Interne mails fra Alternativet afslører: Mægler så ikke Scavenius som problemet

Konfliktmægleren peger i stedet på magtkampe i Alternativet som en forklaring på de interne stridigheder. I dag har Theresa Scavenius meldt sig ud af partiet.

Theresa Scavenius er af folketingsgruppen blevet kritiseret for at være "samarbejdsvanskelig". (Foto: © ASGER LADEFOGED, Ritzau Scanpix)

Theresa Scavenius blev i sidste uge smidt ud af Alternativets folketingsgruppe. Baggrunden var, at hun ikke var samarbejdsvillig og skabte et dårligt arbejdsmiljø.

Sådan lød forklaringen i hvert fald fra Alternativets gruppeledelse på Christiansborg, der havde opbakning fra partiets hovedbestyrelse.

Men interne dokumenter fra Alternativet, som DR er i besiddelse af, viser et billede med langt flere nuancer.

Den organisationskonsulent, der var hyret til at mægle i konflikten mellem Alternativet og Theresa Scavenius, mente ikke, at det var Theresa Scavenius, der var problemet i den verserende konflikt.

Det slår han flere gange fast i et femsiders langt dokument, som parterne i sagen fik tilsendt op til den sidste uge i mæglingsforløbet. Konsulenten havde inden mæglingen lavet en række interviews som forberedelse.

Han kalder det "en fejl", at folketingsgruppen peger på Theresa Scavenius som problemet.

- Det er en stor fejl, vil jeg mene. Det kan aldrig være en person, der er problemet. Det er problemet, der er problemet, skriver konfliktmægleren.

- Theresas position (og jer andres positioner) betragter jeg som et symptom på langt mere komplekse og omfattende problemstillinger, står der i dokumentet.

I steder ridser mægleren 19 forskellige problemstillinger op, som handler mere om de interne forhold i Alternativet end Theresa Scavenius som person.

- Alternativet synes at have en vis modvilje mod at træffe beslutninger, der kan gøre nogle kede af det af det – en beslutningsresistens, står der i dokumentet, der også peger på, at problemet kan handle om, hvordan folketingsgruppen ser sig selv.

- Det store spørgsmål er vel, om Alternativet er en gruppe eller en samling individualister og solister. Er der partidisciplin og en partilinje, der skal følges, som flertallet eller partlidelsen beslutter?

Og længere nede i dokumentet understreger mægleren igen, at problemet ikke er Theresa Scavenius.

- Det er derfor stadig ikke personen eller personerne, der er problemet, men problemet, der er problemet: Tågen i Alternativet, skriver han.

'Grov' og 'modvillig'

Det er ellers ikke det, som Folketingsgruppen har givet udtryk for. Her har forklaringen på den interne krise udelukkende handlet om Theresa Scavenius.

Helene Liliendahl Brydensholt, der er gruppeforperson i Alternativet, var citeret i en pressemeddelse, der blev sendt ud søndag eftermiddag.

- Vi har oplevet, at Theresa lige siden valget har udvist modvillighed mod at samarbejde, ikke har anerkendt gruppen og ledelsen, været grov over for medarbejdere og gruppemedlemmer, skadet Alternativets samarbejde med andre partier og ministerier, skabt et dårligt arbejdsmiljø omkring sig og generelt handlet på måder, der har saboteret arbejdet i gruppen, lød det.

DR har løbende siden søndag forsøgt at få Helene Liliendahl Brydensholt til at uddybe, hvad hun mener. Men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

I et interview i Deadline tirsdag, understregede partiets politiske leder, Franciska Rosenkilde, flere gange, at det er samarbejdsvanskeligheder, der gør, at Theresa Scavenius er blevet smidt ud af gruppen.

- Det er vigtigt at huske, at politik er andet end politiske holdninger og repræsentation. Det er også samarbejde, og det er også en arbejdsplads, hvor vi skal kunne samarbejde med andre, og det er der, hun fejler, sagde Franciska Rosenkilde.

Magtkamp mellem folkevalgte og hovedbestyrelse

Det interne materiale viser også, hvordan mægleren så flere latente magtkampe ligge og ulme under overfalden i Alternativet.

