Irak-kommission skal granske en million dokumenter

Irak-kommissionen ligner allerede nu et kolonormt papirmonster. Op mod en million dokumenter skal granskes.

- Det materiale, som Irak & Afghanistan Kommissionen skal gennemgå, er overordentlig omfattende, hedder det blandt andet. Arkivfoto af danske soldater i Irak (Foto: © Kenan Saritepe, Hærens Operative Kommando)

Irak- og Afghanistan-kommissionen ser allerede i dens spæde begyndelse ud til at blive en særdeles papirtung affære.

Det fremgår af en redegørelse fra kommissionen til Folketingets Forsvarsudvalg.

Kommissionen skal blandt andet undersøge grundlaget for den danske deltagelse i krigen i Irak - en mærkesag for den tidligere SF-formand og daværende udenrigsminister Villy Søvndal.

Omfattende

- Det materiale, som Irak & Afghanistan Kommissionen skal gennemgå, er overordentlig omfattende, hedder det blandt andet.

- På møder med Kommissionen har involverede myndigheder således anslået, at materialet, alt efter hvordan det nærmere afgrænses, kan omfatte op til en million dokumenter.

Til sammenligning indsamlede den ellers også noget papirtunge statsløsekommission omkring 60.000 dokumenter, inden den påbegyndte sine mange afhøringer af vidner i sagen om manglende statsborgerskab til statsløse.

Forsinket

Og i den måske mest kendte i rækken af nedsatte kommissioner inden for de senere år, så fylder materialet i Skattesagskommissionen omkring 5200 sider.

Både Statsløsekommissionen og Skattesagskommissionen er forsinkede i forhold til den oprindelige tidsplan.

Når det gælder Irak-kommissionen, er der så mange dokumenter, at man har valgt at behandle dem digitalt.

Men langt de fleste af dokumenterne er klassificeret, altså hemmeligstemplet, hvilket stiller særlige krav til kommissionens it-udstyr og lokaler, fremgår det af statusredegørelsen til Folketinget.

Desuden er de nødvendige sikkerhedsgodkendelser til udleveringen af dokumenterne endnu ikke givet af den nationale sikkerhedsmyndighed, og derfor har kommissionen heller ikke nærmere kunne tilrettelægge rækkefølgen i sit arbejde.

/ritzau/