Integrationsminister vil se nærmere på godkendelse af trossamfund

Manu Sareen sætter gang i lovarbejde om godkendelse og øget kontrol med trossamfund.

(Foto: Torkil Adsersen © Scanpix)

Integrationsminister Manu Sareen (R) vil se nærmere på godkendelse af trossamfund og have undersøgt, om der kan skabes mere åbenhed om deres økonomi. Det sker i et forsøg på at dæmme op for religiøs ekstremisme.

Det kom frem under et åbent samråd i Integrationsudvalget tirsdag eftermiddag om opførelsen af stormoskeer i Danmark.

- I dag findes der ikke en lov om godkendelse af trossamfund. Jeg vil nu sørge for, at der sættes gang i initiativet om lovregulering, så vi kan se nærmere på godkendelse af religiøse trossamfund, sagde Manu Sareen.

Ny stormoske bekymrer DF

Det var Dansk Folkepartis integrationsordfører Martin Henriksen, der havde kaldt både integrationsministeren og erhvervs- og vækstministeren i åbent samråd om opførelsen af stormoskeer.

Spørgsmålet til Manu Sareen gik på, hvordan regeringen vil forhindre, at den organisation, der står bag stormoskeen i Rovsinggade på Nørrebro i København, får større indflydelse i Danmark.

- Det er vigtigt, at vi løbende har en debat om hvordan vi bedst forebygger radikal religiøs propaganda og rekruttering til ekstremistiske grupperinger. Men vi skal også værne om den grundlovssikrede religionsfrihed, sagde Manu Sareen under mødet.

Han sagde, at han er bekendt med flere eksperters vurdering af, at Qatar støtter moskeen økonomisk og muligvis forfølger en bestemt strategi om derved at få en yderliggående form for islam til Danmark.

- Det skal vi selvfølgelig være opmærksomme på. Så det er vigtigt, vi generelt er opmærksomme på hvad der foregår i bedehusene, lød det fra integrationsministeren.

Godkendelser skal måske kunne tilbagekaldes

Manu Sareen lægger op til, at kravene for at blive godkendt som trossamfund skal være mere tydelige. Og måske skal der også laves nye kriterier for, hvad der skal til.

Samtidig skal det undersøges, om der kan etableres øget tilsyn med trossamfundene, og om det kan lade sig gøre at fjerne en godkendelse, der tidligere er givet.

- Som noget nyt skal der måske også skabes hjemmel for tilbagekaldelse af godkendelser, lød det fra Manu Sareen.

Godkendte trossamfund kan ansøge om at kunne foretage kirkelige handlinger, for eksempel vielser. Der er også skattemæssige fordele ved at være godkendt, bl.a. at man kan trække bidrag til trossamfundet fra i skat.

Endelig gives der opholdstilladelse til udlændinge, der skal arbejde inden for det godkendte trossamfund som eksempelvis præster eller imamer.