Ingen andre får tilbuddet: Kommunalt selskab køber vikarer af sit eget bestyrelsesmedlem

Lokalpolitikeren Lars Egedal sælger vikarer til det kommunalt ejede Nordsjællands Park og Vej, hvor han også sidder i bestyrelsen.

Når et hul i vejen i Fredensborg Kommune skal lappes. Når græsset i en park i Helsingør Kommune skal slås.

Så er det det fælleskommunale selskab Nordsjællands Park og Vej, der rykker ud.

Hvert år bruger Nordsjællands Park og Vej (NSPV) omkring 100 millioner skattekroner på at løse en vigtig kommunal opgave for de to nordsjællandske kystkommuner.

Men få uger inden borgerne i Helsingør og Fredensborg Kommuner skal i stemmeboksen og sætte kryds ved det kommende kommmunalvalg, er Nordsjællands Park og Vej kastet ud i et voldsomt lokalpolitisk stormvejr, efter DR har foreholdt de to kommuner en række oplysninger.

Bestyrelsesmedlem sælger vikarer

DR kan nu afsløre, at NSPV gennem flere år har købt vikar- og rekrutteringsydelser fra et medlem af sin egen bestyrelse, Fredensborg-politikeren Lars Egedal (V).

Købene er foretaget, uden at der er indhentet tilbud fra andre leverandører, viser dokumenter.

Dét er et brud på NSPV's egen indkøbspolitik, som kræver, at køb over 50.000 kroner skal prisprøves ved at indhente flere tilbud på den samme opgave.

I aktindsigten fremgår det blandt andet, hvad Lars Egedals firma Work4All tager sig betalt for at sælge vikarer til NSPV. Vikarens timeløn ganges med 1,62.

Aktindsigter i mailkorrespondancer, tilbud og købslister hos NSPV viser, at det kommunale selskab i mindst tre tilfælde har overtrådt sin egen indkøbspolitik ved ikke at indhente tilbud på de opgaver, som Lars Egedals vikarfirma, Work4All, har løst for det kommunale park- og vej-selskab.

Direktøren for NSPV, Niels Christian Koefoed, har ikke i et eneste tilfælde kunnet fremvise dokumentation for, at andre firmaer også har haft mulighed for at byde på opgaver givet til Work4All.

- Når man ikke indhenter konkurrerende tilbud og i øvrigt ikke overholder sin interne indkøbspolitik, så mener jeg, der er et alvorligt problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.

- Problemet er, at Lars Egedal er inhabil som bestyrelsesmedlem, og derfor skal man faktisk være ekstra omhyggelig med en tillidsvækkende proces. Her er det omvendte jo sket, og det går ud over tilliden til forvaltningen, fortsætter han.

- Godt gammeldags gal i skralden

Samarbejdet mellem Nordsjællands Park og Vej og Lars Egedals vikarfirma startede i 2018; samme år som Lars Egedal blev valgt ind i bestyrelsen i NSPV.

Og det var netop gennem bestyrelsesarbejdet i Nordsjællands Park og Vej, at Lars Egedal præsenterede muligheden for, at det kommunale selskab kunne bruge hans vikarfirma til at løse opgaver.

Siden har NSPV ifølge dokumenterne foretaget køb hos Lars Egedal for cirka 383.000 kroner uden altså på noget tidspunkt at indhente andre tilbud.

Af korrespondancen mellem Lars Egedal og direktøren for NSPV, Niels Christian Koefoed, fremgår det, at NSPV blandt andet køber vikarer til at løse gartneropgaver og hjælp til rekruttering af mekanikere.

Dokumenterne viser, at Lars Egedal har brugt sin byrådsmail til at sende bud på kandidater til NSPV.

DR har fremlagt dokumentationen for borgmester i Helsingør Kommune Benedikte Kiær (K). Hun er stærkt oprevet over de nye oplysninger.

- Jeg synes, det er meget alvorligt. Jeg bliver irriteret og godt gammeldags gal i skralden på borgernes vegne, fordi man jo bliver i tvivl, om kommunens penge bliver brugt ordentligt, siger Benedikte Kiær.

