Kampen om at blive Elbæks afløser: Sådan vil de seks kandidater ændre Alternativet

To mænd og fire kvinder kæmper om at blive den nye politiske leder for Alternativet.

Seks alternativister kæmper om at overtage posten som politisk leder efter Uffe Elbæk den 1. februar.

Seks forskellige alternativister har meldt sig som kandidater til at overtage posten efter Uffe Elbæk.

Syv kandidater forsøgte at få den 100 stillere, som et kandidatur krævede. Fyboen Mette Rahbek fik 92 og er derfor ikke med i kampen om at blive ny politisk leder.

Den 1. februar skal alternativisterne til ekstraordinært landsmøde, når de skal afgøre, hvem der skal være deres nye leder.

Den nye politiske leder skal forsøge at vende skuden for Alternativet, der gik fra ni mandater ved folketingsvalget i 2015 til fem mandater ved valget sidste år. Ved det seneste valg valgte Alternativet at pege på sin egen leder Uffe Elbæk som statsministerkandidat.

Vi har stillet de seks kandidater de tre samme spørgsmål og spurgt DR's politiske analytiker Jens Ringberg, hvordan han vurderer deres muligheder.

Rasmus Nordqvist: Folketingsmedlemmet, der var med fra start

Politisk ordfører Rasmus Nordqvist. (Foto: Niels Christian Vilmann © Scanpix)

Alder: 44 år

Job: Har arbejdet i modebranchen som designer, konsulent og underviser.

Politisk hverv: Medstifter af Alternativet og medlem af Folketinget siden 2015. Nuværende politisk ordfører.

Hvad er dine tre vigtigste konkrete mærkesager - og hvorfor?

- Det er ikke bare mine mærkesager, det her er Alternativets politik: Vi skal skærpes og styrkes, vi skal fortsat være et grønt udviklingslaboratorium for politik, og så skal vi konstant komme med konkrete løsninger på de udfordringer, vi står med.

Hvem skal Alternativet pege på som statsminister?

- I Alternativet er det ikke den politiske leder, der bare tager beslutningen – den tager vi i fællesskab. Og det skal jeg som politisk leder være facilitator for. Vi skal styrke samarbejdet med regeringen og støttepartierne, og så skal jeg ud sammen med vores tillidsvalgte og folkevalgte og finde ud af, hvordan vi gør det.

- Jeg skal ikke som politisk leder diktere, hvad vi skal gøre.

Du kan vel godt komme med din indstilling, uden at du dermed dikterer noget?

- Som leder i et parti, hvor vi træffer beslutninger sammen, så er min indstilling, at vi skal have styrket samarbejdet med regeringen og støttepartierne.

- Vi kommer ikke til at pege på os selv igen, for jeg mener ikke, det er den rigtige måde at opnå politisk indflydelse på i den situation, vi har i dag. Det var den rigtige beslutning dengang, men når noget ikke virker, så behøver man ikke gentage det.

Hvorfor er du den politiske leder, der kan sikre Alternativet et bedre resultat ved næste folketingsvalg?

- Jeg var med til at skabe det her parti fra bunden, så jeg har et rigtigt stærkt og godt indblik i hele vores organisation. Samtidig har jeg bevist, at jeg fungerer som politiker – også med at stå i første geled, være med til at træffe beslutninger og lede processer og få dem kommunikeret ud i livet.

- Hele sidste efterår med både finanslov og klimalov er et ret godt bevis på det arbejde, vi har bedrevet, hvor jeg har siddet som ordfører og forhandlet de her to meget, meget flotte alternative resultater igennem.

Josephine Fock: Medstifteren, der forlod Folketinget

Medstifter Josephine Fock. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Alder: 54 år

Job: Har arbejdet fagbevægelsen og senest været direktør i Dansk Flygtningehjælp.

Politisk hverv: Medstifter af Alternativet og folketingsmedlem fra 2015-2018, hvor hun var forkvinde for folketingsgruppen.

Hvad er dine tre vigtigste konkrete mærkesager - og hvorfor?

- Jeg har grøn omstilling som min helt overordnede mærkesag. For at opnå det skal vi for det første have en ny politisk kultur, for man kan ikke gøre det alene.

- For det andet skal alle borgere i Danmark føle sig involveret og være inkluderet i samfundet. Det kræver, at både socialt udsatte og mennesker med anden etnisk herkomst end dansk føler sig inkluderet i Danmark.

