Børn i mistrivsel venter i månedsvis på hjælp. Er samfundet ligeglad med min søn?

Børnenes adresse afgør, om hjælpen er hurtig eller langsom. Se, i hvilken kommune familier venter længst på psykologisk pædagogisk rådgivning.

Stina Brügmann fra Rønne ventede syv måneder, før pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) på Bornholm havde tid til at se hendes søn. PPR på Bornholm har en gennemsnitlig ventetid på et år. (Foto: Kimberly Victoria Johnson DR)

På få dage i september henvendte 70 forældre sig til DR.

De havde set på Facebook, at DR undersøgte, hvordan det går med kommunernes psykologiske og pædagogiske rådgivning, der skal hjælpe børn, som mistrives.

Nu fortalte forældre i flok om ventetid og manglende tilbud og støtte.

- Det har været et frustrerende forløb, og jeg er dybt rystet over, hvor dårligt systemet fungerer. Jeg føler, at samfundet er ligeglad med min søn, og at det ikke er vigtigt nok, fortæller Britt Akhsas fra Herning.

Hendes søn blev fra 4. til 7. klasse ofte væk fra skole. Hun oplevede, at det var vanskeligt at få den rigtige hjælp fra pædagogisk psykologisk rådgivning. Først efter flere år blev sønnen udredt med ADHD.

En mor fra Østjylland fortalte, at forløbet med PPR simpelthen var så hårdt, at hun næsten begyndte at græde. Familien havde selv betalt for en udredning, fordi vejen til hjælp gennem PPR var lang.

Flere forældre fortalte, at de havde været nødt til at stoppe med at arbejde. Nu gik de hjemme med en søn eller datter, der ikke kunne være i skole, mens hjælpen lod vente på sig.

Ventetid på PPR svinger fra en uge til et år

Det er pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), der kan træde til i kommunerne, hvis et barn mistrives eller har sproglige problemer.

Men DR´s aktindsigt til kommunerne viser, at hjælpen er meget forskellig afhængig af, hvor du bor.

Dermed svinger det fra kommune til kommune, hvor hurtigt PPR opdager, at barnet mistrives i en sådan grad, at der er behov for et specialtilbud og støttetimer, eller at høretalekonsulenter kommer på banen, fordi barnet sakker bagud sprogligt.

Og det er også meget forskelligt med hvilken hastighed, at psykologer i PPR finder ud af, om barnet har behov for at blive udredt for eksempelvis angst, autisme eller ADHD.

24 kommuner oplyser til DR, at ventetiden på PPR som regel er under en måned.

Men i 10 kommuner er ventetiden i gennemsnit over fire måneder, og Bornholm topper listen med et års ventetid.

Flere familier, DR har talt med, peger netop på ventetid, som ét af problemerne i den pædagogisk psykologiske rådgivning.

Mange kommuner understreger dog, at ventetiden svinger fra sag til sag, og de mest alvorlige sager kommer først i køen.

Herning Kommune er ked af at høre, når en mor oplever, at PPR ikke har gjort tilstrækkeligt.

- Sager som denne er komplekse. Siden august 2018 har vi samarbejdet med skole og forældre om barnets trivsel. Jeg har forståelse for, at det tværsektorielle samarbejde mellem PPR, Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling og praktiserende læge kan opleves langsommeligt og vanskeligt at være i som forældre, siger centerleder for PPR, Mette Siig Wemmelund.

PPR-chefer i Vordingborg, Næstved, Odder, Assens og på Bornholm erkender, at ventetiden er utilfredsstillende lang og vil gerne have tiden ned af hensyn til børn og familier.

Bornholmske familier skal være tålmodige, når børn mistrives

Stina Brügmann fra Rønne har oplevet at vente syv måneder, før PPR på Bornholm havde tid til at se hendes søn.

Sønnen havde svært ved at forstå de sociale spilleregler i børnehaven og deltage i legen. Han kyssede og krammede de andre børn uden at opdage, at han overskred deres grænser. Samtidig kunne han kun koncentrere sig i kort tid, var urolig og havde svært ved at sove.

Efter den første nedlukning på grund af Corona var sønnen ked af det og strittede imod, når han skulle i børnehave, så Stina Brügmann nærmest måtte hive ham ud i bilen.

Det endte det med, at han blev hjemme fra børnehaven et halvt års tid.

Børnehaven og moren bad om hjælp i begyndelsen af februar hos PPR og så begyndte ventetiden.

- Det er dybt frustrerende. Det kan ikke være rigtigt, at det skal trække så meget i langdrag. Det er børn, som det går ud over, og børn der mistrives. Som forældre bliver man kørt ned, stresset og frustreret. Jeg har overvejet at flytte tilbage til Sjælland for at få den hjælp, som vi har behov for, siger Stina Brügmann.

I september blev sønnen testet og observeret, og Stina Brügmann håber, at sønnen med den rette støtte kan få en god skolestart til sommer.

Børn kan få angst og depression, hvis de ikke får hjælp i tide

Når børn venter på hjælp, kan problemerne vokse, fortæller Eva Secher Mathiasen, der er formand for Dansk Psykologforening.

