev kendt skyldig i Tamil-sagen.