Kandidat

Billede af Stephan Kleinschmidt, opstillet i Sønderborg Kommune for Slesvigsk Parti

Stephan Kleinschmidt, 44 år

Slesvigsk Parti

Sønderborg Kommune

Hvad er din vision for din kommune?

"Dynamik og udvikling er for hele kommunen. Vi skal investere i vores byer og lokalsamfund og bakke op om vores ildsjæle. Vi skal styrke bosætningen, og det kræver indsatser på flere fronter: visionær byudvikling, vækstrammer til virksomhederne, gode skoler og dagtilbud, et attraktivt ungemiljø og et mangfoldigt kulturliv. Det er helheden der tæller, og vi skal turde tænke stort!"

Mærkesager

 • 1

  Styrke bosætningen og udvikling i hele kommunen: Flere skal vælge Sønderborg til. Det kræver indsatser på flere fronter: Visionær byudvikling, gode skoler og dagtilbud, et interessant uddannelsesudbud, et attraktivt ungemiljø og et mangfoldigt kulturliv. Det er helheden der tæller. Vi skal tænke stort.

 • 2

  Fastholdelse og tiltrækning af uddannelser: Fremtiden er uddannelser og flere unge. Et attraktivt og internationalt uddannelsesmiljø giver virksomhederne adgang til den kvalificerede arbejdskraft, de har brug for, og sikrer de unge en billet til arbejdsmarkedet.

 • 3

  Bæredygtighed og grøn omstilling: Vi skal sætte turbo på den grønne omstilling og udviklingen af bæredygtige løsninger. Energi- og miljøteknologi er vejen frem og skaber grønne arbejdspladser. Erhvervslivet skal derfor være en aktiv medspiller, for vækst og grøn omstilling går hånd i hånd. Sammen kommer vi længst, og det er et fælles ansvar at aflevere en ordentlig klode til vores børn.

 • Hvorfor stiller du op til dette valg?

  "Ved at samarbejde på tværs og inddrage kommunens ildsjæle vil jeg indvirke positivt på erhvervsudvikling, menneskers trivsel og lysten til at flytte hertil. Ambitionen er at sætte turbo på den grønne omstilling, investere i vores børn og udvikle en stærk uddannelsesby. Et bedre erhvervsklima skal at sikre vores virksomheder de bedste rammer for at vækst og nye arbejdspladser. "

 • Hvem ønsker du som borgmester i din kommune?

  "Stephan Kleinschmidt: Jeg vil være en samlende borgmester og bygge bro mellem rød og blå blok. Indhold er vigtigere end partifarve, og med et bredt samarbejde kommer vi længst. "

 • Hvem er dit politiske forbillede?

  "Gerhard Schmidt. I mere end 30 år var han repræsentant for Slesvigsk Parti - først i Adsbøl og siden i Gråsten. Han var min mentor og har lært mig at have respekt for politisk uenighed og samtidig lytte til hinanden. "

OM Stephan Kleinschmidt

Uddannelse: Bachelor-/diplomuddannelse

Beskæftigelse: Rådmand

Stillede op første gang: Regionsrådsvalg 2001

Valgt første gang: Kommunalvalg 2005

Sociale medier og web:

Er du enig med Stephan Kleinschmidt? Tag kandidattesten og få svaret

Stephans svar på kandidattesten

Kandidattesten bliver til i samarbejde mellem DR og Altinget. Vi formulerer i fællesskab spørgsmålene, indhenter svar fra partierne og regner ud, hvem der svarer mest som dig. Kan du så stole på resultatet? Ja, men læs gerne Hvem formulerer spørgsmålene? Spørgsmål og svar om DR's kandidattest