- Og for det tredje skal vi hele tiden tage hensyn til de tre bundlinjer, den økonomiske, den sociale og den grønne. Vi skal se alle borgere som en ressource.

Hvem skal Alternativet pege på som statsminister?

- I dag er Mette Frederiksen statsminister, og jeg vil gerne have en snak med hende om, hvordan Alternativet kan komme tættere på det parlamentariske grundlag i forhold til at opnå større indflydelse.

Og hvad så til et valg?

- Det er ikke aktuelt. I dag er Mette Frederiksen statsminister, og jeg vil gerne have et tættere samarbejde med hende. Men sådan som hun gør det nu i forhold til klimalov og den grønne omstilling, vil jeg mene, at vi skulle pege på lederen af den røde blok, og det kunne være Mette Frederiksen, hvis det stadig var relevant.

Vil det kunne være en mulighed igen at pege på jer selv igen?

- Nej, det er udelukket.

Hvorfor er du den politiske leder, der kan sikre Alternativet et bedre resultat ved næste folketingsvalg?

- Det er helt afgørende at få genskabt tilliden til og energien i Alternativet. Som ny leder vil jeg rejse hver en krog af Danmark tyndt for at genskabe gejsten og glæden ved at være medlem af Alternativet. Jeg har den parlamentariske erfaring til at forhandle og placere Alternativet mere strategisk, og jeg har den store ledererfaring, der er brug for til at sikre, at alle trækker på samme hammel - både bagland, organisation og de folkevalgte.

Rasmus Foged: Den midtjyske regionsrådspolitiker

Regionsrådsmedlem Rasmus Foged.

Alder: 41 år

Job: Funktionschef for strafferetten ved Retten i Aarhus.

Politisk hverv: Medlem af Alternativet siden 2014. Regionsrådsmedlem i Region Midtjylland.

Hvad er dine tre vigtigste konkrete mærkesager - og hvorfor?

- Min vigtigste mærkesag er en omlægning af vores afgifts- og tilskudssystem, så det kommer til at understøtte den grønne omstilling. Jeg ønsker også at arbejde for at indføre en ubetinget basisindkomst til alle - det man populært kalder borgerløn - kombineret med en omlægning af skattesystemet. Og så mener jeg, at Danmark skal tage et større internationalt ansvar, blandt andet gennem en markant forhøjelse af ulandsbistanden.

Hvem skal Alternativet pege på som statsminister?

- Alternativet skal efter min mening arbejde for, at Danmark har en statsminister fra Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre eller Alternativet.

Men der er jo afgørende stor forskel på, om I peger på Mette Frederiksen eller jer selv?

- Ja, det kan man sige. Men der mener jeg, at vi skal melde klart ud, at vi støtter en statsminister fra centrum-venstre. Og når mandaterne så er gjort op, må vi se, hvem der har flest mandater bag sig.

Risikerer I ikke at blive parlamentarisk ligegyldige, hvis I ikke peger på en statsminister?

- Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at der ved sidste valg opstod tvivl om, hvorvidt en stemme på Alternativet kunne medføre, at Lars Løkke Rasmussen kunne fortsætte som statsminister. Det skal der ikke være nogen tvivl om: Vores stemmer skal ikke kunne føre til en borgerlig regering.

Kan du forestille dig selv som statsministerkandidat?

- Ikke pt, nej. Det er ikke der, vi står til næste valg, tror jeg ikke.

Hvorfor er du den politiske leder, der kan sikre Alternativet et bedre resultat ved næste folketingsvalg?

- Jeg mener, at jeg er en af de mulige rigtige. Jeg vil ikke sige, at jeg er bedre eller dårligere end de andre.

Men du stiller vel op, fordi du har en tro på, at du kan føre partiet i den rigtige retning? Hvad får dig til at tænke, at du vil være den bedste leder?

- Jeg har en hel masse superrelevant ledererfaring, jeg har et indgående kendskab til Alternativets organisation, bevægelse og politiske niveauer, så jeg vil kunne sætte en rigtig god retning – ikke kun parlamentarisk, men også livspolitisk.

Theresa Scavenius: Den unge klimapolitiske forsker

Forsker i klimapolitik Theresa Scavenius. (Foto: Andreas Merrald)

Alder: 35 år

Job: Klimapolitisk forsker.

Politisk hverv: Medlem af Alternativet siden 2017 og folketingskandidat i Nordsjælland.

