Kandidat

Billede af Tine Hessner, opstillet i Furesø Kommune for Radikale Venstre

Tine Hessner, 54 år

Radikale Venstre

Furesø Kommune

Hvad er din vision for din kommune?

"Et bæredygtigt, C02-neutralt, klimabevidst Furesø som går foran på grøn omstilling. Et godt, grønt sted at bo med stærke fritidsmuligheder for ALLE aldre og gode skoler og dagtilbud. Vi har entreprenante selvstændige & en Filmstation som kan blive et knudepunkt for filmbranchen i Danmark. Det skal udvikles. Vi mangler en ungdomsuddannelse, en velfærdsuddannelse og et friplejehjem."

Mærkesager

 • 1

  Grønt, klimabevidst Furesø: 1. Mere naturpleje & biodiversitet 2. Mere ambitiøs klimapolitik – regnvandshåndtering / LAR løsninger 3. Støjgener skal nedbringes 4. Fjernvarme til flere 5. Co2- neutral kommune

 • 2

  Frit og stærkt Furesø - med valgmuligheder: 1. Et friplejehjem - vi skal matche behovet i tide 2. Mere musik i børnelivet - det stimulerer selvværd og nysgerrige børn 3. Folkeskolerne i Furesø skal have bedre fysiske rammer og give lærerne mulighed for at udvikle ALLE børn 4. Mere tillid og mindre kontrol. Vi skal stole på de fagprofessionelle og fjerne nogle af dokumentationskravene

 • 3

  Tænk Nyt i Furesø: 1.. Vi skal have en ungdomsuddannelse til Furesø 2. Vi skal have et attraktivt ungemiljø med ungecafé 3. Furesøs skoler, plejehjem og institutioner skal være attraktive arbejdspladser som kan tiltrække hænder 4. Lokale netværk af ”Kulturvitaminer” skal skabe jobs og mental sundhed 5. Vi skal satse på Offentligt Private innovationssamarbejder

 • Hvorfor stiller du op til dette valg?

  "Politik handler for mig om at gøre en forskel med afsæt i socialliberale værdier i tæt, nysgerrig dialog med borgere. Lokalt, med blik for de større dagsordener som klima, beskæftigelse og børns opvækst. Jeg har altid været foreningsaktiv og engageret i verden omkring mig. Sidder i byrådet i Furesø som udvalgsformand for Kultur, Fritid og Idræt, i Økonomiudvalg, Skole og Erhverv. #StærkGrønFri"

 • Hvem ønsker du som borgmester i din kommune?

  "Socialdemokratiet har haft posten i 12 år og vi har samarbejdet rigtig fint - også med Konservative og Enhedslisten. Socialdemokratiet nærmer sig dog et absolut flertal, hvilket kan mærkes og ikke er sundt for en kommune. Jeg tager gerne selv opgaven, hvis den byder sig, da jeg kan samle midten og sikre alle partier indflydelse."

 • Hvem er dit politiske forbillede?

  "Lone Dybkjær."

OM Tine Hessner

Uddannelse: Kandidat-/masteruddannelse

Beskæftigelse: Privat ansat/selvstændig

Stillede op første gang: Kommunalvalg 2009

Valgt første gang: Kommunalvalg 2017

Sociale medier og web:

Er du enig med Tine Hessner? Tag kandidattesten og få svaret

Tines svar på kandidattesten

Kandidattesten bliver til i samarbejde mellem DR og Altinget. Vi formulerer i fællesskab spørgsmålene, indhenter svar fra partierne og regner ud, hvem der svarer mest som dig. Kan du så stole på resultatet? Ja, men læs gerne Hvem formulerer spørgsmålene? Spørgsmål og svar om DR's kandidattest