Kæmpenæse til Eva Kjer i braksag

Fødevareministeren får en kraftig påtale, fordi hun ikke har kunnet give Europaudvalget en lovet redegørelse om braklægning.

Fødevareminister Eva Kjær Hansen har fået en kraftig påtale, en såkaldt næse, af Folketingets Europaudvalg i en sag om braklægning. (Arkivfoto).

Fødevareminister Eva Kjer Hansen får en alvorlig næse af Folketingets Europaudvalg, fordi hun efter otte måneder endnu ikke har kunnet fortælle udvalget, hvordan regeringen vil undgå skader på natur og miljø på grund af EU's ophævelse af landbrugets tvungne braklægning.

Årsagen er, at regeringen vil løse miljøproblemerne i den store Grøn Vækst-plan, der er blevet stærkt forsinket på grund af uenighed mellem Venstre og De Konservative om, hvor store nye krav landbruget kan tåle i en krisetid.

Auken: Den skarpeste næse

- Jeg tror, det er den skarpeste næse, vi har givet i Europaudvalget. Vi kan ikke arbejde med store ting, hvis ministre lover noget, og så går der mange måneder, og det kommer stadigvæk ikke. Det er uacceptabelt, siger Europaudvalgets formand, Svend Auken.

Han kalder ophævelsen af braklægning for den største naturkatastrofe i Danmark.

- I alt vil mere end 100.000 hektar blive pløjet op og store naturværdier gå tabt, samtidig med at der vil ske en vækst i forbruget af pesticider og kunstgødning. Det går imod alle vores natur- og miljømæssige målsætninger, siger Auken.

Planen lovet til i dag, men kom ikke

Braklægningen blev ophævet i september med støtte fra Dansk Folkeparti. Ministeren lovede ved den lejlighed Europaudvalget en redegørelse for, hvordan skadevirkningerne vil blive undgået.

Senest var den lovet i dag, men blev igen udskudt på grund af den forsinkede Grøn Vækst-plan. Derfor er Dansk Folkeparti gået sammen med oppositionen om at lave en beretning med skarp kritik af ministeren.

På et samråd i dag beklagede Eva Kjer Hansen, at hun ikke kunne redegøre for braklægningsordningens effekter, men lovede at assistere Europaudvalget og miljøudvalget med at arrangere en høring i begyndelsen af maj.