Jensen og Støjberg i EU: Danmarks renommé skal genoprettes

Både udenrigsminister Kristian Jensen og integrationsminister Inger Støjberg er i dag i Bruxelles for at redegøre for den danske asyllovgning.

Udenrigsminister Kristian Jensen og integrationsminister Inger Støjberg skal møde i Europa-Parlamentets såkaldte LIBE-udvalg, der er parlamentets udvalg for borgerrettigheder og retlige og indre anliggender. (Foto: ASGER LADEFOGED © Scanpix)

I Bruxelles skal to danske ministre senere i dag forklare og forsvare de planlagte udlændingestramninger.

EU-parlamentet har udbedt sig nogle svar fra Danmark, fordi flere grupper i parlamentet finder regeringens stramninger bekymrende, ikke mindst de strammere familiesammenføringsregler og den meget omdiskuterede smykkelov, som giver ret til at konfiskere penge og værdigenstande fra flygtninge.

Regeringen har valgt at stille med både udenrigsminister Kristian Jensen og integrationsminister Inger Støjberg, og de har rollerne klar, fortæller DR's EU-korrespondent Karin Axelsson, som følger mødet senere i dag.

- Som det forlyder, skal Kristian Jensen indlede med de mere overordnede betragtninger om Danmarks forhold til EU, og hvordan Danmark overholder internationale rets- og spilleregler, hvor Inger Støjberg skal stå mere på mål for det konkrete indhold af den forskellige lovgivning, siger hun.

EU-parlamentet har ikke en direkte mulighed for at gribe ind i dansk lovgivning, blandt andet på grund af det danske retsforbehold på udlændingeområdet.

I værste fald kan man ved et flertal i parlamentet starte en proces, der i sidste ende kan koste Danmark stemmeretten i parlamentet. Men det er mange skridt ude i fremtiden, siger Karin Axelsson.

- Det er ikke der, at man skal finde grunden til, at der tropper to ministre op i EU i dag. Det handler om at genoprette Danmarks gode renommé, fortæller hun.

Indkaldelsen er et resultat af en længere diskussion i EU-parlamentet i sidste uge. Dagens debat skal finde sted i parlamentets borgerrettighedsudvalg. Såfremt de ikke stiller sig tilfredse med ministrenes forklaring, kan det blive indbragt for hele parlamentet.