Hvem er du mest enig med?

Med DR's kandidattest kan du se, hvilke partier og politikere du er mest enig med. Måske kan du endda blive en smule klogere på, hvem du skal stemme på til folketingsvalget.


Testen består af 30 spørgsmål, og du kan springe op til fem spørgsmål over.

Hvis jeg skulle stemme nu, ville jeg stemme på

1/30

SUNDHED

Afgiften på cigaretter skal sættes op

2/30

SUNDHED

Privathospitaler skal i højere grad udføre behandlinger for det offentlige sundhedsvæsen

3/30

SUNDHED

Man skal automatisk blive organdonor, når man fylder 18 år, med mindre man aktivt framelder sig donorregistret

4/30

ARBEJDSMARKED OG ØKONOMI

Topskatten skal fjernes

5/30

ARBEJDSMARKED OG ØKONOMI

Det skal være lettere at hente kvalificeret arbejdskraft uden for EU 

6/30

ARBEJDSMARKED OG ØKONOMI

Arbejdsugen skal forkortes til 30 timer

7/30

UDDANNELSE

Der skal være færre test i folkeskoleklasserne 

8/30

UDDANNELSE

Uddannelsesloftet skal afskaffes

9/30

UDDANNELSE

SU til hjemmeboende elever på ungdomsuddannelser skal afskaffes

10/30

UDDANNELSE

Det offentlige tilskud til privatskoler skal sænkes

11/30

KLIMA OG MILJØ

Landbruget skal pålægges strengere krav ved brug af sprøjtemidler

12/30

ARBEJDSMARKED OG ØKONOMI

Staten skal bruge flere penge på at forbedre den kollektive trafik

13/30

KLIMA OG MILJØ

Der skal indføres en særlig klimaafgift på oksekød

14/30

FLYGTNINGE OG INTEGRATION

Danmark skal tage imod kvoteflygtninge igen

15/30

FLYGTNINGE OG INTEGRATION

Flygtninge skal placeres i centre uden for EU, indtil der er givet asyl

16/30

SOCIAL

Det er et problem, hvis den økonomiske ulighed i samfundet stiger

17/30

SOCIAL

Kontanthjælpsloftet skal afskaffes

18/30

STRAF OG RET

Politiet skal have mere vidtgående muligheder for at opsætte overvågning i det offentlige rum

19/30

STRAF OG RET

Kriminalitet begået i udsatte boligområder skal straffes særligt hårdt

20/30

STRAF OG RET

Det skal være lovligt at købe og ryge hash

21/30

STRAF OG RET

Det skal være tilladt at bære burka og niqab i det offentlige rum

22/30

KULTUR

Der skal bruges flere penge på public service

23/30

KULTUR

Kongehuset skal tildeles færre penge

24/30

INTERNATIONALT

Det er en fordel for Danmark at være med i EU

25/30

INTERNATIONALT

Danmark skal bruge flere penge på udviklingsbistand

26/30

INTERNATIONALT

Danmark bruger for mange penge på forsvaret

27/30

STAT

Kirke og stat skal adskilles

28/30

STAT

Regionerne skal nedlægges

29/30

STAT

Der skal udflyttes flere statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet

30/30

SUNDHED

Aktiv dødshjælp for uhelbredeligt syge skal være lovligt i Danmark

Du skal svare på minimum 25 spørgsmål for at få det endelige resultat.

Du skal angive en valgkreds for at få det endelige resultat.