Internt pres for burkaforbud stiger i Venstre

En række Venstre-politikere siger nu åbent, at de støtter et forbud mod burka og niqab. Partiet er officielt imod et burkaforbud, men kan være på vej mod en kovending.

Venstres folketingsgruppe er delt i spørgsmålet om et eventuelt burkaforbud, men flere medlemmer melder nu ud, at de går ind for et forbud. Officielt er "juryen i Venstre" dog stadig ude, som partiformand og statsminister Lars Løkke Rasmussen formulerede det på partiets sommergruppemøde i august. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Det interne pres for, at Venstre skal støtte et forbud mod burka og niqab, stiger.

Selvom Venstres officielle politik er, at partiet ikke støtter et burkaforbud, siger en række Venstre-folk nu, at de støtter et forbud mod de to muslimske klædedragter burka og niqab.

Blandt dem er klimaordfører Thomas Danielsen, miljø- og fødevareordfører Erling Bonnesen, bygningsordfører Hans Chr. Schmidt, retsordfører Preben Bang Henriksen, kulturordfører Britt Bager og Mads Fuglede, der snart overtager Jakob Engel-Schmidts plads i Folketinget.

Debatten i Venstres folketingsgruppe har stået på i noget tid, og ved partiets sommergruppemøde i august slog partiformand og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fast, at "juryen er ude" i Venstre i spørgsmålet om et burkaforbud.

Et snarligt beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti, der har til hensigt at forbyde brugen af burka og niqab i det offentlige rum, betyder imidlertid, at Venstre inden længe skal lægge sig fast på, om man er for eller imod et burkaforbud.

"Et forbud, ja tak"

DR Nyheder har kontaktet en lang række af medlemmerne i Venstres folketingsgruppe og spurgt, om de er for eller imod et burkaforbud. Ikke alle har ønsket at svare på spørgsmålet, men flere folketingsmedlemmer har taget stilling og støtter nu et forbud.

Her er et overblik over nogle af de Venstre-folk, som nu ønsker et burkaforbud:

Britt Bager:

- Jeg har været meget i tvivl, men jeg er endt med at være for et forbud, fordi jeg ikke synes, det er i overensstemmelse med danske frihedsrettigheder. Det er af hensyn til de etniske kvinder. Jeg tror, vi hjælper dem ved at lave forbud.

Preben Bang Henriksen:

- Jeg ser sådan på det, at vi ikke skal bestemme, hvilket tøj andre mennesker skal gå i, men lige omkring burkaen ser jeg det som en umulig opgave at integrere de kvinder, der går i burka. Derfor er jeg fortaler for et forbud.

Thomas Danielsen:

- Et forbud, ja tak.

Hans Christian Schmidt:

- Det ville være langt mere menneskeligt at forbyde niqab og burkaer, og så efterfølgende gøre en stor indsats for at få disse kvinder integreret i vores demokratiske samfund.

Mads Fuglede (som om kort tid overtager Jakob Engel-Schmidts plads i Folketinget):

- Jeg vil støtte sådan et forbud. Social kontrol med kvinder går imod alt det, vi står for som samfund. Vi har selv i Danmark haft en periode med social kontrol af kvinder, hvor kvinder ikke havde samme rettigheder som mænd. Burka og niqab er for mig noget af den værste form for social kontrol, så jeg er for et forbud.

Venstre-fortalere for et burkaforbud tæller derudover blandt andre udlændingeordfører Marcus Knuth og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, som tidligere har gjort klart, at man bør vedtage et forbud mod burka og niqab i det offentlige rum.

Modstandere: Hvor går grænsen?

Andre Venstre-medlemmer er derimod modstandere af et forbud. Her lyder et gennemgående argument, at det ikke er liberal politik at lovgive om, hvordan folk må gå klædt.

Modstanderne af et forbud tæller blandt andre følgende Venstre-politikere:

Jacob Jensen:

- Jeg synes ikke, man skal have et forbud. Skal man så til også at forbyde tatoveringer i ansigtet? Hvor går grænsen? Hvordan man går klædt derhjemme eller på Strøget, det skal vi ikke blande os i.

Eva Kjer Hansen:

- Jeg er imod burka – og imod burkaforbud.

Kristian Jensen:

- Jeg tror på, at muslimske kvinder også er stærke nok til at sige fra - langt de fleste. Hvis der er social kontrol, hvis der er et pres, så er det der, vi skal sætte ind, vi skal ikke sætte ind over for stærke kvinder, der af egen fri vilje har besluttet at tage et tørklæde på, sagde Kristian Jensen onsdag til TV2 News.

Venstres indfødsretsordfører Jan E. Jørgensen har også tidligere advaret mod et forbud:

- Min bekymring går på, at vi ikke løser problemet med et forbud, men at vi tværtimod risikerer at gøre tingene værre. Derfor er jeg imod et forbud. Men jeg er jo ikke tilhænger af burka. Jeg er modstander af burka, siger han.

Bertel Haarder og uddannelses- og forskningsminister Søren Pind hører også til gruppen af modstandere.

