Intern EU-rapport retter skarp kritik af udgifter i Messerschmidts europæiske parti

MELD og FELD kritiseres for at have brugt EU-midler 'skødesløst og overdrevent' . Regnskabsteknisk fejl, siger Morten Messerschmidt.

Morten Messerschmidt sidder i dag i formandsskabet i det europæiske parti MELD. Men før hans tid har en række udgifter høstet kritik fra EU. (Foto: © Jens nøRgaard Larsen, Scanpix)

Sagen om brugen af EU-midler i det europæiske parti MELD og den tilhørende fond FELD tager nu en ny og markant drejning efter flere dages skriverier i pressen om økonomien i de politiske organisationer.

I en intern rapport fra august kritiserer EU-Parlamentet nemlig både MELD, hvor Morten Messerschmidt i dag er et af fire ledelsesmedlemmer, samt den tilhørende fond FELD. Kritikken går på flere konkrete sager, hvor EU-midler er brugt forkert.

Urimelige udbetalinger

Heraf fremgår der er brugt EU-midler i strid med reglerne for, hvordan disse må benyttes.

Af rapporten fremgår det, at ”et parti” har foretaget udbetalinger som ”ikke er rimelige, berettigede og i overensstemmelse med principperne for en forsvarlig økonomisk forvaltning – særligt i forhold til værdi for pengene og omkostningseffektivitet," står der i rapporten.

Forholdet handler angiveligt om en ansat i et parti, der er blevet opsagt og derfor har fået en aftrædelsesgodtgørelse.

Dét parti er ifølge DR Nyheders oplysninger MELD, og rapporten kritiserer brugen af midlerne i stærke vendinger:

- Tværtimod skal disse udgifter betragtes som skødesløse og overdrevne udgifter (…) Som en konsekvens af dette skal beløbet dækkes af egne midler i partiet.

Det er uklart, hvor stort et beløb der er tale om.

Fond kritiseres også

En tilhørende fond er også anonymiseret i rapporten, men der er ifølge DR Nyheders oplysninger tale om fonden FELD. Rapporten retter kritik af en bonusordning til en ”tjenesteudbyder” - dog uden at gå i konkrete detaljer om forholdet.

- Denne præstation vurderes at være både skødesløs og overdreven, konkluderer rapporten.

Heller ikke beløbet for dette forhold er på nuværende tidspunkt kendt.

Messerschmidt: Regnskabsteknisk fejl

Det fremgår af rapporten, at EU-parlamentets jurister har været inde over forholdene og er enige i vurderingerne samt kritikken. Samtidig er konklusionerne fremlagt for ledelserne i MELD og FELD, der har taget til genmæle og ”erklæret, at de ikke er enige i denne fremgangsmåde”.

Morten Messerschmidt selv afviser kritikken. Han understreger, han ikke sad i formandsskabet dengang, og at der er tale om regnskabsfejl i partiet MELD.

- Det, man kritiserer her, er hvilken postering i regnskabet, det bliver udbetalt fra, siger Morten Messerschmidt.

- Man var nødt til at opsige en kontrakt med en ansat, der derfor skulle have en kompensation. Den kompensation skulle betales efter de nationale støtteregler – og ikke EU’s støtteregler. Så det er en ren budgetmæssig kritik, der rettes her.

DR Nyheder har været i kontakt med Dansk Folkepartis ledelse på Christiansborg. Her afviser man at kommentere på sagen.

Sagen kort:

  • Dansk Folkepartis medlemmer af EU-parlamentet er medlem af partialliancen MELD og fonden FELD.

  • Rikke Karlson har meldt sig ud af DF og er blevet løsgænger, fordi hun ikke kan få indsigt i regnskaberne i MELD og FELD.

  • MELD står for Movement for a Europe of Liberties and Democracy.