- I et barns liv er måneder lang ting. Når psykologer får børn og familier ind, som burde have haft hjælp for halve og hele år siden, så kan man begynde at skamme sig over det. Samtidig kan børn have udviklet helt unødig mistrivsel, som man kunne have forebygget og håndteret, hvis man havde sat ind tidligere, siger hun.

Eva Secher Mathiasen mener, at der er behov for at løfte PPR økonomisk, organisere arbejdet bedre og fastholde de erfarne medarbejdere.

Stina Brügmann har været meget glad for støtten i børnehaven. Hun håber, at sønnen bedre får den rette hjælp efter forløbet ved pædagogisk psykologisk rådgivning.

Borgmester: Bornholm har ikke råd til flere psykologer

Der er mindre end en måned til kommunalvalget, og på Bornholm ser det ikke ud til, at ventetiden til PPR vil falde.

Tidligere havde kommunen hyret ekstra psykologer, som fik nedbragt ventetiden på PPR til et år.

Men Socialdemokratiet og Venstre har lavet et budgetforlig, hvor der ikke er afsat ekstra penge til at bevare de midlertidige stillinger, som Børn og Skoleudvalget havde ønsket.

Fremover må PPR på Bornholm klare sig med halvanden psykolog mindre.

- Det er på ingen måde tilfredsstillende, men vi er nødt til at prioritere benhårdt. Vi skal håndtere et helt samfund. Det, vi helst ville, var at give udsatte børn de bedste vilkår, men vores økonomiske situation tillader det ikke, siger borgmester Thomas Thors (S).

Han peger på, at Bornholm er presset økonomisk.

Det skyldes blandt andet, at indkomster på øen er relativt lave, men udgifter høje, fordi der blandt andet er mange førtidspensioner, og hvert tredje barn har kontakt til kommunen.

Kommunen har afsat penge til to-lærerordning i folkeskolen og et projekt, der hjælper børn og unge i psykisk mistrivsel i deres nærmiljø.

Ifølge borgmesteren er der ikke råd til at øge budgettet til PPR også.

Der kan kun blive råd til løn til flere psykologer i PPR, hvis børn og unge udvalget kan finde penge til stillingerne inden for budgettet, men det er endnu ikke sket.

DF: Penge går til rådhus i stedet for psykologer

Dansk Folkepartis spidskandidatBornholm mener, at ventetiden på PPR er ´horribel´.

- Det er grelt. Jeg er rigtigt ked af det på alle de børn og familiers vegne, som er i klemme i det her system. De får ikke den hjælp, de skal have, så længe der er ventetid på at blive udredt, siger Linda Kofoed Persson, der er DF´s spidskandidat.

Hun vil gerne finde penge til at ansætte flere psykologer i PPR, så ventetiden kom ned på få måneder.

Sidste og forrige år har Bornholms Kommune haft over 100 millioner kroner i overskud på driften, der dækker alt, hvad kommunen bruger på børn, voksne og ældre. De kommende år forventer kommunen overskud på 77 millioner kroner på driftsområdet.

En del af det overskud bruger kommunen til at bygge for og på at indrette et nyt rådhus i den tidligere Knudsker Skole.

Dansk Folkeparti mener, at der burde være råd til at ansætte flere psykologer i PPR ved at overføre færre penge til byggeri.

Samme pointe har Enhedslisten.

- Når kommunen bruger 150 millioner kroner på at ombygge et rådhus, så har det betydning for, hvad der er i kassen og kan bruge til andre indsatser. Det er elefanten i rummet. Anlæg tager for mange penge ud af kassen. Det er vi nødt til at lave om, siger Enhedslistens spidskandidat Morten Riis.

Stod det til Enhedslisten, så lagde Bornholm ikke så mange penge til side fra driften for at bygge. I stedet skulle kommunen bruge alle penge afsat til service – og så var der også råd til flere psykologer i PPR.

Borgmesteren på Bornholm, Thomas Thors (S) mener, at det er en dårlig idé at skrue op for udgifterne til at drive kommunen.

- Så bliver problemerne værre og værre og værre. Det magter det bornholmske samfund ikke. Økonomien er presset, og vi ser ind i store underskud de kommende år, siger han.

Thomas Thors (S) forsvarer de penge, der er afsat til rådhusbyggeri og skriver til DR, at byggeriet er ´absolut nødvendig for at sikre vores administrative medarbejdere anstændige arbejdsmiljø- og ledelsesmæssige vilkår´.

Sådan gjorde vi

  • DR har spurgt kommunerne om, hvor lang ventetid, der er på PPR.

  • Helt konkret har spørgsmålet været: Hvor lang tager det i 2021 i gennemsnit fra det tidspunkt, at PPR får en indstilling fra skole/forældre m.fl. om, at der er behov for at PPR ser/undersøger et barn, til PPR har mulighed for at besøge/se barnet første gang?

  • Kommunerne har svaret i løbet af september og oktober 2021. En del kommuner opgør ikke ventetiden i deres sagsbehandlingssystemer, og PPR har i enkelte tilfælde svaret ud fra deres erfaringer med ventetid.

FacebookTwitter