Kandidat

Billede af Bitten Vivi Jensen, opstillet i Frederiksberg Kommune for Bitten Vivi Jensen

Bitten Vivi Jensen, 69 år

Bitten Vivi Jensen

Frederiksberg Kommune

Hvad er din vision for din kommune?

"Jeg ønsker at Frederiksberg bliver en by for alle - også dem der trænger til en hjælpende hånd i jobcenter, familie- samt handicapafdelingen, børn, unge og svage ældre. Alle aldre skal have mulighed for at leve et aktivt og meningsfyldt liv. Skandalesager - 363 undskyldninger, manglende vedligeholdelse af boliger og andre svigt skal ophøre. Menneskerettigheder ikke systemvold."

Mærkesager

 • 1

  Ekstern undersøgelse af jobcenter: Efter skandalerne i familie- og handicapafdelingen er det min erfaring, at den samme syge kultur gør sig gældende i jobcenter. De mest almindelige love bliver ikke overholdt. fx. partshøring, medinddragelse, tilstrækkelig belysning af sagen, overholdelse af bl.a. retssikkerheds- , forvaltnings- serviceloven m.m. Systematisk ulovlig og umenneskelig sagsbehandling skal stoppe.

 • 2

  Undersøgelse af det administrative og politiske ansvar for skandalen i familieafdelingen: Hvis ansvaret ikke bliver placeret vil skandalerne fortsætte, som vi så i handicapafdelingen. Ordentligheden skal tilbage og borger skal hjælpes videre og ikke have ødelagt sit liv. Lukketheden skal afløses af gennemsigtighed og imødekommenhed.

 • 3

  Bæredygtig omsorg fra vugge til grav skal gå hånd i hånd med en bæredygtig klimapolitik. Det to ting kan ikke skilles ad.: Den indre og ydre forurening, grådighed også CO2 mæssig og foragt for de svageste skal ophøre. Respekten for svage mennesker og naturen skal genoprejses og værdig sagsbehandling skal genindføres. Det skal være slut med at se børn og ældre blive svigtet og udsat for kynisme af et personale, som har så dårlige arbejdsbetingelser, at de bliver magtesløse og forrået pga. usle arbejdsforhold.

 • Hvorfor stiller du op til dette valg?

  "Jeg er Frederiksbergs whistleblower og kæmper for retssikkerhed, medinddragelse og rettidig omhu fra vugge til grav, forebyggelse og en bæredygtig social- grøn og klima - samt erhvervsmæssig udvikling. Alsidig og eksperimenterende kunst og kultur for alle. Parkering under jorden. Borger- og hjælp til selvhjælpsgrupper, hvor vi bruger vores individuelle ressourcer til at opbygge - ikke nedbryde."

 • Hvem ønsker du som borgmester i din kommune?

  "Jeg ved det ikke. Simon Aggesen forpassede sin mulighed for at få ryddet op efter Glenthøj og ønskede ikke at tage ansvar for skandalerne og foranstalte en ekstern undersøgelse i jobcenter. Jeg ved ikke om det bliver meget bedre med Lone Loklind og Michael Vindfeldt. Måske. Måske det skal være mig!"

OM Bitten Vivi Jensen

Uddannelse: Bachelor-/diplomuddannelse

Beskæftigelse: Partileder

Sociale medier og web:

Er du enig med Bitten Vivi Jensen? Tag kandidattesten og få svaret

Bitten Vivis svar på kandidattesten

Kandidattesten bliver til i samarbejde mellem DR og Altinget. Vi formulerer i fællesskab spørgsmålene, indhenter svar fra partierne og regner ud, hvem der svarer mest som dig. Kan du så stole på resultatet? Ja, men læs gerne Hvem formulerer spørgsmålene? Spørgsmål og svar om DR's kandidattest