Jarlov om fremtidsplaner for hovedstaden: Det er en vitaminindsprøjtning

København skal vokse med flere arbejdspladser og flere boliger, foreslår regeringen i nyt udspil.

Alt, hvad man laver som regering, bliver stoppet, hvis der kommer en ny regering. Så kan man håbe, at en ny regering vil fortsætte med det samme. Men jeg håber, vi når at få det gennemført, enten når vi har vundet valget, eller før, siger erhvervsministeren om planerne for hovedstaden. (Foto: Philip Davali © Scanpix)

- Det er et udspil, som ikke sker på bekostning af resten af landet, men som er en vitaminindsprøjtning til hele hovedstadsområdet fra Helsingør til Køge og Roskilde.

- Regeringen ønsker vækst i hele Danmark. Vi har gjort rigtig meget for yderområderne, og nu præsenterer vi mere end 100 initiativer, som skal skabe vækst i hovedstaden.

Det siger erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) om det hovedstadsudspil, som han sammen med transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) og miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) præsenterede på en fabrik i Taastrup i dag.

- Vores mål er, at hovedstaden skal være blandt de førende byer i Nordeuropa. Det kræver nye initiativer, for vi er i hård konkurrence med andre byer, siger Rasmus Jarlov.

Resten af landet skal ikke betale

Af de over 100 projekter i planen er ca. de 80 lokale i de enkelte hovedstadskommuner, mens 20 af projekterne går på tværs af flere af kommunerne. De gælder blandt andet planerne om at gøre noget ved trængslen på Køge Bugt-motorvejen ved at forbinde Køge med Frederikssundmotorvejen.

De 80 projekter kommer fra 34 kommuner, som har indsendt forslag og ifølge ministeren er det ønsker, som mange af kommunerne har haft i flere år.

Blandt andet får byer som Hillerød og Høje-Taastrup lov til at opføre større erhvervsbyggeri længere fra stationerne. Der bliver også givet grønt lys for udvikling af en strandpark ved Køge Bugt.

Regeringen forventer, at centrale dele af initiativerne vil være selvfinansierende, og at det derfor ikke vil være resten af landet, som skal betale for projekterne.

- Det er vigtigt at sige, at hovedstadsudspillet ikke er et udspil, som resten af landet betaler for, siger Rasmus Jarlov.

Han forventer, at planerne vil betyde 50.000 arbejdspladser og 'og formentlig lige så mange boliger'.

Jarlov afviser, at de 50.000 arbejdspladser kunne være placeret i andre områder af landet.

- Regeringen tror ikke på, at vi har et fast antal arbejdspladser, vi kan fordele ud over landet, siger han.

Erhvervsminister og formand for regeringens hovedstadsudvalg Rasmus Jarlov (K) og transportminister Ole Birk Olesen (LA) og miljøminister Jakob Ellemann (V) præsenterede hovedstadsudspillet. (Foto: Philip Davali © Scanpix)

Hvad hvis der kommer valg?

Projekterne kan ifølge ministeren lanceres med det samme, idet de ikke kræver et politisk flertal på Christiansborg.

Men hvis der kommer et folketingsvalg i vejen, kan regeringens planer for hovedstaden blive mere usikre.

- Alt, hvad man laver som regeringen, bliver stoppet, hvis der kommer en ny regering. Så kan man håbe, at en ny regering vil fortsætte med det samme. Men jeg håber, vi når at få det gennemført, enten når vi har vundet valget eller før, siger erhvervsministeren.

Det indeholder planen

Allerede i maj sidste år præsenterede den daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) planerne om et hovedstadsudspil, som skal styrke områdets udvikling frem mod 2030, hvor der forventes 200.000 flere nye borgere. Regeringen nedsatte dengang et ministerudvalg, der skulle udarbejde udspillet.

Regeringen havde allerede forud for pressemødet i dag præsenteret centrale dele af planen:

  • Lynetteholmen. Opførslen af en ny kunstig ø i Øresund kaldet Lynetteholmen. Forventes færdig i 2070 og skal huse 35.000 nye københavnere. Øen skal også klimasikre København i højere grad.

  • Holmene. Opførslen af et nyt erhvervsområde ud for Avedøre Holme. Her skal bygges ni kunstige øer, som skal huse industriarbejdspladser og naturområder med fokus på bæredygtige løsninger. Regeringen planlægger at starte jordopfyldningen i 2022, så de nye øer kan stå klar i 2040, men der er fortsat tvivl om finansieringen.

  • Ny motorvej. Regeringen vil sætte forundersøgelser i gang, der skal afdække mulighederne for blandt andet en ny motorvej mellem Køge og Frederikssundmotorvejen.

  • Motorvejen skal aflaste noget af den voldsomme trafik, som plager Køgebugt-motorvejen.

  • Lufthavnen. En del af regeringens hovedstadsudspil er et løft af Københavns Lufthavn. Det betyder 2000 nye parkeringspladser og to nye perroner på tog-stationen.

  • Fingerplan. Regeringen vil sikre hovedstadsområdet bedre mod klimaforandringer med en modernisering af den såkaldte fingerplan. Finansieringen er ikke på plads, men regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe.

  • Bedre kollektiv trafik. Regeringen vil samle hele den kollektive trafik i én organisation. Hovedstadens Offentlige Transport (HOT), skal organisationen hedde.

/ DR Nyheder/

Facebook
Twitter