Tema Eva Kjer Hansen-sagen

K til lobbyorganisationer: Kom gerne med jeres grønne ideer

Alle natur- og landbrugsorganisationer er velkomne til at komme med indspark til den grønne tillægsaftale, siger De Konservative.

Vi vil gerne have alle interesseorganisationer til at byde ind med ideer, inden forhandlingerne om en grøn tillægsaftale går i gang, siger De Konservatives landbrugsordfører, Rasmus Jarlov.

I dag går forhandlingerne om en grøn tillægsaftale til den omstridte landbrugspakke i gang, og fra De Konservatives side lyder kravet, at udledningen af kvælstof til vandmiljøet skal nedbringes så meget som muligt.

Men partiet har ikke lagt sig fast på, hvordan det helt konkret skal ske, og partiets landbrugsordfører, Rasmus Jarlov, efterlyser nu konstruktive indspark fra alle interesseorganisationer til, hvordan det kan ske.

Eva Kjer Hansen-sagen

Eva Kjer Hansen måtte trække sig som fødevare- og miljøminister, efter at de konservative havde udtrykt mistillid til hende, og der opstod en regeringskrise. Esben Lunde Larsen har nu overtaget ministerposten.

Gå til tema

- Vi har en række ønsker til aftalen, heriblandt oprettelse af mere skov, flere vådområder og stenrev. Men vi vil gerne have alle interesseorganisationer til at byde ind med ideer. Det er et godt tidspunkt nu, inden vi går i gang med forhandlingerne, siger han.

Danmarks Naturfredningsforening foreslog i går, at man bør omlægge landbrugsarealer, der ligger tæt på vandløb, til græs. Det vil ifølge foreningen både være en gevinst vandmiljøet og landmændene, som slipper af med nogle arealer, der alligevel ikke givet det helt store udbytte.

- Hvis det kan nedbringe udledningen af kvælstof, kan det godt være et af virkemidlerne. Vi vil tage det med i overvejelserne, siger Rasmus Jarlov, som dog understreger, at det godt kan minde lidt om de omstridte randzoner.

Landbrugsordføreren vil ikke sige, hvad der skal til, før partiet kan nikke ja til en tillægsaftale.

- Men der skal ske en stor reduktion af den forøgelse af kvælstofsudledningerne, som vi nu ved, ligger i landbrugspakken, siger han.