Jarlov om ny registreringsafgift: Ikke en supergrøn aftale

Den nye registreringsafgift er ikke grøn, og den fører ikke til mindre CO2-udledning, siger de Konservatives Rasmus Jarlov, der ønskede sig en grønnere model.

Torsdag aften blev Regeringen enige med Dansk Folkeparti om en ny aftale om registreringsafgiften, der ifølge regeringen gør langt de fleste biler billigere. I ‘Debatten’ på DR2 blev det - samme torsdag aften - debatteret, om det er en god aftale, partierne er blevet enige om.

Rasmus Jarlov (K), hvis parti er en del af regeringen, ville hellere have haft en “teknisk” afgift, men synes alligevel, at det er “en god aftale for danskerne”. Om hvorvidt aftalen også er god for klimaet, siger han:

- Man må forholde sig til fakta, og de vurderinger, jeg har set, siger, at den er nogenlunde neutral. Så kan man ikke stå og sige, at den hverken er sort eller grøn. (...) Vi har lavet en skattelettelse, der er god for danskerne, uden at det går ud over miljøet.

“Der ville være kommet et ramaskrig fra venstrefløjen”

Dansk Folkeparti og samtlige partier i oppositionen ønskede ligesom Rasmus Jarlov og de Konservative en teknisk registreringsafgift. I sådan en model kunne man tage højde for bilens vægt, CO2-udledning og sikkerhedsudstyr. Men Jarlov mener ikke, at man kunne være blevet enig med oppositionen:

- Hvis det stod til mig alene og vores parti, så skulle vi have en teknisk afgift, som beskattede forurening, fordi vi skal beskatte de ting, vi vil have mindre af. Men bremsen for det har været, at der vil lyde et ramaskrig fra venstre for midten - og også lidt til højre for midten, siger transportordføreren og forklarer:

- Så var de meget dyre biler blevet meget billigere, og det ville venstrefløjen under ingen omstændigheder have været med til.

Se hele udsendelsen af Debatten med Clement Kjersgaard, når han sætter den nye aftale om en lavere registreringsafgift til debat med blandt andre Christina Egelund (LA), Rasmus Jarlov (K) og Ida Auken (R): Billigere biler til hvem?

Her får du overblik over aftalen.

 • Sådan ændres bilafgifterne:

 • * Den lave afgiftssats sænkes fra de nuværende 105 procent til 85 procent.

 • * Den høje sats fastholdes på de nuværende 150 procent, men grænsen for, hvornår den høje sats træder i kraft, det såkaldte skalaknæk, hæves markant fra de nuværende 106.600 kroner til 185.000 kroner.

 • * Foruden den generelle nedsættelse øges det eksisterende fradrag i registreringsafgiften for de sikreste biler fra de nuværende 2000 kroner til fremover 8000 kroner.

 • * Fradraget gives til biler, der opnår de maksimale fem stjerner i den internationale sikkerhedstest Euro NCAP.

 • * Afgiftstillægget for biler med dårlig brændstoføkonomi øges fra i dag 1000 kroner til 6000 kroner, mens grænsen for, hvornår en bil opnår fradrag for god brændstoføkonomi øges for både benzin- og dieselbiler.

 • Foruden aftalen om bilafgifter, er der indgået aftale om følgende:

 • * Den fynske motorvej mellem Nørre Aaby og Odense Vest udvides med et tredje spor.

 • * Taksterne for at passere Storebælt skal sænkes gradvist, så der skæres en fjerdedel af prisen.

 • Her finder regeringen pengene:

 • * Leasingreglerne skal strammes.

 • * Der skal også fastsættes et loft over den afgiftsmæssige fordel, der kan opnås som følge af, at eksempelvis flåderabatter kan indregnes i den afgiftspligtige værdi ved indregistrering af nye køretøjer.

 • * Den årlige grønne ejerafgift forhøjes også med 500 kroner, samtidig med at der indføres nye trin. Forhøjelsen gælder kun for biler, som bliver indregistreret efter lovforslagets fremsættelse den 3. oktober 2017.

 • * Regeringen og Dansk Folkeparti er endvidere enige om at indføre periodebaserede vejafgifter i Danmark for person- og varebiler. Der er tale om ordning efter tysk forbillede. Afgiften kan betales ved køb af en vignet, der gælder f.eks. 10 dage, to måneder eller et år. For danske biler vil afgiften kunne opkræves én gang årligt sammen med de øvrige løbende afgifter.

 • * Danske bilister kompenseres i gennemsnit for vejafgiften gennem lavere øvrige bilafgifter. Dette tiltag indrettes således, at den tilvejebringer et provenu på 0,3 milliarder kroner fra 2020. Kilder: Finansministeriet

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk