København brød egne regler med bryllupsfester

Redegørelse viser, at kommunen brød reglerne for udlån af rådhusets lokaler til lokalpolitikere.

Tidligere borgmester Anna Mee Allerslev (R) var en af dem, der lånte rådhusets lokale til sit bryllup. Hun trak sig som borgmester som følge af sagen. (Foto: Martin sylvest © Scanpix)

Da flere politiske profiler i København lånte festlokaler på rådhuset til blandt andet receptioner, brød de reglerne.

Det slår en redegørelse fra Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune fast blot to dage efter kommunal- og regionsvalget.

Det skyldes, at det vil indebære en unfair fordel i forhold til private, der udlejer lokaler til tilsvarende arrangementer.

- Undersøgelsen og vurderingen har resulteret i, at det er Økonomiforvaltningens vurdering, at der dels ved den administrative praksis er sket en fravigelse af de af Borgerrepræsentationen vedtagne retningslinjer for udlån af lokaler på Københavns Rådhus.

- Dels at kommunalfuldmagtsreglerne om overkapacitet ikke giver tilstrækkelig hjemmel til vederlagsfri udlån af Rådhusbiblioteket, Festsalen og Rådhushallen til private arrangementer af den oplyste karakter, idet det vil indebære konkurrenceforvridning i forhold til private, der udlejer lokaler til tilsvarende arrangementer, står der i en udtalelse til Ankestyrelsen.

Det er nu op til Ankestyrelsen at beslutte, om der skal rejses en tilsynssag.

Forvaltning: Reglerne skal laves om

DR Nyheder har forsøgt at få et interview med Økonomiforvaltningen. Det har de ikke ønsket, men har sendt et skriftligt svar, hvor de gør det klart, at de nuværende regler ikke kan opretholdes.

- Det er beklageligt, at forvaltningen ikke hidtil har haft en tilstrækkelig klar vurdering heraf. Parallelt med udkastet til svar til tilsynet, fremlægger forvaltningen derfor også forslag til opdaterede retningslinjer for lokaleudlån med videre., så der fremover er et helt klart og opdateret grundlag at administrere efter, siger administrerende direktør i Økonomiforvaltningen, Peter Stensgaard Mørch

Redegørelsen fra forvaltningen kommer, efter at det i valgkampen til kommunalvalget er kommet frem, at flere københavner-politikere benyttede sig af lokaler på rådhuset vederlagsfrit.

Blandt andre Anna Mee Allerslev (R) og Cecilia Lonning-Skovgaard (V) lånte lokaler på rådhuset til deres bryllupper i henholdsvis i år og i 2012.

Førstnævnte trak sig før kommunalvalget som følge af den megen uro, blandt andet som følge af den megen uro, som bryllupssagen skabte.

Men også på grund af en sag om Øens Murerfirma, hvor hun til trods for, at sagen ikke lå under hendes forvaltning, alligevel valgte at stille adskillige spørgsmål til en byggesag.

Besluttet på gruppeformandsmøde

15. juni 2011 var der ellers blev der vedtaget regler, der sagde, at kommunen ikke kan "stille lokaler vederlagsfrit til rådighed til private eller partipolitiske arrangementer".

De regler var angiveligt uklare, så derfor blev der vedtaget en såkaldt 'administrativ praksis" under et møde mellem gruppeformændene og overborgmester Frank Jensen i 2012.

Her besluttede de blandt andet, at Venstres Cecilia Lonning-Skovgaard vederlagsfrit fik stillet et lokale på rådhuset til rådighed til sit bryllup.

Hun har for lidt mere end to uger siden meddelt, at hun vil betale lejen for lån af rådhuset.

DR Nyheder har været i kontakt med Venstres gruppeformand på rådhuset, Flemming Steen Munch, der også var med som gruppeformand i 2011. Han ønsker ikke at kommentere sagen, før Ankestyrelsen er kommet med deres afgørelse.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk