Jens Rohde vil bevare efterlønnen

Venstres politiske ordfører Jens Rohde siger, at han er stor tilhænger af efterlønnen, og han vil argumentere for dens eksistens, uanset hvad Velfærdskommissionen anbefaler i sin rapport til december.

Uanset hvad Velfærdskommissionen kommer frem til er Venstres politiske ordfører Jens Rohde tilhænger af at bevare efterlønnen. (© DR)

Uanset konklusionerne i den rapport, som Velfærdskommissionen kommer med i begyndelsen af december, så vil Venstres politiske ordfører, Jens Rohde, argumentere for efterlønnens beståen.

Jens Rohde fastslår overfor DR's Orientering, at han er tilhænger af efterlønsordningen, og at han ikke giver meget for de økonomer, der hævder, at der ikke er råd til efterlønnen i fremtiden.

Spørgsmål om prioriteringer

- Det er noget sludder, at der ikke er råd til efterlønnen. Det er et spørgsmål om prioriteringer, siger Jens Rohde til Orientering.

Han lægger vægt på, at ordningen har eksisteret i rigtig mange år, og at mange folk har disponeret efter at kunne gå på efterløn.

- Så længe der er en rimelig grad af egenforsikring, så synes jeg, ordningen er god. Mit udgangspunkt er ikke, at den skal afskaffes eller forbeholdes de få. Jeg vil argumentere for, at efterlønnen eksisterer også efter velfærdsreformerne, siger Jens Rohde.

Den længe ventede rapport fra Velfærdskommissionen skal i begyndelsen af det nye år danne udgangspunkt for regeringens udspil til velfærdsreformer, som især vil dreje sig om efterløn og pensionsalder. Herefter skal reformerne forhandles med de øvrige politiske partier, men det er tanken, at reformerne først skal træde i kraft efter næste folketingsvalg.