Kandidat

Billede af H.C. Molbech, opstillet i Holstebro Kommune for Alternativet

H.C. Molbech, 45 år

Alternativet

Holstebro Kommune

Hvad er din vision for din kommune?

"Holstebro skal være en grønnere kommune hvor vi handler hurtigere med omstillingen til et bæredygtigt samfund, og hvor kulturen faktisk er til forskel mere end blot som et slogan."

Mærkesager

 • 1

  Grøn omstilling: Slut med snak og gode intentioner. Der skal mere konkret handling til nu for at nå klimamål og få sat gang i den grønne omstilling. Meget bliver aftalt nationalt, men det er lokalt, den faktiske handling foregår. Det er her, vi beslutter at indføre plantebaserede måltider i kantinerne, stille krav til nybyggeri, gøre den kollektive trafik billigere, omstille til el mv. Det skal gå meget hurtigere!

 • 2

  Kultur: Uden et rigt kulturliv er det trist at leve. Desværre bliver kulturen ofte prioriteret lavest, og det er de små aktører, der har det sværest. Drift og store projekter æder ofte budgetterne, så der bliver færre penge til de mindre projekter, og til at sikre den brede og lige adgang til kulturtilbud. Kunsten og kulturen har en værdi i sig selv, og vi skal have mere kultur og færre mursten.

 • 3

  Demokrati: Demokratiet skal gentænkes med en ny politisk kultur med mere empati, tillid og en gennemsigtig og ærlig debatkultur hvor vi samarbejder på tværs af politiske uenigheder og tænker i at skabe løsninger i fællesskab. Borgernes energi skal frisættes til at forvalte mere ansvar. Det kan gøres gennem borgerdrevne forslag, og ved at give reel beslutningskompetence til lokale råd.

 • Hvorfor stiller du op til dette valg?

  "Menneskeheden er nået til et udviklingstrin hvor vi er i en meget kritisk fase. Jeg tror vi har muligheden for at skabe en ny og meget mere miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtig samfundsmodel. Men vi står i et vadested hvor det kan gå mange veje. Derfor vil jeg gerne kæmpe for at det bliver den grønne, demokratiske, frisindede og empatiske fremtidsvision, der sejrer."

 • Hvem ønsker du som borgmester i din kommune?

  "H. C. Østerby"

OM H.C. Molbech

Uddannelse: Kandidat-/masteruddannelse

Beskæftigelse: Privat ansat/selvstændig

Stillede op første gang: Kommunalvalg 2017

Sociale medier og web:

Er du enig med H.C. Molbech? Tag kandidattesten og få svaret

H.C.s svar på kandidattesten

Kandidattesten bliver til i samarbejde mellem DR og Altinget. Vi formulerer i fællesskab spørgsmålene, indhenter svar fra partierne og regner ud, hvem der svarer mest som dig. Kan du så stole på resultatet? Ja, men læs gerne Hvem formulerer spørgsmålene? Spørgsmål og svar om DR's kandidattest