Københavns Kommune vil boykotte regeringens spareplan

Overborgmester Frank Jensen (S) stiller sig i spidsen for et oprør mod regeringens planlagte besparelser i landets kommuner, som han kalder for ’tyveri’.

Overborgmester Frank Jensen (S) opfordre landets borgmestre til at boykotte regeringens spareplan for kommunerne. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

I torsdagens udgave af Politiken raser Frank Jensen over det såkaldte omprioriteringsbidrag, som landets kommuner skal indbetale til statskassen.

Det drejer sig om 2,4 milliarder kroner svarende til én procent af kommunernes samlede budget. Heraf skal de københavnske skatteydere betale 247 millioner kroner.

- Regeringens omprioriteringsbidrag er et udtryk for, at regeringen tager penge op af kommunekassen. Det er en slags tyveri, siger Frank Jensen, der har sikret sig støtte fra hele Borgerrepræsentationen.

- Jeg vil opfordre borgmestre rundtomkring i landet til at gøre det samme og sige: Vi tager hånd om kommunens økonomi, og så må finansministeren, regeringen og Dansk Folkeparti selv lægge ansigt til, hvis der skal laves besparelser i kernevelfærden.

Regeringen indførte i sommeren 2015 omprioriteringsbidraget for at skaffe kapital til at prioritere offentlig velfærd eller skattelettelser.

Kommunerne skal i årene 2016-2019 indbetale én procent af deres budget årligt til statskassen.

Venstres finansordfører, Jacob Jensen, kalder Frank Jensens udmelding for usolidarisk.

- Det er temmelig opsigtsvækkende, at hovedstadens overborgmester ikke vil være solidarisk med sine borgmesterkolleger ude i landet, for sagen er jo den, at økonomiaftalerne aftales mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Hvis Københavns Kommune ikke vil tage sin del af ansvaret, lægger det et større ansvar på andre kommuner, siger han til Politiken.

FacebookTwitter