Jørgen Tørnæs sigtet

Udviklingsminister Ulla Tørnæs' mand, Jørgen L. Tørnæs, er blevet sigtet for at have beskæftiget illegal arbejdskraft, oplyser Holstebro Politi. Ministeren afviser, at sagen belaster hende politisk.

Udviklingsministerens mand har ikke fyret sin illegale lettiskedriftschef, selvom Jørgen L. Tørnæs forsikrede det modsatte i enpressemeddelelse lørdag, skriver Nyhedsbrevet 3F.28.februar

Flere partier kræver nu en forklaring på de reelle forhold i sagenom ansættelser hos udviklingsministeren.27.februar

Jørgen L. Tørnæs siger at han skiller sig af med den ulovligearbejdskraft.26.februar

Ministerparret Ulla og Jørgen Tørnæs har siden 1. september 2004haft to illegale østarbejdere ansat på godset Krogsdal vedHolstebro, skriver Ekstra Bladet. Udover en lettisk mand har parretogså haft en 24-årig udenlandsk kvinde ansat.26.februar

Efter 3F'safsløring af Jørgen Tørnæs' brug af illegal arbejdskraft, gårHolstebro Politi nu af egen drift ind i sagen.

IfølgeNyhedsbrevet 3F har letten været ansat til at passesvineproduktionen på en af Jørgen L. Tørnæs' gårde påHolstebro-egnen siden 1. september til en startløn på 15.000 kronerstigende til 17.000 om måneden.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs' mand, Jørgen L. Tørnæs, har ifølgeNyhedsbrevet 3F siden 1. september haft en lettisk driftschefansat, selv om letten ikke havde arbejdstilladelse.25.februarSagen kort

Udviklingsminister Ulla Tørnæs' mand, svineproducent Jørgen L.Tørnæs, blev mandag sigtet af politiet for at have beskæftigetillegal arbejdskraft.

Dermed øges presset på udviklingsministeren, som dog afviser, atsagen belaster hende politisk. Og trods flere dages kritik afviserUlla Tørnæs (V), at hun har planer om at gå som minister.

- Jeg er helt sikker på, at når de oplysninger jeg lægger fremkommer frem, så vil det klart fremgå, at der ikke er nogensammenhæng mellem mig, min politiske embedsførelse og så min mandsvirksomhed, siger Ulla Tørnæs til Ritzau.

Redegørelse til statsministeren

Hun vil i stedet aflevere en redegørelse til statsminister AndersFogh Rasmussen om sagen, og den vil ifølge Ulla Tørnæs bevise, atder ikke er nogen sammenhæng mellem Jørgen L. Tørnæs' virksomhed oghende selv.

- Jeg har ønsket at fremlægge de oplysninger, der måtte værenødvendige for at bevise, at der ikke er nogen sammenhæng imellemmin mands ansatte og vores private hjem, da det er blevet fremførti medierne, at en af min mands ansatte skulle have været privathushjælp hjemme hos os. Det er ganske enkelt ikke tilfældet. Derforvil jeg gennem oplysninger omkring min mands ansatte, som jeg vilgive til statsministeren, påvise, at der er ikke nogen sammenhæng,siger Ulla Tørnæs.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen ønskede mandag ikke atkommentere sagen ud over, at han afventer en redegørelse.

- Jeg forstår, at der bliver udarbejdet en sådan redegørelse, ogden vil jeg afvente, før jeg har noget at sige om den sag, sagdeAnders Fogh Rasmussen (V) efter et møde i Statsministeriet mandagom EU's forfatningstraktat.

Han oplyste, at han søndag blev kontaktet telefonisk afudviklingsministeren.

- Ulla Tørnæs har ringet mig op for at orientere mig. Det gjordehun i går, fordi hun ikke var enig i de oplysninger, der var blevetbragt i Ekstra Bladet. Det følte hun anledning til at ringe mig opog forklare. Derudover har jeg ikke talt med Ulla Tørnæs om dennesag, og jeg har ikke flere kommentarer til den, før jeg harmodtaget redegørelsen, sagde statsministeren.

Svækker regeringens troværdighed

Flere partier i Folketinget har henover weekenden og i løbet afmandagen forlangt at få en redegørelse om sagen, som regeringensstøtteparti, Dansk Folkeparti, mener svækker regeringens politisketroværdighed. Dansk Folkeparti har modsat sig regeringens ønske omet forbud mod eksklusivaftaler på arbejdsmarkedet af frygt for atsvække fagbevægelsens kamp mod underbetalt, illegal arbejdskraftfra Østeuropa. Og sagen svækker netop regeringens argument om, attilstrømningen af østarbejdere er under kontrol, siger DanskFolkepartis retsordfører, Peter Skaarup.

- Når selv en minister kan finde på at overtræde reglerne, så erder jo givet grønt lys for alle andre, siger han.

SF's arbejdsmarkedsordfører Ole Sohn mener, at sagen belasterhele regeringen.

- Spørgsmålet er, om Anders Fogh Rasmussen, der jo meget gernevil have en moralsk stærk regering, kan stå model til, atFolketinget efter lange politiske forhandlinger laver en lov for atsikre fair optagelse af de nye medlemslande og så have en minister,hvis mand på den måde omgår loven, siger Ole Sohn.

Min mand bør straffes

Udviklingsministeren siger, at hun beklager hele sagen dybt og athendes mand bør straffes.

- Jeg beklager meget, at min mand er kommet til at begå denfejl, og det gør han også selv. Sket er sket, det skal derselvfølgelig rettes op på, og han skal også have sin straf. Det harhan været til afhøring om hos politiet i Holstebro i dag, og jeghar via Ritzau erfaret, at der nu ligger en formel sigtelse, sigerUlla Tørnæs.

Hos Holstebro Politi siger kriminalinspektør John Steffensen, atJørgen L. Tørnæs efter dagens afhøring er blevet sigtet forovertrædelse af paragraf 59, stk. 2 i udlændingeloven, hvorstrafferammen er op til to års fængsel.

Ifølge kriminalinspektøren drejer sigtelsen sig alene om enlettisk driftschef, der har været ansat hos Jørgen L. Tørnæs siden1. september 2004.

- Vi har talt med Udlændingestyrelsen om de to andre udlændinge,og her er det såvel styrelsens som politiets opfattelse, at de erher lovligt, fordi der er indgivet ansøgning inden fristens udløb,siger John Steffensen.

Kriminalinspektøren ønsker ikke at uddybe sagen yderligere elleroplyse, hvordan Jørgen L. Tørnæs stiller sig til sigtelsen.

Holstebro Politi vil nu efterforske sagen, inden den overgivestil Statsadvokaten, der så skal tage stilling til, om der skalrejses tiltale i sagen.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk