Kandidat

Billede af Laura Bryhl, opstillet i Aarhus Kommune for Enhedslisten – De Rød-Grønne

Laura Bryhl, 26 år

Enhedslisten – De Rød-Grønne

Aarhus Kommune

Mærkesager

  • 1

    Klimahandling nu: Aarhus Kommune skal have en mere ambitiøs klimapolitik, hvor klimaet tænkes ind overalt. Det betyder blandet andet, at: - Grøn energi skal erstatte afbrænding af biomasse og fossile brændstoffer. - Flere el-busser, tog og cykelstier frem for biler og veje - bedre plads til naturen - Krav til bæredygtigt byggeri

  • 2

    Flere almene boliger: Der er brug for flere billige boliger, for Aarhus skal være en by for alle. Det gæler ikke kun i midtbyen, men i hele kommunen. Derfor vil Enhedslisten arbejde for, at sikre en større andel af almene boliger. Det gælder både, når der bygges nyt, men også i kampen for at bevare de gode almene boliger, vi allerede har.

  • 3

    Kulturliv for alle: Selvom Aarhus er fuld af mangfoldighed og ungdom, er finansiel støtte til kulturen og foreningslivet underprioriteret i forhold til andre store kommuner. Kultur- og foreningsliv er med til at skabe vigtige fællesskaber, og skal derfor også prioriteres højere. Mere støtte til kulturen kan være med til at gøre os alle sammen mindre ensomme.

Hvorfor stiller du op til dette valg?

"Jeg stiller op til kommunalvalget fordi jeg mener, at Aarhus skal tage klimaansvar og gå forrest i en socialt retfærdig grøn omstilling af hele kommunen. De forurenende aktiviteter skal ned, og hele det sociale område skal have et løft. Klima og velfærd skal gå hånd i hånd!"

OM Laura Bryhl

Beskæftigelse: Studerende

Stillede op første gang: Kommunalvalg 2021

Valgt første gang: Kommunalvalg 2021

Sociale medier og web:

Er du enig med Laura Bryhl? Tag kandidattesten og få svaret

Lauras svar på kandidattesten

Kandidattesten bliver til i samarbejde mellem DR og Altinget. Vi formulerer i fællesskab spørgsmålene, indhenter svar fra partierne og regner ud, hvem der svarer mest som dig. Kan du så stole på resultatet? Ja, men læs gerne Hvem formulerer spørgsmålene? Spørgsmål og svar om DR's kandidattest