Intern uenighed i regeringen

Uenighederne i Venstre udstiller ikke bare en intern splittelse i det største regeringsparti, men også i selve regeringen, hvor De Konservative er for et forbud, mens Liberal Alliance er imod.

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har tidligere foreslået, at kvinder iført burka eller niqab ikke skal have ret til integrationsydelse og kontanthjælp.

Det er en model, som blandt andre de tidligere ministre Carl Holst og Bertel Haarder taler for.

- Jeg har for længe siden foreslået at stoppe eller reducere kontanthjælp til tildækkede personer, som reelt ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, skriver Bertel Haarder i en mail.

Jan E. Jørgensen håber, at den interne Venstre-debat kan munde ud i et kompromis, hvor partiet i stedet for et decideret burkaforbud netop vil arbejde for at tage offentlige ydelser fra personer, der går klædt i burka eller niqab.

- Hvor vi siger, at hvis man går i burka og dermed tildækker sit ansigt, så kan man ikke se, hvem man er, og så kan man ikke få et arbejde. Dermed står man ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, og derfor kan man ikke hæve dagpenge eller kontanthjælp.

- Hvis vi kan lande den der, så tror jeg også, at det vil være et meget mere effektivt værktøj. Det håber jeg kan lade sig gøre, så vi alle sammen kan blive glade, siger Jan E. Jørgensen.

Partiformand og statsminister Lars Løkke Rasmussen har ingen kommentarer til den interne diskussion i Venstre.

Gruppeformand Søren Gade understreger, at hverken han selv eller Venstres gruppe har taget endelig stilling til et eventuelt burkaforbud endnu. Men beslutningen skal træffes, inden Dansk Folkepartis beslutningsforslag kommer i folketingssalen, understreger Søren Gade.

Gruppen skal træffe beslutning

Selv kalder han burkaen for ”kvindeundertrykkende”, ”kvindefjendsk” og ”ekskluderende”.

- Jeg kan sagtens se problemerne for de kvinder, der måske er tvunget til at bære det, og jeg kan se problemerne for vores samfund, at vi ikke er i stand til at inkludere de her mennesker, fordi de aldrig når at blive en del af vores samfund. Det er oprigtig trist både for samfundets skyld, men sandelig også for de piger og kvinder, det rammer, siger Søren Gade, der understreger, at det ikke handler om religion.

- Hvis det ender med et forbud, og hvis jeg skal støtte det, så bliver det ikke den religiøse del af det, for jeg kan være lige glad med, hvad folk, der tror på noget andet end mig, går i. Det bliver den ekskluderende del af det.

Udlændingeordfører Marcus Knuth, der længe åbent har anbefalet, at Venstre skal skifte holdning i sagen, vil ikke forholde sig til den interne debat, der i øjeblikket foregår i partiet.

- Jeg vil ikke komme nærmere ind på, hvad vi diskuterer i folketingsgruppen, men i befolkningen som helhed ser jeg en bevægelse over de senere år, siger han.

Meget få burkaer i Danmark

Han henviser blandt andet til en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

- Med en så stærk opbakning til et forbud fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som har blåstemplet forbuddene i både Frankrig og Belgien og er kommet med den her indirekte anbefaling, så kan jeg godt forstå, at flere og flere støtter det.

Han synes ikke, at hensynet til ideologi skal stå øverst.

- Der synes jeg, at man nogle gange skal være lidt pragmatisk. Hvis der er noget, der er så direkte kvindeundertrykkende, skal man nok følge sin sunde fornuft i stedet for blind ideologi, siger Marcus Knuth.

Brugen af burka og niqab i Danmark er dog yderst begrænset. I 2010 konkluderede en forsker fra Københavns Universitet, at der var 150-200 kvinder i Danmark, der bar niqab, og kun omkring tre bar burka.

Undersøgelsen konkluderede desuden, at det især var etnisk danske muslimer, der gik i burka eller niqab.

Kulturordfører Britt Bager er ikke bleg for at indrømme, at der til dels er tale om symbolpolitik.

- Det bliver symbolpolitik, det er jeg med på, men man bliver også nødt til at nogle gange at stå ved det og sige, at der er noget, man er imod.

DF: Glædelig kovending

Dansk Folkeparti glæder sig over, at flere Venstre-medlemmer nu offentligt melder ud, at de går ind for et burkaforbud.

- Det er positivt, og jeg vil gerne rose de medlemmer af Venstres folketingsgruppe og kvittere for, at de har skiftet holdning og nu mener, at man bør forbyde burka og niqab i det offentlige rum.

- Det har vi selvfølgelig tænkt os at benytte os af fra Dansk Folkepartis side, og vi vil bruge det til at lægge et endnu større pres på regeringen. Men den er jo ikke sikker endnu. Tingene er først på plads, når de er stemt igennem i folketingssalen, og der er vi ikke endnu, siger udlændingeordfører Martin Henriksen (DF).

Dansk Folkeparti vil fremsætte sit beslutningsforslag om et burkaforbud, så snart det formelt er muligt, efter at Folketinget åbner tirsdag i næste uge.