Hun bad derfor allerede fredag i sidste uge om en redegørelse fra direktør Niels Christian Koefoed.

- Vi har et bestyrelsesmedlem i et offentligt selskab, der leverer ydelser, uden at det fremgår nogen som helst steder ud over de fakturaer, som du har vist mig. Jeg har hørt mange ting igennem årene om det her selskab, og den mistanke, vi har haft, bliver jo bare bekræftet nu, siger Benedikte Kiær, som vil have Helsingør Kommune ud af park og vej-samarbejdet.

Niels Christian Koefoed ønsker ikke at stille op til interview. Men DR har fået aktindsigt i redegørelsen til Helsingør Kommune.

Her skriver han, at han og Lars Egedal har haft 'minimal kontakt', og at alt er foregået 'økonomisk ansvarligt'. Dog erkender han, at mere muligvis kunne gøres for at sikre åbenhed i forvaltningen:

- Det kan drøftes, om der under de givne omstændigheder kunne være gjort mere for adskillelse, gennemsigtighed og dokumentation.

Direktøren for NSPV, Niels Christian Koefoed, har ikke kunnet dokumentere, at der er indhentet tilbud fra andre leverandører til de opgaver, som Work4All har løst. I en mail skriver han, at der er 'sammenlignet priser' med andre vikarbureauer.

Advokat skal undersøge sagen

Borgmesteren i Fredensborg Kommune, Thomas Lykke Pedersen (S), har ikke ønsket at stille op til et interview.

Han henviser til, at bestyrelsen i Nordsjællands Park og Vej på et ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag iværksatte en advokatundersøgelse, der hurtigt skal til bunds i sagen.

- Jeg ser med stor alvor på de oplysninger, som vi pt. er blevet forelagt af DR vedrørende NSPV’s køb af vikarydelser hos et bestyrelsesmedlem og har derfor udbedt os en detaljeret redegørelse om sagen fra NSPV’s bestyrelsesformand og øvrige parter, udtaler han.

Lars Egedal mener ikke selv at have gjort noget forkert, og han er overbevist om, at NSPV har fået den bedste pris ved at handle direkte med hans vikarfirma.

- Fra allerførste kontakt mellem min kundekonsulent og NSPV har jeg dikteret, at vi præcis til NSPV skulle sælge billigst muligt, og jeg er overbevist om, at vi derved har været billigste tilbudsgiver, skriver han til DR.

Han ser frem til konklusionerne i den advokatundersøgelse, som nu er nedsat af bestyrelsen i NSPV, hvor han mener, han skal beholde sit sæde.

- Da jeg fortsat ikke mener, jeg har gjort noget forkert i at lade min virksomhed hjælpe NSPV i nogle vanskellige situationer, har jeg ikke for nærværende (planer om at trække mig, red.), men det vil jo være op til byrådet, og om jeg bliver genvalgt om 12 dage.

Habilitet på bestyrelsesmøder

Lars Egedals salg af vikarer til NSPV har ikke tidligere været fremme i offentligheden.

Og heller ikke i referater fra bestyrelsesmøderne i NSPV kan man finde samarbejdet.

I 2019 blev et firma, som leverede rekrutteringsydelser til NSPV, dog nævnt på et bestyrelsesmøde.

Her blev det imidlertid ikke nævnt, at det var Lars Egedals eget firma, som bestyrelsen sad og talte om.

Fra et bestyrelsesreferat fremgår, at Nordsjællands Park og Vej samarbejder med et vikarfirma. Men det fremgår ikke, at firmaet er Lars Egedals. Egedal var selv til stede på mødet.

Og i sådan et tilfælde har Lars Egedal åbenlyse interesser, og han burde derfor have oplyst om, at det var hans firma, han burde forlade lokalet, og det hele skulle være ført til referat.

Det vurderer forvaltningsprofessor Sten Bønsing. Alternativet er simpelthen på kant med loven, forklarer han.

