Justitsministeren betvivler ikke Retslægerådet, efter halvanden time langt møde om omskæringssag

De Konservatives retsordfører kan efter dagens redegørelse fortsat ikke udelukke et justitsmord.

To unge kvinder og deres forældre har i en årrække kæmpet for deres sag i det danske retssystem, der har dømt begge forældre halvandet års fængsel hver for at have fået omskåret deres døtre. Noget kvinderne nægter har fundet sted. (Foto: © Grafik: Søren Winther Nørbæk)

Det var en tilfreds justitsminister som sammen med Folketingets retsudvalg og formanden for Retslægerådet kom ud på den lange, lysegrå gang i Justitsministeriet i eftermiddags.

Det gjorde han efter et møde, der er kommet på baggrund af DR-podcasten 'Det Levende Bevis' om et dansk-somalisk forældrepar.

Forældreparret blev idømt en fængselsdom på halvandet års fængsel for at have omskåret deres døtre.

Forældreparret har afsonet dommen, men eksperter har efterfølgende modsat sig dommen og siger, at de to piger ikke er blevet omskåret.

- Vi har fået en grundig redegørelse fra Retslægerådets formand både om den konkrete sag, men også om Retslægerådets praksis i almindelighed, siger justitsminister Peter Hummelgaard (S).

- Retslægerådet svarer godt på en hel del, og så er der andre spørgsmål, som vi kommer til at drøfte videre. Så må vi overveje, i hvilket omfang det giver anledning til at ændre på den nuværende praksis.

Sagen har fået kritik, da de samme retslæger bliver sat til at vurdere en sag igen, når de dømte anmoder om at få den genoptaget.

Derfor har flere retsordførereChristiansborg efterspurgt, at praksis ændres, så man får nogle friske og nye øjne på materialet.

Arkivfoto. Justitsministeren er meget tilfreds efter dagens møde. Ministeriet vil fremadrettet dog kigge på, om der er noget, som kan ændres i Retslægerådets praksis. (Foto: © THOMAS SJØRUP, Ritzau Scanpix)

Retslægerådets formand fastslår, at vurderingen er rigtig

Det blev dog ikke på dette møde, som gik 40 minutter over tid, at parterne vendte konkrete ændringer om Retslægerådets nuværende praksis.

- Det her møde har udelukkende handlet om at få en redegørelse fra Retslægerådet, siger rådets formand Søren Jacobsen, da han forlod dagens møde.

Han understreger, at sagen er vigtig - og på flere niveauer - og derfor var han glad for at kunne vende sagen i det fortrolige rum.

- Det er også en af udfordringerne for os som retslige råd, at vi ikke kan udtale os offentligt om konkrete sager, forklarer han.

Derfor var det heller ikke meget, formanden kunne udtale sig om, når det gælder sagen om 'Det levende bevis'.

Han understreger dog, at Retslægerådet ikke afgør noget, men kommer med nogle lægefaglige vurderinger.

Flere af retsordførerne er dog af den overbevisning, at rådets ord vejer så tungt, at det ofte aflæses som en dom.

- Men vi kan ikke afgøre, om en sag skal for Den Særlige Klageret eller genoptages, siger Søren Jacobsen.

Den Særlige Klageret træffer afgørelser i disciplinære sager vedrørende dommere og andet juridisk personale ansat ved domstolene.

Forældreparret til de to piger forsøgte af to omgange at tage kontakt til retten for at få sagen taget op igen.

Anden gang, de klager, får de et afslag, men de får ikke at vide hvorfor - og det mener Søren Jacobsen også er utilstrækkeligt.

- Jeg er lidt ærgerlig over, at svaret ikke var bedre begrundet, siger han.

- For jeg tror rent faktisk, at hvis vi havde haft en ordentlig, mere dyb begrundelse, så havde der været en masse uro efterfølgende, som måske ikke havde været nødvendige.

Han fastholder dog, at der ikke er tvivl om Retslægerådets afgørelse.

- Den er rigtig.

Justitsminister Peter Hummelgaard mener ligeledes ikke, at der efter redegørelsen fra Søren Jacobsen, er anledning til at tro, at Retslægerådet har foretaget forkerte vurderinger.

- Eller for den sags skyld, at der skulle være tale om vurderinger, der har afstedført justitsmord eller lignende, siger han.

Retsordfører kan stadig ikke afvise justitsmord

Den melding er De Konservatives retsordfører, Mai Mercado, ikke helt enig i.

Synes du stadig, vi har gøre med et justitsmord?

- Det kan jeg fortsat ikke afvise, på den måde er jeg ikke blevet meget klogere, svarer hun efter det over halvanden time lange møde.

- Der er ikke noget i den her sag, som gør, at jeg ikke tænker, vi kan styrke og forbedre Retslægerådet, siger hun.

Hun tilføjer, at justitsminister Peter Hummelgaard af den årsag vil sætte et arbejde i gang, som skal kigge på forslag til at styrke Retslægerådets praksis.

Forslag, som efterfølgende skal præsenteres for retsordførerne.

- Og der håber jeg, at vi kommer lidt mere i dybden, end at det bare bliver en overfladisk omgang med, at man skal uddybe sine begrundelser, siger hun.

Konservative har allerede formuleret tre konkrete forslag til ændringer i Retslægerådets praksis. (Foto: © Philip Davali, Ritzau Scanpix)

Konservative har selv formuleret tre forslag til konkrete praksisændringer.

- Det, der er helt essentielt at få ændret, er, at når Retslægerådet først laver én vurdering, hvis de så skal flere udtalelser, skal nye faglige kompentente øjne se på sagen, siger hun.

- Der skal være mulighed for nye fysiske undersøgelser.

Selvom der har været så mange udmeldinger om sagen, så kan den ikke gå om, fastslår Mai Mercado.

- Det er helt slut, sagen kan ikke gå om, da den har været ved Den Særlige Klageret to gange, som begge gange har afvist sagen, da den vurderer, at der ikke er nye oplysninger.

- Til trods for, der er lavet nye privat undersøgelser af nogle af de fremmeste eksperter i det her land.