Kampen mod fake news: I Sverige er der hotline til Facebook

Regeringen vil styrke sikkerheden under et kommende dansk valg. Svenskerne har allerede gjort det samme.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K), udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) fredag den 7. september 2018 i Udenrigsministeriet. Pressemødet handler om regeringens handlingsplan mod udenlandsk påvirkning af danske valg og demokratiet, som sker forud for et folketingsvalg. (Foto: ANDREAS BECK/Ritzau Scanpix) (Foto: © Andreas Beck, Scanpix)

Regeringen har i dag fremlagt en handlingsplan med 11 trin mod udenlandsk påvirkning af danske valg og demokratiet.

Regeringens tiltag kommer i kølvandet på, at også Sverige har øget den digitale sikkerhed op til valget til Rigsdagen på søndag den 9. september.

Det svenske sikkerhedspoliti Säpo har oplevet en stigning i antallet af aktiviteter, der både har til formål at påvirke svenskernes tillid til selve valget og til hele den demokratiske proces i Sverige.

Politikerne i Sverige forsøger også at imødegå falske og særligt hadske opslag på Facebook. Partierne i Rigsdagen har derfor fået en hotline til Facebook, hvor de kan tage kontakt, hvis der er opslag, der er problematiske eller forkerte.

Det fortalte digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) kort tid inde i valgkampen.

DR Nyheder har bedt Peter Erikssons Digitaliseringsministerium fortælle, hvor mange gange tiltaget med hotlinen har været brugt af partierne i Rigsdagen.

Ministeriet henviser til de otte rigsdagspartier, der også over for DR Nyheder afviser præcist at fortælle, hvor mange gange og i hvilke tilfælde de har kontaktet Facebook for at få falske sider og forkerte opslag fjernet.

- Vi har rapporteret et par forskellige ting til Facebook, hvor andre beslutningstagere og partier har spredt løgne om os, skriver Gustav Georgson, kommunikationschef hos Liberalerna til DR Nyheder.

Han fortsætter:

- Facebook har ikke gået videre med vores anmeldelser.

Facebook bestemmer

Det er ikke politikerne og deres partier, der bestemmer, om indhold skal fjernes. De kan udelukkende gøre opmærksom på det. Det er Facebook, der tager beslutningen. Så beskeden fra partierne er ofte, at henvendelserne skal rettes til Facebook.

- Ring til Facebook, skriver Stina Wernersson, pressesekretær for Centerpartiet, til DR Nyheder.

Svaret fra Rigsdagens største parti, Socialdemokraterne, er det samme.

De svenske Rigsdagspartiers kontakt med Facebook er, at de har adgang til Facebook Media Support, et værktøj, som også andre større kunder har adgang til.

Dér kan de udfylde en formular med information om sider, der giver sig ud for at være sider af partiet eller partipolitikerne. Dette gælder ikke satire, og partierne kan kun rapportere sider om partiet selv.

DR Nyheder har kun fået svar fra halvdelen af partierne i Rigsdagen.

Lignende tiltag i Danmark?

Ét af punkterne i den danske regerings handlingsplan mod påvirkning af en dansk valghandling, der blev fremlagt i dag, er, at regeringen vil invitere repræsentanter for de dominerende sociale medier til "en dialog om mulige samarbejder i forhold til imødegåelse af eventuelle udenlandske forsøg på at påvirke det kommende folketingsvalg."

- Det kan være med løgne eller disinformation, der har til formål at skade demokratiske processer, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

- Formålet er at skabe tvivl om, hvad der er sandt, og hvad der er falsk, fortsætter han.

Forberedelserne skal ske blandt andet med udgangspunkt i erfaringerne fra en række andre lande. Det er uvist, om regeringen konkret vil efterspørge en lignende direkte linje til blandt andre Facebook, som partierne i Sverige har haft.

I månederne op til det svenske valg har der været meldinger om robotstyrede netværk af falske brugere på sociale medier, der har spredt nyheder og historier til fordel for de indvandringskritiske Sverigedemokraterne.

Derudover drejer det sig om hackingangreb mod myndigheder og organisationer, der på den ene eller anden måde er tilknyttet valget.

For at finansiere handlingsplanen vil regeringen blandt andet tage hul på de 43 millioner kroner, som er afsat til Politiets Efterretningstjeneste, PET, i udspillet til en finanslov for 2019.

Også Forsvarets Efterretningstjeneste, FE, fik med Forsvarsforliget tilført flere midler.

REGERINGENS HANDLINGSPLAN

 1. 1

  Regeringen har nedsat en tværministeriel task force, der har styrket myndighedernes koordination og indsats for at imødegå påvirkningskampagner, herunder i forbindelse med danske valghandlinger. Der er bl.a. med inddragelse af erfaringer fra udlandet taget en række initiativer til at opbygge kapaciteter i de relevante myndigheder og udvikle konkrete modforanstaltninger.

 2. 2

  Udenrigsministeriet har igangsat en styrket monitorering af disinformation i medierne rettet mod Danmark og vil – efter inspiration fra andre nordiske lande – tage initiativ til træning af de statslige myndigheders kommunikationsmedarbejdere i forhold til den løbende håndtering af disinformation.

 3. 3

  PET og FE styrker fokus på fjendtligsindede udenlandske aktørers påvirkningsaktiviteter i og mod Danmark, f.eks. i forbindelse med det kommende folketingsvalg.

 4. 4

  Økonomi- og Indenrigsministeriet sikrer i samarbejde med PET og FE/CFCS, at der gennemføres de fornødne trussels- og sårbarhedsvurderinger i forhold til valghandlingen.

 5. 5

  Økonomi- og Indenrigsministeriets beredskab i forbindelse med valghandlingen vil have øget fokus på trusler fra eventuel udenlandsk påvirkning. Arbejdet tilrettelægges i et tæt samarbejde med den nedsatte tværministerielle task force, herunder særligt PET og FE/CFCS.

 6. 6

  Regeringen vil tilbyde alle opstillingsberettigede politiske partier rådgivning om risikoen for udenlandsk påvirkning i forbindelse med det kommende folketingsvalg, herunder cyberangreb, og om muligheden for at imødegå sådan påvirkning og angreb. Rådgivningen vil blive tilbudt via de nationale sikkerhedsmyndigheder (PET og FE/CFCS).

 7. 7

  Regeringen vil indbyde partilederne til en orientering om risikoen for udenlandsk påvirkning i forbindelse med det kommende folketingsvalg.

 8. 8

  Regeringen vil invitere repræsentanter for medierne til en dialog om mulige samarbejder i forhold til at imødegå eventuelle udenlandske forsøg på at påvirke det kommende folketingsvalg. Et sådant samarbejde vil ske med fuld respekt for centrale principper for en fri og uafhængig presse.

 9. 9

  Regeringen vil invitere repræsentanter for de dominerende sociale medier til en dialog om mulige samarbejder i forhold til imødegåelse af eventuelle udenlandske forsøg på at påvirke det kommende folketingsvalg. Dette vil bl.a. ske med udgangspunkt i erfaringerne fra en række andre lande.

 10. 10

  Regeringen vil invitere medier omfattet af public service-forpligtelse til en dialog om mulige samarbejder i forhold til imødegåelse af eventuelle udenlandske forsøg på at påvirke det kommende folketingsvalg bl.a. med henblik på at skabe.

 11. 11

  Regeringen vil fremsætte et lovforslag, som sikrer, at det strafferetlige værn mod fremmede efterretningstjenesters påvirkningskampagner mod Danmark er opdateret i forhold til den aktuelle trussel.Kilde: Regeringen.dk