Jurist: Vejledning til flygtningebørn strider mod loven

Flygtningebørn er ikke blevet oplyst tilstrækkeligt om deres rettigheder, siger lektor i forvaltningsret Sten Bønsing.

Lektor i forvaltningsret Sten Bønsing mener, det har været svært for børn at forstå lovteksten. (Foto: Tinna Niemann © Sten Bønsing)

Vejledningen til mindreårige flygtningebørn om deres ret til familiesammenføring har ikke været god nok. Det vurderer lektor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing.

Integrationsministeriet oplyser ellers i et svar til Ombudsmanden, at der ikke er givet forkert vejledning, selv om retten til familiesammenføring har været udeladt i de papirer, de mindreårige får udleveret.

- Det er et krav til myndighederne, at der skal være korrekt information, og den skal være relevant og dækkende, så man får en fuldstændig beskrivelse af de muligheder, man har. Og det er der efter min mening ikke levet op til i den her situation. Hvis et mindreårigt barn har en særlig mulighed for familiesammenføring, så skal det gøres opmærksom på den mulighed, lyder det fra Sten Bønsing.

Han mener dermed ikke, man har levet op til vejledningsforpligtelsen i forvaltningsretten.

Efter kritik fra ombudsmanden laver udlændingestyrelsen nu vejledningen om, men oplysningerne om retten til familiesammenføring er først nævnt til sidst i teksten.

- Det er bestemt ikke nem kost, hvis man kommer hertil som barn og gerne vil gøre brug af den her mulighed - selv som jurist skal man læse det grundigt. Det normale vil være, at hvis man ved, at folk er mindreårige, så gør man udtrykkeligt opmærksom på den her mulighed, fordi det er så afgørende og stærkt relevant information, siger Sten Bønsing.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra integrationsminister Inger Støjberg.

  • Vejledningen henvender sig til børneflygtninge, som har fået den nye midlertidige beskyttelsesstatus. Hvor man normalt ikke har ret til familiesammenføring før efter tre år. Men børneflygtninge er undtaget på grund af FN's børnekonvention, og de har derfor ret til at få deres forældre til landet med det samme.