KL: Forlig er aftalebrud

Forliget om folkeskolen er et brud på den aftale om folkeskolen, som blev indgået mellem regeringen og kommunerne i juni, siger Kommunernes Landsforening (KL).

Snak omsanktioner, hvis skatten ikke holdes i ro må forstumme, sigerformanden for Kommunernes Landsforening. Foto: DR, © DR

Forliget om folkeskolen er et brud på den aftale om folkeskolen,som blev indgået mellem regeringen og kommunerne i juni, sigerKommunernes Landsforening (KL).

Her blev der aftalt fleksible rammer for folkeskolen, men medbindende mål lægges der nu op til modsatte, siger formand Ejgil W.Rasmussen (V).

- I stedet for øget fleksibilitet får vi bindende mål, som erudtryk for øget centralisme og statslig styring af folkeskolen. Debindende mål er et brud på en dansk tradition for en decentralforankret folkeskole, siger Ejgil W. Rasmussen.

Han henviser til, at det er afgørende for holdbarheden afaftalesystemet mellem staten og kommunerne, at begge parter kanhave tillid til, at det, man aftaler, bliver forsøgt overholdt.

- Regeringen har talt meget om sanktioner over for kommunerne,hvis skatten ikke holdes i ro. Den snak bør nu forstumme, forregeringen leverer jo ikke den fleksibilitet, som var en væsentligforudsætning for den økonomiske aftale, siger Ejgil W.Rasmussen.

Han vurderer, at endnu flere elever sandsynligvis vil blivehenvist til specialundervisning som følge af de bindende mål.

- KL havde aftalt med regeringen, at vi skulle skabe en mererummelig folkeskole, hvor færre elever skulle havespecialundervisning. Nu vil det gå i den modsatte retning og derforvil forliget blive en særdeles kostbar affære. Jeg betragter detsom en selvfølge, at forligspartierne finder de nødvendige midlertil at finansiere kommunernes merudgifter, siger Ejgil W.Rasmussen.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk