Karakterkrav risikerer at knuse drømmen om en videregående uddannelse for hver fjerde indvandrer

Kun hver 13. etniske dansker vil blive ramt af regeringens karakterkrav.

(Foto: Grafik: Morten Fogde Christensen © DR Nyheder)

Sammensætningen af studerende på landets videregående uddannelser kan komme til at se noget anderledes ud, hvis der indføres et karakterkrav på fire i dansk og matematik for at komme ind på gymnasiet.

Et svar fra undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) til Folketinget viser nemlig, at omkring hver fjerde indvandrer og efterkommer, der i dag påbegynder en videregående uddannelse, ville være faldet for karakterkravet.

I alt påbegyndte 4.500 indvandrere og efterkommere en videregående uddannelse i 2014, men 1.100 af dem opfyldte ikke karakterkravet, da de søgte ind på gymnasiet. Tidligere opgørelser har også peget på, at indvandrere og efterkommere vil blive ramt hårdere af karakterkravet.

Kan skade integrationen

Til sammenligning ville kun cirka hver 13. etniske dansker falde for kravet til gymnasiet, der er et krav for at blive optaget på langt de fleste videregående uddannelser.

Og det kan være problematisk for integrationen, påpeger seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI, Anika Liversage:

- I det omfang at reformen betyder, at de (indvandrere og efterkommer red.) ikke bliver lige så godt uddannet, som de ellers ville være blevet, så er det ikke godt for integrationen, fordi uddannelse netop er noget af det, der skal til for at få et selvforsørgende og udmærket liv i Danmark på den lange bane, siger hun.

Både Venstre, Liberal Alliance, De Konservative og Dansk Folkeparti bakker op om et karakterkrav på minimum fire, som er en del af regeringens udspil til en ny gymnasiereform, der forhandles i disse dage.

'Klædt på til videre uddannelse'

Ved fremlæggelsen af regeringens udspil til en ny gymnasiereform var det netop vejen videre i uddannelsessystemet, der blev lagt vægt på.

Med udspillet med navnet 'Fra elev til studerende – klædt på til videre uddannelse' understregede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) netop, at:

- Gymnasiet er for dem, der gerne vil læse videre, og derfor skal fagligheden være høj.

Og tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser da også, at de elever, som ikke opnår mindst 4 i både dansk og matematik fra grundskolen, opnår et lavere gennemsnit til den gymnasiale eksamen, og i sidste ende har større chance for at falde fra på en efterfølgende videregående uddannelse.

Samlet set falder 19 procent af dem, som har under 5 i gennemsnit fra studentereksamen, fra inden for det første år på den videregående uddannelse, mens det gælder 13 procent af dem, som havde over 5 i gennemsnit ved den gymnasiale eksamen.

Venstre afviser kritik

Imens påpeger Venstres uddannelses- og forskningsordfører, Jakob Engel-Schmidt, at karakterkravet er lige for alle, og at der stadig er masser af muligheder, hvis de unge ikke har karaktererne til at komme i gymnasiet.

- Man kan tage et år i 10. klasse for at blive dygtigere, man kan vælge en anden uddannelse, og mener man, at man har fået en for lav karakter, kan man bruge en halv formiddag på at gå til optagelsesprøve. Så der er altså ikke nogen, der bliver forhindret i at komme ind på gymnasiet med et karakterkrav, siger han.

Han tror, at et karakterkrav vil styrke elevernes indsats i folkeskolen, fordi de ved, at de skal have fire i dansk og matematik for at komme i gymnasiet.

- Det betyder, at de elever, der ikke har det, vil arbejde hårdere i de fag. Og derfor tror jeg ikke, at man kan oversætte de tal, du står med i dag, til den effekt, det vil have i fremtiden, siger Jakob Engel-Schmidt.

Facebook
Twitter