Hvad er dine tre vigtigste konkrete mærkesager - og hvorfor?

- Vi skal have mere klimapolitik og starte fra toppen. Vi skal udfase olien, omlægge landbrugstøtten og have en mere bæredygtig grøn konkurrenceevne. Lige nu konkurrenceforvrider vi vores økonomi til fordel for de virksomheder, der baserer sig på fossile produkter.

- Jeg mener, at vi har en demokratikrise, som vi skal have løst med bedre medier med mere public service og en styrkelse af demokratiet.

- Jeg vil også arbejde for en bedre forskningspolitik. Vi skal have fagligheden ind i både politik og den offentlige sektor igen. Det handler også om at værne om universitetet som en fri og uafhængig forskningsinstitution.

Hvem skal Alternativet pege på som statsminister?

- Det kommer an på den politik, som Socialdemokratiet og Venstre kommer til at stå for i fremtiden. Jeg synes, man skal overveje at stille med et alternativ. Hvis Socialdemokratiet stort set fører Dansk Folkepartis politik på for eksempel asylområdet, hvor man accepterer torturlignende forhold på vores asylcentre, så synes jeg helt klart, der er behov for at markere, at vi ønsker noget helt andet.

Vil det så betyde, at I skulle pege på jeres egen leder som statsminister igen?

- Det kunne sagtens være en mulighed, men det er for tidligt at diskutere.

Men vil du være klar til at være statsministerkandidat?

- Det er en præmatur diskussion, men jeg støttede det, som Uffe Elbæk gjorde sidste år, og jeg vil ikke afvise, at det kan ske igen.

Hvorfor er du den politiske leder, der kan sikre Alternativet et bedre resultat ved næste folketingsvalg?

- Jeg har et meget stærkt politisk projekt, som vækker begejstring blandt mange mennesker, jeg snakker med. Det handler grundlæggende om at komme fra konkurrencestaten til klimastaten.

Men er du mere og andet end klimapolitik?

- Ja, det synes jeg. Der er for mig at se ingen modsætning mellem at lave et mere socialt bæredygtigt samfund og klimapolitik. Tværtimod hænger de to ting sammen for mig.

Sascha Faxe: Erfaring som både ansat og kandidat

Alder: 48.

Job: Udviklingsmedarbejder på INSP i Roskilde, et kultur- og medborgerhus.

Politisk hverv: : 1. suppleant til Folketinget i Storkreds Sjælland og tidligere ansat i partiets afdeling på Christiansborg som politikudviklingschef.

Hvad er dine tre vigtigste konkrete mærkesager - og hvorfor?

- Vi er landet et sted, hvor vi ofte bliver set som det grønne parti – og det er vi også. Men vi er så meget mere end det. Jeg mener, at vi alt for længe har behandlet al liv på planeten som materielle goder, vi bare kan bruge af. Det er både menneskeliv, naturen og planetens liv. Med den vinkel kan vi både kan være det klima- og miljøvenlige parti, men vi vil også meget tydeligere kunne gå ud og sige, at 30 timers arbejdsuge samt kontanthjælp og dagpenge uden modkrav også er at bevare livet.

- Vi skal fortsætte med at udvikle os som parti. Vi står et sted, hvor vi har mulighed for at skabe ny gejst og finde ud af, hvem vi vil være nu. Det giver os mulighed for at diskutere de strukturer, vi har. Det er vi i allerede gang med, og det vigtigt, vi fortsætter. Vi skal både give plads til det interne og være stærke på det parlamentariske.

- Vi skal åbne magtrummet og være et magtdelingsparti. Det ikke nyt for Alternativet, og vi står bag borgerforslag og fik skrevet klimaborgerting ind i klimaloven. men vi skal være tydeligere på det. Vi skal åbne vores demokrati i stedet for at lukke det.

Hvem skal Alternativet pege på som statsminister?

- Lige nu og her er det ikke aktuelt. Det er rigtigt godt, at vi i efteråret har været en del af klimaloven og finaloven og på den måde arbejdet os tættere på det parlamentariske grundlag. Det skal vi blive ved med. Vi skal tage realpolitisk fat.

Og hvad så, når det kommer et valg. Hvem peger I så som statsminister?

- Jeg vil nødig foregribe begivenhedernes gang. Den vigtigste pointe er, at vi ikke kommer til at pege på os selv. Den styrke har vi ikke på nuværende tidspunkt.

