Justitsminister: Voldtægtstal skal undersøges

Rigsadvokaten skal undersøge, om sexovergreb på børn straffes mildere end voldtægt på voksne.

Seksuelle overgreb på børn bliver tilsyneladende straffet mildere end overgreb på voksne. (© Colourbox)

Justitsminister Morten Bødskov vil nu bede Rigsadvokaten om en redegørelse for strafniveauet i de forskellige sager, der drejer sig om overgreb på børn og voksne.

- Jeg vil have fuld klarhed over, om der er de påståede forskelle mellem, hvordan vi straffer seksuelle overgreb. Vi må finde ud af, om der er forskelle, og hvori de eventuelle forskelle består.

Baggrunden er en opgørelse i Politiken Søndag, som viser, at sexovergreb på voksne straffes hårdere end sexovergreb på børn, selv om strafferammen er ens for de to forbrydelser.

Forskellige forbrydelser

Men forbrydelserne kan ikke sammenlignes, siger Dommerforeningens formand Michael Sjöberg. Han peger på, at overgreb mod børn dækker over det allermest alvorlige, som voldtægt, men det dækker også over blufærdighedskrænkelse og børneporno.

Morten Bødskov siger, at det ikke må være sådan, at det er "billigere" at lave et overgreb på et barn end på en voksen. Han peger på, at loven for et par år siden blev skærpet for netop at sikre, at der ikke er forskel på straffen for voldtægt på hhv. børn og voksne.

- Rigsadvokatens arbejde vil indgå i den undersøgelse, som regeringens allerede er i gang med om de såkaldte sædelighedsforbrydelser, siger justitsministeren.

Hvis det viser sig, at der er forskelle i straffene, "må vi se på det". Men som udgangspunkt mener Morten Bødskov, at loven er i orden.

FacebookTwitter