Kandidat

Billede af Ellen Trane Nørby, opstillet i Sønderborg Kommune for Venstre, Danmarks Liberale Parti

Ellen Trane Nørby, 41 år

Venstre, Danmarks Liberale Parti

Sønderborg Kommune

Hvad er din vision for din kommune?

"At vi bliver flere, ikke færre. Den største udfordring de kommende år, er at vende den negative befolkningsudvikling. Alene de sidste to valgperioder er vi blevet 1500 færre indbyggere i vores skønne kommune. Den udvikling skal vendes. Sønderborg skal gøres til en attraktiv tilflytterkommune, hvor flere slår rødder, finder hjem, arbejde eller uddannelse og skaber en familie."

Mærkesager

  • 1

    VÆRDIGHED I ÆLDREPLEJEN: Alle ældre har ret til værdighed og tryghed i ældreplejen. Venstre ønsker færre men velkendte medarbejdere om den ældre og mere frit valg i ældreplejen. For de ældre er gamle nok til at bestemme selv. Vi ønsker også flere muligheder for etablering af friplejehjem, hvor ældre og pårørende inddrages. Medarbejdere skal vi passe godt på, med selvstyrende team og mindre bureaukrati og tid til omsorg.

  • 2

    FOLKESKOLEN SKAL GØRES MERE ATTRAKTIV: Venstre ønsker en stærk folkeskole med mere frihed, faglighed og færre elever i klasserne. Vi ønsker også et bedre samarbejde og ligestilling mellem fri- og folkeskolerne. Både når det handler om adgang til naturskole og svømmehal eller planlægning busserne til skolernes ringetider. Vores friskoler, tyske, privat og internationale skoler er et aktiv for området og en vigtigt for det frie skolevalg

  • 3

    UDVIKLING AF HELE KOMMUNEN: Sønderborg Kommune skal gøres til en attraktiv tilflytterkommune. Vi skal styrke hele kommunen, så både vores byer og landområder oplever vækst og udvikling. Vi skal have flere byggegrunde med udsigt, og skoler, dagpleje og kultur- og fritidstilbud skal skabe liv over hele kommunen. Og så skal vi være grønne. Ikke med topstyring, men nytænke projekt zero til bred bæredygtighed og mere vild natur.

Hvem ønsker du som borgmester i din kommune?

"At vi står sammen om en stærkere Sønderborg Kommune. Sønderborg skal gøres til første valg for bosætning, det at starte og drive en virksomhed og rammen for at børn, unge og ældre trygt kan vokse op og blive gamle i vores kommune. Derfor skal vi også investere i vores folkeskoler, børn og ældreområdet, og tage os bedre af mennesker med et handicap. Det kan vi gøre ved at skære ned i bureaukrati."

OM Ellen Trane Nørby

Uddannelse: Kandidat-/masteruddannelse

Beskæftigelse: Folketingsmedlem

Stillede op første gang: Kommunalvalg 2021

Valgt første gang: Kommunalvalg 2021

Sociale medier og web:

Er du enig med Ellen Trane Nørby? Tag kandidattesten og få svaret

Ellen Tranes svar på kandidattesten

Kandidattesten bliver til i samarbejde mellem DR og Altinget. Vi formulerer i fællesskab spørgsmålene, indhenter svar fra partierne og regner ud, hvem der svarer mest som dig. Kan du så stole på resultatet? Ja, men læs gerne Hvem formulerer spørgsmålene? Spørgsmål og svar om DR's kandidattest