Kandidat

Billede af Jonas Bjørn Whitehorn, opstillet i Køge Kommune for Socialdemokratiet

Jonas Bjørn Whitehorn, 48 år

Socialdemokratiet

Køge Kommune

Hvad er din vision for din kommune?

"Køge skal være bæredygtig, både i mål og handling. * En hurtig grøn omstilling, der sikrer at uligheden ikke stiger i samfundet. * En vildere natur med flere oplevelser og større biodiversitet * Boliger for alle, hvor hver fjerde nye bolig er til at betale"

Mærkesager

  • 1

    Flere billige boliger og lavere husleje: Når boligpriserne banker i vejret, bliver vores kommune mere opdelt. Afstanden mellem land og by øges, og vores børn mødes ikke. Utrygheden stiger. En bæredygtig vækst i Køge Kommune skabes ved, at vi kommer hinanden ved på tværs af økonomiske og sociale skel i blandede boligområder.

  • 2

    Flere oplevelser i en vildere natur: Naturen, foreningslivet og den grønne omstilling hænger sammen. Biodiversitetskrisen stiller krav om mere vild natur. Jeg foreslår Naturpark Køge Ås som rammen for et samarbejde mellem borgere, lodsejere, fonde og foreninger.

  • 3

    Landsbyerne skal have indflydelsen tilbage: Nærheden i landsbyerne giver social sammenhængskraft, fordi vi bor sammen, går i skole sammen og har fælles oplevelser i foreningslivet. Derfor handler det om at sikre en bæredygtig udvikling, livskraftige landsbyer og at få en dialog, der sikrer lokale hensyn og lokal identitet. Første skridt er, at landsbyerne får indflydelse på trafikken.

Hvorfor stiller du op til dette valg?

"Jeg vil fastholde Køges sociale sammenhængskraft, hvor vi bor sammen, går i skole sammen og har fælles oplevelser i foreningslivet på tværs af forskelle i uddannelse og arbejde. Jeg stiller op for en grønnere og vildere kommune. Heldigvis kan kommunerne tage store grønne skridt, både for klimaet og for en vildere natur. "

OM Jonas Bjørn Whitehorn

Uddannelse: Bachelor-/diplomuddannelse

Beskæftigelse: Privat ansat/selvstændig

Stillede op første gang: Kommunalvalg 2021

Valgt første gang: Kommunalvalg 2021

Sociale medier og web:

Er du enig med Jonas Bjørn Whitehorn? Tag kandidattesten og få svaret

Jonas Bjørns svar på kandidattesten

Kandidattesten bliver til i samarbejde mellem DR og Altinget. Vi formulerer i fællesskab spørgsmålene, indhenter svar fra partierne og regner ud, hvem der svarer mest som dig. Kan du så stole på resultatet? Ja, men læs gerne Hvem formulerer spørgsmålene? Spørgsmål og svar om DR's kandidattest