Men hvis I ikke peger på jer selv, er der vel ikke andre muligheder end at pege på Mette Frederiksen?

- Det er vigtigt for at mig at se på, hvordan de næste tre års samarbejde med Socialdemokratiet bliver. Det er ikke fordi, jeg ikke kan se det som en potentiel mulighed, men jeg vil ikke bare sige, at det er dét, vi gør.

Hvorfor er du den politiske leder, der kan sikre Alternativet et bedre resultat ved næste folketingsvalg?

- Jeg vil være den bedste i forhold til den balance der er mellem at kende det arbejde, der foregår rundt i landet, og det parlamentariske arbejde. Jeg ved, hvor vigtigt det er, at medlemmer komme til orde, men jeg kender også det at støtte det parlamentariske arbejde fra en position uden for folketingssalen. Den kobling mellem et stærkt aktivistisk og et stærkt parlamentarisk parti, er jeg den bedste til.

Mira Issa Bloch: Byrådsmedlemmet, der har snuset til Borgen

Folketingskandidat Mira Issa Bloch. (Foto: Søren E. Alwan © Søren E. Alwan)

Alder: 49 år

Job: Socialpædagog

Politisk hverv: Medlem af Alternativet siden 2016. Midlertidig folketingsmedlem som stedfortræder en måned i 2019 og nuværende byrådsmedlem i Skanderborg.

Hvad er dine tre vigtigste konkrete mærkesager - og hvorfor?

- Den grønne dagsorden. Vi skal have grønne obligationer, og det skal være billigere at tage grønne valg og lade forureneren betale. Det er ekstremt vigtigt for mig, at der ikke kommer en social slagside.

- Mennesker i balance. Det er i forhold til økonomisk ulighed, stress og ensomhed. Og i forhold til præstationskulturen. Jeg kan ikke forstå, at vi accepterer, at der er så mange mennesker, der ikke trives i Danmark.

- Hjælp nok til dem, der har brug for det. Det er både psykisk syge, hjemløse, misbrugere, ældre og socialt udsatte børn. Jeg har en mærkesag om, at vi skal sætte civilsamfundet mere i spil i forhold til at løfte det.

Hvem skal Alternativet pege på som statsminister?

- Jeg synes, Alternativet skal pege på en i rød blok, men jeg vil ikke sætte navn på. Det kommer an på, hvem man i rød blok bliver enig om, er bedst til at løse opgaven. Sandsynligvis er det jo Mette Frederiksen, der vil være flertal for, men jeg vil ikke låse mig fast.

Ved det seneste valg pegede Alternativet på sin egen leder, Uffe Elbæk, som statsminister. Vil du også pege på dig selv som statsministerkandidat?

- Hvis jeg bliver politisk leder, vil jeg ikke pege på mig selv. Jeg tror på, jeg kan blive en rigtig godt politisk leder for Alternativet, men format og ambition i forhold til at blive statsminister har jeg ikke.

Hvorfor er du den politiske leder, der kan sikre Alternativet et bedre resultat ved næste folketingsvalg?

- Jeg vil sikre mig, at al vores politik kommer i spil - meget mere end det tidligere har været. Det grønne skal stadig være det vigtigste, men vi skal i højere grad bringe al vores politik i spil. Jeg tror også, at jeg kan brænde igennem i medierne.

Opdateret:

Denne artikel er opdateret den 17. januar efter fristen for at blive kandidat udløb. Mette Rahbek opnåede ikke de 100 stillere, der skulle til for at blive kandidat, og er derfor ikke længere med i artiklen. Sascha Faxe er tilføjet som kandidat.

Sådan vælger Alternativet Uffe Elbæks afløser:

  • Valget bliver afgjort på et ekstraordinært landsmøde den 1. februar i Amager Bio i København.

  • Det kræver mere end 50 procent af stemmerne at blive valgt som leder. Derfor kan der komme flere valgrunder.

  • I første runde stemmes der på alle kandidater. Hvis ingen kandidat får over halvdelen af stemmerne, går de fire bedste videre til en ny runde.

  • Hvis ingen af de fire kandidater i runde to år over halvdelen af stemmerne går de to bedste videre til den tredje runde.

  • Den med flest stemmer i runde tre er Alternativets nye politiske leder.

  • Kilde: Alternativet og Ritzau

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter