Kandidat

Billede af Tine Hessner, opstillet i Region Hovedstaden for Radikale Venstre

Tine Hessner, 54 år

Radikale Venstre

Region Hovedstaden

Mærkesager

  • 1

    Start tidligere - færre skal rammes af kroniske sygdomme: Forebyggelse er vejen frem. Både ift fysisk og mental sundhed. Indsatser skal være tidligere og også reducere social ulighed. Der er nemlig for meget ulighed i sundhed i dag. VI kan forebygge på KRAM (Kost, rygning, Alkohol, Motion), og vi kan have unge og unges mentale helbred mere i fokus. Psykologtilbuddene til de 18-25 årige er et eksempel herpå. Psykiatrien er fortsat underfinansieret...

  • 2

    Sikre personale - en langsigtet strategi for at sikre personale til fremtidens velfærd: Vi står overfor en meget stor rekrutteringsudfordring - både ift at uddanne og tiltrække personale, men også at ift værdsætte og fastholde. Der skal arbejdes med hele fødekæden - grunduddannelser, omskoling og fleksible arbejdsformer - det er der fremtid i. Innovations- og velfærdsteknologi vil også aflaste og kræver investeringer.

  • 3

    Samspil mellem sygehus og kommune i fokus: Samspillet mellem primærsygehuse og den kommunale genoptræning og rehabilitering hos feks. kommunale fysioterapeuter skal sikres. Sundhedstilbud skal indrettes med brugerne ii centrum - og ikke systemet. Visitering skal tage udgangspunkt i borgerens behov - ikke økonomi.

Hvem er dit politiske forbillede?

"Lone Dybkjær."

OM Tine Hessner

Uddannelse: Kandidat-/masteruddannelse

Beskæftigelse: Privat ansat/selvstændig

Stillede op første gang: Kommunalvalg 2009

Valgt første gang: Kommunalvalg 2017

Sociale medier og web:

Er du enig med Tine Hessner? Tag kandidattesten og få svaret

Tines svar på kandidattesten

Kandidattesten bliver til i samarbejde mellem DR og Altinget. Vi formulerer i fællesskab spørgsmålene, indhenter svar fra partierne og regner ud, hvem der svarer mest som dig. Kan du så stole på resultatet? Ja, men læs gerne Hvem formulerer spørgsmålene? Spørgsmål og svar om DR's kandidattest