Kandidat

Billede af Henrik Frandsen, opstillet i Tønder Kommune for Tønder Listen

Henrik Frandsen, 60 år

Tønder Listen

Tønder Kommune

Hvad er din vision for din kommune?

"At udvikle kommunen til et sted folk taler om, som et af de bedste steder i Danmark at bo, gæste og arbejde i."

Mærkesager

 • 1

  Den borgernære velfærd.: Det er vigtigt at vi som kommune hele tiden videreudvikler den borgernære velfærd. Skoler, børnehaver, ældrepleje og al anden borgernær velfærd er kerneopgaver for en kommune at løse. Her skal vi som politikere sammen med borgerne og medarbejderne hele tiden bruge hinanden til i fællesskab at skabe en endnu bedre løsninger i fremtiden. Her er medarbejderne og borgerne de virkelig eksperter.

 • 2

  Grøn omstilling og vedvarende energi.: Tønder kommune har store muligheder når det gælder produktion af grøn energi - sol, vind og biogas. Det skal vi udnytte til at skabe udvikling og nye forretningsområder. Den grønne omstilling er vores ven, og hvis vi forstår at udnytte den rigtigt, kan den være med til at skabe udvikling mange stedder, samtidig med at den kan være med til at understøtte det bestående erhvervsliv.

 • 3

  Landdistrikter, foreninger og fællesskaber - bosætning.: Tønder kommune har et rigt foreningsliv, samtidig med det har vi en stærk frivillighedskultur. Det skal vi som kommune understøtte både i de små byer, men også i de større. Det skal vi gøre for at skabe stærke fællesskaber som skal styrke sammenhængskraften i hele kommunen. Dette for at skabe attraktive bosætningsmiljøer, både for os der bor her, men også for at tiltrække nye borgere.

 • Hvorfor stiller du op til dette valg?

  "Jeg er igang med min anden periode i kommunalbestyrelsen. Jeg finder det særdeles spændende og interessant at være med til at sætte en retning for kommunen. Ligesom den borgernære velfærd ligger mig meget på sinde. Jeg føler helt klart at jeg har meget at bidrage med i endnu en periode."

 • Hvem ønsker du som borgmester i din kommune?

  "Henrik Frandsen"

 • Hvem er dit politiske forbillede?

  "Poul Schlütter"

OM Henrik Frandsen

Uddannelse: Erhvervsuddannelse

Beskæftigelse: Borgmester

Stillede op første gang: Kommunalvalg 2013

Valgt første gang: Kommunalvalg 2013

Er du enig med Henrik Frandsen? Tag kandidattesten og få svaret

Henriks svar på kandidattesten

Kandidattesten bliver til i samarbejde mellem DR og Altinget. Vi formulerer i fællesskab spørgsmålene, indhenter svar fra partierne og regner ud, hvem der svarer mest som dig. Kan du så stole på resultatet? Ja, men læs gerne Hvem formulerer spørgsmålene? Spørgsmål og svar om DR's kandidattest