Kandidat

Billede af Lasse Harder Schousboe, opstillet i Fanø Kommune for Enhedslisten – De Rød-Grønne

Lasse Harder Schousboe, 51 år

Enhedslisten – De Rød-Grønne

Fanø Kommune

Hvad er din vision for din kommune?

"Et samarbejende kommune, hvor vi holder fokus på politikken. Vi er nødt til at være mere visonære og turde drømme for Fanø. Slut med sagsbehandlingspolitik"

Mærkesager

 • 1

  Det grønne område: Vi skal tænke meget mere grønt ind alle politiske områder. Vi vil begrænse biltrafikken på Fanø og arbejde for en gratis og grøn kollektiv transport.

 • 2

  Børn og unge: Vi skal have fokus på børn og unge på Fanø. Vi skal inddrage dem mere i beslutningerne og sikre dem gode forhold. Vi vil kæmpe for minimumsnormeringer og en stabil pris på pasningen af vores børn

 • 3

  Ældrepolitik: Vi går ind for at plejehjemmet bliver liggende, hvor det ligger i dag. Fanø Plejehjem skal renoveres, så det bliver tidssvarende. Vi vil arbejde for en god normering på plejehjemmet og i dagplejen, og stræbe efter at brugen vikarer minimeres

 • Hvorfor stiller du op til dette valg?

  "Vi har et fantastisk velfærdssamfund, og både under finanskrisen i 2008 og Coronakrisen har det slået mig, hvor godt det er at have stor offentlig sektor. Jeg vil arbejde for gratis kollektiv trafik samt flere varme hænder på plejehjemmet og i daginstitutionerne. Jeg vil samarbejde med alle for at opnå målene, så Enhedslisten får sat i aftryk på det gode liv på Fanø."

 • Hvem ønsker du som borgmester i din kommune?

  "Vi vil have en ny borgmester, og vi er gået i valgforbund Radikale og Alternativet, da vi vil give vælgerne en mulighed for en ny start på Fanø."

 • Hvem er dit politiske forbillede?

  "Preben W, Johanne og Pernille"

OM Lasse Harder Schousboe

Stillede op første gang: Kommunalvalg 2021

Valgt første gang: Kommunalvalg 2021

Er du enig med Lasse Harder Schousboe? Tag kandidattesten og få svaret

Lasse Harders svar på kandidattesten

Kandidattesten bliver til i samarbejde mellem DR og Altinget. Vi formulerer i fællesskab spørgsmålene, indhenter svar fra partierne og regner ud, hvem der svarer mest som dig. Kan du så stole på resultatet? Ja, men læs gerne Hvem formulerer spørgsmålene? Spørgsmål og svar om DR's kandidattest