Kommision skal se på stress

Hver fjerde dansker føler sig stresset. Regeringen vil bede en kommission se på, hvordan man får et arbejde med større fleksibilitet.

Stress og psykisk arbejdsmiljø er et af fire områder, hvor arbejdsmiljøet skal forbedres inden 2010. Det sagde beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen under en debat i Folketinget om stress og nedslidning på arbejdsmarkedet.

- I denne sluttede kreds vil jeg gerne røbe, at psykisk arbejdsmiljø og stress vil komme til at stå højt på listen over de problemer, som vi først og fremmest skal bruge kræfterne på, sagde Claus Hjorth Frederiksen.

Hver femte dansker har forringet livskvalitet

Hver fjerde dansker føler dagligt stress, som forringer livskvaliteten hos hver femte dansker. Det rammer særligt kvinder og offentligt ansatte, viser en rapport som Teknologirådet offentliggjorde i august.

Regeringen har bedt en kommission komme med anbefalinger til, hvordan man kan få et mere fleksibelt arbejdsliv.

Enhedslisten havde bedt om at få stress på Folketingets dagsorden. Arbejdsmarkedsordfører Jørgen Arbo-Bæhr sagde, at der opstår stress efter udlicitering og privatisering.

- Hjemmehjælpere stresses af stregkoder, buschauffører på delevagter møder klokken 05-10 og kører igen klokken 15-18, sagde han.

Facebook
Twitter