Københavnske bycykler kan være på vej mod konkurs

Leveringsproblemer får nu fond bag bycykler til at skære igennem: Levér cyklerne, eller gå konkurs.

Firmaet bag de københavnske bycykler skal levere, hvad de har lovet: Ellers vil de blive krævet erklæret konkurs. (© gobike)

Fonden bag de københavnske bycykler har mistet tilliden til, at firmaet Gobike, der skal levere cyklerne, er i stand til at leve op til sin aftale.

Derfor har fonden på et møde onsdag eftermiddag besluttet at begære Gobike konkurs, hvis ikke selskabet inden 14 dage er i stand til at levere alle de lovede cykler.

Det fortæller formand for By- og Pendlercykelfonden og medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg Nikolaj Bøgh (K) til P4 København.

- Der har været et længere forhandlingsforløb, som var affødt af, at der har været en del forsinkelser i leverancerne og forskellige formelle problemer med relationerne til Gobike. Og de har desværre ikke ført til noget resultat, siger han.

Mangler mere end 1.000 cykler

Hidtil er der kun leveret 424 bycykler til det københavnske projekt. Til sommer skal det tal ifølge ftalen være oppe på 1.860 cykler - det samlede antal, som politikerne har bestilt.

Derfor er tålmodigheden nu væk i By- og Pendlercykelfonden, der formelt har betalt for cyklerne på vegne af ejerne; Københavns og Frederiksberg Kommune samt DSB.

Bankgaranti findes ikke

Rent juridisk foregår det med et såkaldt påkrav, der skal sendes inden en eventuel konkursbegæring.

Lykkes det ikke for Gobike at levere de resterende bestilte og betalte cykler, så kan prestigeprojektet strande. Det er nemlig uklart, hvem der skal drive cyklerne videre.

Det er desuden yderst usikkert, om ejerne kan få deres penge tilbage. De bankgarantier, der skulle sikre kommunernes og DSBs forudbetalinger, findes nemlig ikke. De er ifølge Nikolaj Bøgh fra By- og Pendlercykelfonden aldrig blevet lavet.

Stort økonomisk tab

Dermed bliver fonden én ud af flere ligestillede kreditorer i rækken og er dermed ikke sikret tilbagebetaling i en potentiel konkurssag, påpeger professor Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet.

- Derfor kan man forudse et stort økonomisk tab, hvis en bankgaranti ikke er blevet oprettet, som den skulle have været i henhold til kontrakten, siger han og tilføjer, at det vil være et svigt, hvis det reelt ikke er tilfældet.

- Så gør man det umuligt at få kontraktforpligtelserne opfyldt, og dermed påfører man nogen et gevaldigt milliontab, siger professoren.

Manglende garati i strid med god skik

Ifølge Henning Jørgensen kan det potentielt komme på tale med en personalepolitisk sag hos dem, der skal tilse, at kontrakten bliver håndhævet.

- Det er almindelig god forvaltningsskik, at man selvfølgelig ser efter, at de kontraktbetingelser, der er, bliver opfyldt. Og dette er et helt centralt element i aftalen, for ellers ville man nok ikke have indgået den, siger han til P4 København.

Der skulle efter planen tilføres cirka 88 millioner kroner til projektet på sigt. Heraf er omkring 18 millioner kroner allerede sendt af sted. Heraf kommer de fem millioner kroner fra Københavns Kommune.

En politiker fra Liberal Alliance i Københavns Kommune testede cyklerne sidste år. Se klippet her.https://www.youtube.com/watch?v=ZSte65WPUe8

Politikerne i Teknik- og Miljøudvalget på Københavns Rådhus blev mandag aften i al fortrolighed orienteret om situationen. Nu skal forligskredsen bag aftalen beslutte, hvad de resterende penge skal bruges til, når de efter alt at dømme ikke skal sendes til Gobike.

DR Nyheder arbejder på at få en kommentar fra direktøren bag GoBike, Torben Aagard. Det har indtil videre ikke været muligt.