Kandidat

Billede af Kirsten Morild Andersen, opstillet i Region Nordjylland for Socialdemokratiet

Kirsten Morild Andersen, 66 år

Socialdemokratiet

Region Nordjylland

Mærkesager

 • 1

  Sundhed: Ligemeget hvor du er, lige meget hvem du er, så skal der være tryghed og lighed for den enkelte borger i Nordjylland. Sundhed er for alle med fokus på ordentlighed og kvalitet. Jeg vil arbejde for flere læger til Nordjylland. Alle skal have deres egen læge/lægehuse med et fast sunhedspersonale med langvarige kontrakter. Vi skal videre udvikle vores sundhedsvæsen med en bedre kommunikation. Nærhed

 • 2

  Klima og Miljø: Tempoet skal op i den grønne omstilling, så transport og opvarmning skal være bæredygtig, vi skal genbruge mere. Cirkulær og grønomstilling kommer ikke af sig selv, det kræver politisk handling. Vi skal være i front indenfor miljø, genbrug og bæredygtighed og vores ambitionsniveau skal være højere. Regionen skal være visionær og udviklingsparat for et sundt, nært og grønt Nordjylland

 • 3

  Uddannelse: Jeg vil arbejde for at sikre, at der er velfærdsuddannelser over hele regionen og gode efteruddannelsesforløb samt mindske frafald under uddannelserne. Der skal være vejledere, mentore og sparringspartner for de unge i deres praktikforløb. Deltage aktivt i elevfordelingen på gymnasierne så den geografiske ulighed bliver mindre. Regioen skal være et "kulturelt og uddannelses fyrtår" for de unge.

 • Hvorfor stiller du op til dette valg?

  "Politik baseres på tillid, værdighed og retfærdighed. Vi bor i en skøn region, men en region med en masse udfordringer. Jeg vil arbejde for nærhed for den enkelte borger, specielt når det gælder sundhedsområdet. Der skal flere læger til. Den geografiske uretfærdighed, skal der arbejdes med. Nærhed, ansvarlighed og lighed vil være en mærkesag for mig. Vi skal styrke sammenhængen for den enkelte."

 • Hvem er dit politiske forbillede?

  "Ritt Bjerregård, Obama"

OM Kirsten Morild Andersen

Stillede op første gang: Regionsrådsvalg 2021

Valgt første gang: Regionsrådsvalg 2021

Sociale medier og web:

Er du enig med Kirsten Morild Andersen? Tag kandidattesten og få svaret

Kirsten Morilds svar på kandidattesten

Kandidattesten bliver til i samarbejde mellem DR og Altinget. Vi formulerer i fællesskab spørgsmålene, indhenter svar fra partierne og regner ud, hvem der svarer mest som dig. Kan du så stole på resultatet? Ja, men læs gerne Hvem formulerer spørgsmålene? Spørgsmål og svar om DR's kandidattest