Internt brev fra minister sår tvivl om hurtig hjælp til nedslidte

Usikkert om ny seniorpension kan træde i kraft til nytår som lovet.

Morten Østergaard (R), Troels Lund Poulsen (V) og Kristian Thulesen Dahl (DF) præsenterede i maj deres fælles aftale om en ny seniorpension, der skal træde i kraft 1. januar 2020. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Ældre nedslidte borgere skal fra 1. januar kunne søge om at få den nye seniorpension. Det aftalte den tidligere regering i hvert fald med Dansk Folkeparti og De Radikale lige før valget.

Men det kan ikke lade sig gøre allerede fra nytår, fastslår beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S). I hvert fald ikke hvis partierne står fast på deres krav om, at det ikke må være kommunerne, der afgør ansøgninger om seniorpension.

- Det er ikke muligt, at en anden myndighed kan være klar til at administrere seniorpensionsordningen allerede fra 1. januar 2020.

- Den eneste mulige måde (...) vil derfor være at lade kommunerne administrere ordningen til en start, skriver Peter Hummelgaard i et brev til partierne bag aftalen.

Den eneste mulige måde, nedslidte ældre kan få ret til at søge om seniorpension allerede fra årsskiftet, vil være hvis kommunerne administrerer opgaven, fastslår beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S). (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Da de tilbage i maj aftalte at erstatte den nuværende seniorførtidspension med den nye seniorpension, blev de ikke enige om et ret centralt spørgsmål; nemlig hvem der skulle administrere ordningen.

Kun én ting blev de enige om: Det skulle ikke være kommunerne, skrev partierne i et brev til ministeren i begyndelsen af september.

De 98 kommuner har nemlig de seneste år tildelt seniorførtidspensionen vidt forskelligt, og det kan borgerne ikke være tjent med, lyder kritikken.

- Det må ikke være kommunekassen, der afgør, om man får seniorpension. Vi skal sikre borgerne en ensartet behandling i hele landet, siger De Radikales beskæftigelsesordfører, Samira Nawa.

Men ingen andre myndigheder har mulighed for med få måneders varsel at overtage den store opgave med at visitere folk til seniorpensionen, fastslår Peter Hummelgaard. Han foreslår derfor at lade kommunerne stå for ordningen, indtil en analyse har givet svar på, hvilken myndighed der skal have ansvaret.

DF: 'Ministeren må arbejde på højtryk'

Man kan få seniorpension, hvis man har seks år eller mindre til folkepensionen, kun har helbred til at klare sit job i op til 15 timer om ugen og har været 20-25 år på arbejdsmarkedet. Satsen er på mellem cirka 16.000 og 19.000 kroner månedligt.

Socialdemokratiet var ikke med i aftalen, men ønsker nu at indtræde i forliget, skriver Peter Hummelgaard i brevet, hvori han har vedhæftet et konkret lovforslag til seniorpensionen.

Men det lovforslag afviser partierne i et fælles brev til ministeren. Det er "helt uhensigtsmæssigt" at lade kommunerne stå for seniorpensionen i en overgangsperiode, skriver de. Det vil nemlig stille ansøgere før og efter overgangsperioden forskelligt.

Beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted (DF) vil ikke lade kommunerne stå for tildelingen af seniorpensionen - heller ikke i en overgangsperiode. (Foto: Katrine Emilie Andersen © Scanpix)

- Vi foreslår, det fra start af bliver Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der står for det, fordi vi vil have en ensartet behandling af borgere i hele landet, siger Dansk Folkepartis beskæftigelsesordfører, Bent Bøgsted.

Men må I så ikke erkende, at ordningen ikke kan træde i kraft 1. januar?

- Det har vi ikke erkendt endnu. Vi må først se, hvor hurtigt ministeren kan arbejde under pres, siger han.

Hvornår regner du så med, at ordningen er oppe at køre?

- Det kan jeg ikke sige helt 100 procent. Vi har stadig et ønske om, at det bliver fra 1. januar, men nu skal vi have det næste møde, og så må vi se, hvad vi kan blive enige om, og hvor hurtigt vi kan komme i gang. Ministeren må arbejde på højtryk, siger Bent Bøgsted.

Venstre: 'Ikke umuligt at blive klar til 1. januar'

For at komme partierne i møde foreslår beskæftigelsesministeren, at borgere, der får afslag på seniorpension i overgangsperioden, skal have genvurderet deres sager, når en ny myndighed overtager ansvaret fra kommunerne.

Det er et spørgsmål om politisk vilje fra ministeren, om seniorpensionen kan tildeles fra nytår, mener Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen. (© Scanpix)

Men den model afviser Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen:

- Vi står fast på, at det ikke er hensigtsmæssigt at bede kommunerne om at tildele seniorpensionen for en kort periode.

Må I så ikke acceptere, at det vil tage lidt længere tid, før ordningen kan træde i kraft?

- Vi har rigtig travlt, men jeg mener ikke, det er umuligt at blive klar til 1. januar.

Hvad bygger du det på?

- Jeg har en oplevelse af, at hvis ministeren havde viljen til at få det her til at lykkes, så kunne vi finde løsninger, så vi kunne komme i gang, siger Hans Andersen.

Da aftalen om seniorpensionen blev præsenteret tilbage i maj, ville Venstre ikke lægge sig fast på, hvilken myndighed der skulle administrere ordningen. Det var "en lidt større ting at beslutte", lød det.

Hvorfor blev I ikke bare enige om det i maj?

- Fordi vi havde brug for at drøfte flere forhold partierne imellem. Det har vi nu brugt sommeren til, og nu er vi klar og enige om, at det ikke er en opgave, der skal løses af kommunerne. Det må ministeren acceptere, siger Hans Andersen.

Rettelse: Det er præciseret, at aftalepartierne først i september blev enige om, at det ikke skal være kommunerne, der skal administrere seniorpensionen.