Kommission skal kulegrave skattesag

Regeringen nedsætter en kommission ledet af en dommer, som skal undersøge Skatteministeriets rolle i behandlingen af Helle Thorning-Schmidts skattesag i Skat København.

Skatteminister Thor Möger Pedersen fremlægger regeringens beslutning om en undersøgelseskommission (Foto: DR)

Regeringen nedsætter en undersøgelseskommission ledet af en dommer, som skal undersøge Skatteministeriets rolle i behandlingen af Helle Thorning Schmidts skattesag i Skat København.

- Det er Justitsministeriets og Moderniseringsstyrelsens vurdering, at der ikke på det foreliggende grundlag kan gøres noget ansvar gældende overfor ansatte i ministeriet, siger Thor Möger Pedersen.

- De redegørelser, jeg har modtaget rejser nye og helt afgørende spørgsmål. Derfor har regeringen besluttet at nedsætte en undersøgelseskommission, siger Thor Möger Pedersen.

Læs redegørelsen fra Peter Loft her

Læs Peters Lofts supplerende redegørelse her

Læs Erling Andersens redegørelse herhttp://skat.dk/getFile.aspx?Id=90121

Tidligere minister involveret

Han peger på, at der er ting i de to redegørelser han har fået, der tyder på, at tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen og hans særlige rådgiver Peter Arnfekdt har forsøgt at påvirke afgørelsen i Helle Thorning Schmidts skattesag.

Thor Möger Pedersen siger også, at et notat, departementchef Peter Loft har givet Skat i København muligvis kan være forfattet af Venstres pressetjeneste.

Justitsminister Morten Bødskov har her til morgen orienteret samtlige partiformænd om regeringens beslutning.

Thor Möger Pedersen siger også, at skatteministeriet skal omorganiseres, så der ikke i fremtiden kan rejses tvivl om, hvorvidt der er politisk indblanding i konkrete skattesager.

Facebook
Twitter