Den ene var en magtkamp mellem Theresa Scavenius og Franciska Rosenkilde.

- Jeg tror, der er en magtkamp i FG (folketingsgruppen, red.) om, hvem der skal tegne partiets profil udadtil: Franciska eller Theresa. Den uenighed, der måtte være mellem de to markante profiler, er ikke adresseret eller håndteret på værdig vis.

- Men magtkampen mellem de to er ikke personlig og vedrører for så vidt ikke de to, men ligger som en latent politisk magtkamp eller uenighed i Alternativet. Den kan måske først afklares på et kommende landsmøde. Men den politiske afklaring bør vel ske hurtigst muligt, står der i dokumentet.

Den anden var mellem folketingsgruppen (FG) og partiets hovedbestyrelse (HB).

- Der er en uklar magtfordeling mellem FG og HB. Hvem der bestemmer i Alternativet er et uafklaret problem. HB har følt sig holdt ude.

Et dokument, der er lavet i mæglingens sidste dage, viser også, hvordan folketingsgruppen (FTG) og hovedbestyrelsen ikke var enige om, hvorvidt Theresa Scavenius skulle ekskluderes.

- Det er jo ingen hemmelighed, at fem i FTG har kastet håndklædet i ringen i forhold til samarbejde med Theresa og bedt HB ekskludere Theresa. HB har værget sig at gøre dette og har med den igangværende proces villet undersøge hver en sprække for at se, om der er en mulig vej til at genetablere samarbejdet.

Her gør konfliktmægleren det også klart, at processen ikke giver mening, hvis ikke parterne selv ønsker at finde en løsning.

- Hvis ikke alle tror på eller i det mindste vil være med til at undersøge, om der kan være en sprække og en mulighed for at genetablere samarbejdet, er der ingen grund til at fortsætte processen. Så er det en proces HB har trukket ned over hovedet på FTG. Og i så fald er der i en vis forstand tale om en magtkamp mellem HB og FTG - som FTG altid vil vinde.

Scavenius genkender udlægning fra mægler

Theresa Scavenius ser heller ikke sig selv og sin person som problemet.

- Vi har haft masser af interne uenigheder, konflikter og ledelsesproblemer. Og der har været masser af uoverensstemmelser mellem folketingsgruppen og hovedbestyrelsen. Det er netop det her spørgsmål, om man skal personliggøre problemerne, eller om man tager et ledelsesmæssigt ansvar for alle de problemer, der er.

- Jeg opfattede det også som om, at det var alle de andre problemer i Alternativet som organisation, vi skulle kigge på i mæglingsprocessen.

Han beskriver en magtkamp mellem folketingsgruppen og Hovedbestyrelsen. Kan du genkende det?

- Ja, det kan jeg godt, og det er også det, der har været en del af hele den her proces, som har kørt frem og tilbage.

Han beskriver også en magtkamp om, hvem der skulle tegne partiet udadtil. Dig eller Franciska Rosenkilde. Ville I begge gerne tegne partiet?

- Jeg har stået for en bestemt forståelse for, hvad Alternativet skulle være. Så jeg har kæmpet for det gamle Alternativet, hvor vi var et oppositionsparti og kritisk over for alt og alle. Så det har været en strategisk diskussion om, hvordan vi skulle lægge os i den parlamentariske linje.

Men har du udfordret hende på, hvem der skulle være partiets ansigt udadtil?

- Slet ikke på personspørgsmål. Jeg ser det som helt almindelig praksis, at selvfølgelig har vi alle sammen en holdning til, hvad for en linje partiet skal have. Så kan hun som partileder lægge den, men det ændrer ikke på, at jeg kan være kritisk og diskutere den internt, siger Theresa Scavenius, som nu har meldt sig helt ud af partiet.

Konfliktmægleren har ikke ønsket at kommentere forløbet over for DR Nyheder.

Partileder Franciska Rosenkilde og gruppeforperson Helene Liliendahl Brydensholt afviser begge at stille op til interview. De henviser i stedet til Alternativets sekretariatschef, Mark Desholm.

I en kortfattet kommentar skriver han, at han ikke udtaler sig om personsager.