Kattegat-bro koster mindst 100 milliarder

En fast forbindelse over Kattegat vil koste mellem 100 og 137 milliarder kr., viser ny analyse. For dyr til brugerfinansiering, siger transportministeren.

En fast forbindelse over Kattegat bliver efterlyst af mange. Nu viser en ny analyse, at den vil koste mindst 100 milliarder kr. at bygge. Det er for dyrt til brugerfinansiering, og det gør forbindelsen uaktuel. (© DR-Bornholm)

En motorvejs- og jernbaneforbindelse over Kattegat, der kan skære drastisk ned på rejsetiden mellem Århus og København, vil koste mindst 100 milliarder kr. Dyreste variant vil koste 137 milliarder.

Dermed svarer prisen på billigste udgave omtrent til prisen på Storebæltsbro plus Øresundsbro plus Femern-forbindelse tilsammen.

Fire linieføringer undersøgt

Det viser en analyserapport fra konsulentfirmaet Niras, som er bestilt og netop offentliggjort af transportministeriet.

Konsulentfirmaet har undersøgt fire mulige linieføringer, hvoraf de tre går via eller tæt forbi Samsø, mens den fjerde går fra Sjællands Odde til Djurslands østkyst. Korteste forbindelse er på ialt 39,4 kilometer, længste på 49,4 kilometer.

Billetpris for personbil: 870 kr.

Analysen konkluderer, at hvis forbindelsen skal betales via brugerbetaling - som Storebælt, Øresund og den kommende Femern-forbindelse - skal en personbil betale 870 kr. for en enkeltpassage.

Men det vurderes at være for dyrt for mange bilister, der i så fald foretrækker at køre via Storebælt. Konsulentfirmaet vurderer, at højeste realistiske billetpris er 450 kr.

En billetpris på 450 kr. er imidlertid for lidt til, at brugerbetaling kan finansiere byggeriet. Hvis Kattegat-forbindelsen skal realiseres, kræver det derfor, at staten bidrager med cirka 50 milliarder kr. via finansloven.

Minister: Måske om 15-20 år

- På den baggrund er etablering af en fast forbindelse over Kattegat ikke aktuel indenfor tidshorisonten af regeringens kommende investeringsplan, siger transportminister Carina Christensen. Hun tilføjer dog:

- Men den kan tages op igen om 15-20 år med udgangspunkt i de trafikale forhold til den tid.

Facebook
Twitter