Jurister skriver sort på hvidt: Burkaforbud strider mod grundloven

Justitsministeriets jurister slukker konservativt håb med notat.

Det har været sagt før, men nu skrives det også sort på hvidt: Et rent burkaforbud vil være i strid med grundloven. Dermed er regeringen tvunget til at fremsætte et maskeringsforbud for at forbyde brugen af burka i det offentlige rum. (Foto: © Thomas Vilhelm, Scanpix)

Regeringens fremmeste jurister slår nu én gang for alle fast, at et forbud kun mod burka og niqab vil være i strid med grundloven.

Det fremgår af et notat, som de Konservatives Naser Khader har bedt Justitsministeriet om at udarbejde. Den konservative retsordfører har tvivlet på, at et forbud, der alene retter sig mod burka og niqab, ville være i strid med grundloven, og bad derfor ministeriets jurister om at få udarbejdet en vurdering på skrift.

Men vurderingen er altså entydig. Et burkaforbud vil stride imod grundlovens paragraf 70, som hedder.

Og den paragraf umuliggør en burkaforbud, skriver ministeriets jurister.

”Det skyldes bl.a., at et sådant forbud kun vil ramme kvinder, der bekender sig til islam, og derfor vil indebære, at nogen på grund af ”trosbekendelse (…) berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder,” skriver ministeriets jurister.

K-ordfører: Notatets konklusion er meget klar

Naser Khader havde ellers til det sidste håbet, det kunne lade sig gøre at fortolke grundloven anderledes. I fredags sagde han, at han ikke havde det godt med at indføre det maskeringsforbud, der nu ser ud til at være den eneste måde, regeringen kan forbyde burka og niqab i det offentlige rum.

I mellemtiden har Naser Khader valgt at nedrosle det politiske arbejde i en periode. Han har derfor ikke haft mulighed for at kommentere på regeringsnotatet, men de Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, kalder notatets konklusion for ”meget klar”.

- Der opstod jo en debat i de forgangne uger, om det var nødvendigt at lave alle de her forskellige justeringer for at komme igennem med et burkaforbud. Notatet bekræfter, at det er nødvendigt at lave som et forbud mod heldækkende ansigtsbeklædning.

Dermed er der ikke nogen vej udenom for regeringen. Hvis de vil forbyde burka og niqab, så skal det ske igennem det maskeringsforbud, som også vil forbyde kunstigt skæg, skimasker og ansigtstildækning med halstørklæder.

DF uenig i Justitsministeriets konklusion

Men sådan bør det ikke være, mener Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, der pointerer, at DF og Justitsministeriets jurister ikke er enige om fortolkningen af grundloven.

- Hvis man lægger den vurdering til grund, som kommer fra Justitsministeriets jurister, så kan man ikke gennemføre et rent burka- og niqabforbud. Men vi har en anden opfattelse i Dansk Folkeparti. Vi læser grundloven på en anden måde.

Partiet mener grundlæggende, at det at bære burka og niqab er en forstyrrelse af den offentlige orden og henviser til paragraf 67, der lyder således:

Derfor mener Dansk Folkeparti godt, at et forbud udelukkende mod burka og niqab kan gennemføres.

- Grundloven siger, der er religionsfrihed, men der er også grænser for den. Hvis Dansk Folkeparti havde 90 mandater, så ville vi lave et rent burka- og niqabforbud. Det mener jeg ville være helt inden for skiven i forhold til, hvad man kan inden for grundloven, siger han.

Regeringen ventes i foråret at fremsætte sit forslag om et maskeringsforbud.