Kan en pedel mindske forskellen mellem land og by?

De små landsbyer i Nyborg Kommune bliver overset og trænger til et løft, mener både borgere og politikere, der vil have pedelforsøgsordning tilbage.

I Nyborg Kommune har man haft succes med en landsbypedelordning, der siden er blevet skrottet. Nu vil flere partier have den tilbage.

Bor man i en lidt større by, så ser man det næppe som vild luksus, at der er folk fra kommunen, der går og samler skrald i gaderne, får fejet lidt rundt omkring og holder beplantning nede, så det hele tager sig nogenlunde ordentligt ud.

Men sådan kan det godt føles for Anne-Lise Spangsgaard, der selv bor i den lille landsby Tårup, som de færreste nok kender, men som man suser lige forbi, hvis man kører det flotte stræk mellem Nyborg og Svendborg.

- Jeg møder tit nogen, der går og samler affald op inde i Nyborg. Både fem og seks mand. Der kommer de rundt alle steder. Det er jo, fordi det er en kommunal opgave, lyder det en smule misundeligt fra Anne-Lise Spangsgaard, der ikke oplever samme nidkærhed i forhold til dén kommunale opgave, når hun går rundt i sin egen by godt 13 kilometer syd for kommunens hovedby, Nyborg.

- I sin tid da vi havde landsbypedellen, der var det sådan, at når vi havde folk på besøg, så sagde de "Ih, hvor ser det pænt ud". Nu er det lige modsat – "skal det skidt ikke op fra roserne?", siger Anne-Lise Spangsgaard, der sidder i Tårup Landsbyråd.

- Det bliver ikke holdt ved lige. Det er ni år siden, vi havde vores landsbypedel, og vi har kæmpet bravt for at få det tilbage det lige siden. Uden held.

Men nu vender lykken måske for Anne-Lise Spangsgaard og de andre landsbyboere i Nyborg Kommune. Flere politikere ønsker sig nemlig også landsbypedellerne tilbage i den østfynske kommune.

- Vi har brug for mere forskønnelse og vedligeholdelse i vores landsbyer. Det skal være sådan, at man føler, at der bliver gjort lige meget vedligeholdelsesarbejde, uanset om man bor i Nyborg eller en af de små byer. Derfor skal vi have landsbypedellerne tilbage i Nyborg Kommune, siger Socialdemokratiets spidskandidat til borgmesterposten, Sonja Marie Jensen.

Samme holdning finder man på den anden side af byrådssalen, hvor Michael Gertsen fra Konservative også mener, at landsbyerne fortjener et løft.

  • Efterårets farver gør sig godt i hyggelige Tårup. Men nogle steder hænger tingene lidt. Her en lidt træt bænk, hvor udsigten ud over markerne til gengæld intet fejler.
  • Et stisystem i Tårup, der godt kunne trænge til en kærlig hånd. Byens borgere så gerne, at den hånd sad på en landsbypedel.
  • Landsbypedelordningen var meget populær i den lille landsby syd for Nyborg, men de seneste år har der ikke være sat penge af til det i det kommunale budget.
1 / 3

Han mener ligefrem, at en landsbypedel kan lokke nye borgere til.

- Noget af det tilflyttere lægger vægt på udover børnepasning og sådan noget, det er også, at det ser ordentlig ud i områderne, og det bliver vedligeholdt og ser pænt ud. Det savner vi. For sådan er det slet ikke i dag.

Et håb om ikke at blive glemt

I Nyborg Kommune hedder borgmesteren Kenneth Muhs. Han er også spidskandidat for Venstre i denne valgkamp, der ved det seneste kommunalvalg sikrede sig et absolut flertal i byrådet.

Skal man for alvor igennem med noget i kommunen, så er det med andre ord en god idé at få Venstre med på vognen.

Så hvad siger partiet til at sætte penge af til landsbypedeller rundt om i Nyborg Kommune?

- Nogle gange er det måske ikke et spørgsmål om midler, men et spørgsmål om, hvordan vi får organiseret det. Vi skal sikre os, at der er en nærhed mellem de mennesker, der skal passe vores landsbyer og dem, der bor i dem. Den kontakt skal være optimal. Hvis det er udfordringen, så skal vi kigge på alle muligheder, siger Venstres formand i erhvervs- og udviklingsudvalget, Peter Wagner Mollerup.

- Jeg har ikke en oplevelse af, at der har været en efterspørgsel på flere midler.

Hos Socialdemokratiet er man dog ikke i tvivl om, at der skal bruges flere penge på området, hvis landsbyerne skal forskønnes og holdes bedre ved lige.

- Det kræver flere penge. Vej & Park er hængt ret meget op. Den her opgave kræver flere folk. Jeg tror ikke, vi kan blive ved med at pålægge opgaver i Vej & Park, uden at der følger penge med, siger Sonja Marie Jensen.

Tilbage i Tårup håber Anne-Lise Spangsgaard, at uanset hvem der ender med nøglerne til borgmesterkontoret, at borgerne ude i kommunens mindre befolkede områder ikke bliver glemt.

- Nyborg Kommune kunne blive den kommune med de flotteste landsbyer i Danmark. Det ville da være fantastisk.