- Det her mener jeg faktisk, at man har pligt til at notere, og det er et væsentligt forhold. Man skal dokumentere de her ting, så man kan vise, at man har styr på inhabilitets-situationer, så det mener jeg, man har pligt til at notere, siger Sten Bønsing.

Han bakkes op af en anden forvaltningsekspert, Rasmus Grønved Nielsen, der er adjunkt ved Københavns Universitet.

- Det er et problem, hvis det ikke fremgår, for så kan man ikke være sikker på, at folk har været opmærksomme på det her potentielle inhabilitetsproblem, siger Rasmus Grønved Nielsen.

- Det kan også gøre det vanskeligere at undersøge sagen, hvis referater fra møder ikke er fyldestgørende, siger han.

Lars Egedal afviser, at det var nødvendigt at forlade lokalet, selv om det altså var hans firma, der blev drøftet på mødet.

- Samarbejdet blev omtalt ved to sætninger af Niels Christian (Koefoed, red.) uden kommentarer eller spørgsmål fra bestyrelsen. Da der således ikke foregik en egentlig sagsbehandling, var det lidt svært at forlade lokalet eller erklære inhabilitet, skriver Lars Egedal til DR.

Men er man bare det mindste i tvivl, er det vigtigt at tage en snak om habilitet, forklarer Rasmus Grønved Nielsen:

- Inhabilitetsreglerne er ikke altid sort-hvide. Forvaltningsloven er imidlertid ret klar med hensyn til, hvordan sådanne sager skal håndteres. Hvis der kan rejses tvivl om en persons habilitet, skal problemstillingen rejses i og drøftes af det kompetente organ. En sådan drøftelse bør uanset udfaldet reflekteres i et referat, siger han.

Borgmester vil ud af samarbejde

At Lars Egedal solgte ydelser til NSPV blev til gengæld nævnt for bestyrelsen på et møde godt et år senere.

Men heller ikke dengang blev det ført til referat.

- Det tænkte vi ikke lige over. Men som en berømt person tidligere sagde: I bagklogskabens ulideligt klare lys havde det måske været en god idé lige at få det skrevet ned, siger Flemming Rømer (DF), der er formand Nordsjællands Park og Vej og medlem af byrådet i Fredensborg.

Men har I ikke en særlig forpligtelse til at få det her noteret, særligt når det er et bestyrelsesmedlem, der sælger ydelser til det kommunale selskab?

- Ja, det kan jeg godt give dig ret i. Men det er altid nemt at være bagklog. Vi blev orienteret om, at det var foregået korrekt. Men jeg har jo ikke siddet inde på Niels Christians (Koefoed, direktør, red.) kontor og kan ikke sige, hvordan det er foregået. Det må advokaten undersøge, og så må vi tage den derfra, siger Flemming Rømer.

I forbindelse med en konkurs skifter Work4All navn til Freddal Rekruttering. Nu hedder selskabet Work4All igen. Fra 2019 til 2021 har NSPV betalt 323.000 kroner til Lars Egedals firma. De resterende 60.000 blev betalt i 2018.

Flemming Rømer ønsker ikke at se DR's dokumentation. Han henviser til den advokatundersøgelse, som nu er blevet igangsat af bestyrelsen i NSPV.

Har bestyrelsen stadig tillid til Lars Egedal og Niels Christian Koefoed?

- Vi har ikke mistillid til dem på nuværende tidspunkt. Derfor afventer vi advokatundersøgelsen, som vi forventer er færdig allersenest ved årets udgang og gerne ved udgangen af denne måned, siger Flemming Rømer.

Han er stor tilhænger af NSPV-samarbejdet, som han håber overlever stormvejret:

- Jeg synes, NSPV er en god idé, og jeg synes absolut, vi har fået mere for de samme penge, siger han.

Anderledes er holdningen hos borgmesteren i Helsingør.

- Jeg håber, at jeg kan få et flertal for, at vi hjemtager opgaverne fra NSPV, så vi selv får en demokratisk kontrol over og selv sætter et serviceniveau og sørger for, at der er helt og fuld gennemsigtighed i de opgaver, som vi udfører, siger Benedikte Kiær (K).