Kandidat

Billede af Jean Thierry, opstillet i Københavns Kommune for Enhedslisten – De Rød-Grønne

Jean Thierry

Enhedslisten – De Rød-Grønne

Københavns Kommune

Hvad er din vision for din kommune?

"Et decentralt København, hvor vi der bor i bydelene bestemmer selv - sammen. Hvor velfærden når nye højder i stedet for at blive udsultet. Hvor vi blæser på EUs budgetlov og anlægsloft - og i stedet løfter vores by og fælles faciliteter."

Mærkesager

 • 1

  Billige og beboerdemokratiske boliger til alle: De almene boligselskaber skal have lov til at bygge og overtage flest mulige boliger (fra private udlejere, som Blackstone, Heimstaden etc). Gerne 100 % af nybyggeriet. Dermed kan vi få lavere huslejer i København og plads til flere slags mennesker. De lokale beboere skal selv kunne bestemme mere sammen i deres lokale boligområde med kommunens opbakning og støtte.

 • 2

  Natur og biodiversitet: Vi skal bevare vores naturområder fuldt og helt. Amager Fælled, Utterslev Mose og alle de andre steder. Vi skal betale det som det koster. Vi skal bevare kulturmiljøer som Stejlepladsen. Vi skal bevare al vores biodiversitet og have meget mere af den i hele byen.

 • 3

  Miljøvenlig og medmenneskelig trafik: Vi skal gøre det billigt og attraktivt at bruge cykler og kollektiv trafik og gøre byen fredelig og sikker for alle. Alle kryds skal altid prioritere cykler og fodgængere højest, ingen bilsvingbaner på cykelstierne. Vi skal have letbanerne ind i Kbh og kollektiv trafik skal være så billig som mulig. Gerne skal der også være gratis cykelreparation.

 • Hvorfor stiller du op til dette valg?

  "Vi skal ændre København - vi skal redde vores naturområder - indføre lokalt og reelt demokrati - have mange flere demokratiske non-profit almene boliger - stoppe spekulationsbyggeriet - sikre gratis tandpleje og psykologhjælp til alle. Alle lover en masse flotte ting før valget - Enhedslisten holder det også efter valget. Flertal til Enhedslisten = mere magt til dig og alle os andre"

 • Hvem ønsker du som borgmester i din kommune?

  " Det er naturligt, hvis Line Barfod (Ø) bliver Københavns næste overborgmester. Enhedslisten blev det største parti i København ved Folketingsvalget og de fleste er mest enige med vores politik omkring Amager Fælled, billige boliger og velfærd og meget andet. "

 • Hvem er dit politiske forbillede?

  "Der mange. Ingen af os mennesker er perfekte, men mange er inspirerende. Jeg lægger en liste op :-)"

OM Jean Thierry

Uddannelse: Kandidat-/masteruddannelse

Beskæftigelse: Offentligt ansat

Stillede op første gang: Kommunalvalg 2005

Valgt første gang: Kommunalvalg 2021

Er du enig med Jean Thierry? Tag kandidattesten og få svaret

Jeans svar på kandidattesten

Kandidattesten bliver til i samarbejde mellem DR og Altinget. Vi formulerer i fællesskab spørgsmålene, indhenter svar fra partierne og regner ud, hvem der svarer mest som dig. Kan du så stole på resultatet? Ja, men læs gerne Hvem formulerer spørgsmålene? Spørgsmål og svar om DR's kandidattest