Klimaministeren holder fast i CO2-teknologi for at nå klimamål - eksperter tvivler

Skiftende regeringer har ikke været blege for at turnere med budskabet om, at Danmark har en af verdens mest ambitiøse klimalove og derfor er et grønt foregangsland.

Det gælder også den nuværende klimaminister, Lars Aagaard, som i dagens udgave af Deadline på DR2, slår fast, at Danmark er et foregangsland, hvis vi sammenligner os med lande med samme velstandsniveau.

- Det mener jeg bestemt, at vi er. Men det er en proces at være foregangsland, og vi skal mere, også i de kommende år, for at omverdenen vil anerkende, at vi har den position, siger klimaministeren.

Den udmeldning står dog i kontrast til, at flere organisationer og eksperter sår tvivl om, hvorvidt Danmark overhovedet kan nå sine ambitiøse klimamål og derfor leve op til titlen som klimafrontløber. Det gælder blandt andet Rådet for Grøn Omstilling og Danmarks Naturfredningsforening.

Derudover har Klimarådet, der uafhængigt vurderer regeringens klimaindsats, for tredje år i træk vurderet, at regeringens nuværende klimatiltag ikke er tilstrækkelige, hvis den skal nå målsætningen om 70 procents CO2-reduktion i 2030.

Det vurderer rådet blandt andet, fordi regeringen i sine udregninger er afhængige af teknologi, der kan opfange og lagre CO2, og som regeringen forventer kommer til at reducere CO2-udledningen med 3,2 millioner ton ud af de i alt 20 millioner ton i 2030-målsætningen.

- Teknologien er endnu uprøvet i Danmark, og der er risici forbundet med at etablere og opskalere de nødvendige anlæg gennem hele værdikæden, vurderer Klimarådet.

Klimaministeren er dog helt uenig i blandt andet Klimarådets vurdering, da klimaministeret har indgået en aftale med energiselskabet Ørsted om at udvikle teknologi, som kan opbevare og lagre CO2 fra 2026.

- Ørsted har commited sig til, at det er der fra 1. januar 2026, og der er en relativ stor økonomisk bod, hvis ikke de leverer, pointerer Lars Aagaard.

Se hele interviewet med Danmarks klimaminister i Deadline på DRTV.